Rode Kruis

(Bijgewerkt op: 03-08-2016)

CROIX-ROUGE (2016)

Op de zegels wordt de hulpverlening in beeld gebracht: hulp aan zwervers, assistentie bij lees- en schrijfles aan kinderen, hulp aan gehandicapten, opvang van vluchtelingen, hulp aan daklozen, opvang bij calamiteiten, hulp aan bejaarden en medische assistentie.

Het Rode Kruis helpt mensen in nood direct en vanuit het hart. Tienduizenden hulpverleners van het Rode Kruis staan klaar om mensen te helpen. Bij een noodsituatie of een ramp richt het Rode Kruis zich op de meest kwetsbaren. De zeven grondbeginselen van het Rode Kruis staan er voor garant dat er geen onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen slachtoffers. Want ieder mens is kwetsbaar in een noodsituatie. De vereniging heeft ruim 62.000 vrijwilligers en 18.000 vaste werknemers in dienst.

De acht zelfklevende zegels zijn op 2 mei 2016, uitsluitend in de vorm van een carnet, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,70 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De kosten van het carnet bedragen 7,60 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Simon Hureau en France Duma. De gravure is verzorgd door Corinne Salvi. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE (2015-2)

Op de zegels worden een hart met pijlen, de zon met een ziekenauto en de tekst Croix Rouge ontworpen door Agnes b. afgebeeld.

Agnes Trouvé is in de modewereld bekend als het handelsmerk Agnes b. Zij heeft een aantal krachtige symbolen ontworpen om de inspanningen van vrijwilligers en werknemers van het Franse Rode Kruis in het zonnetje te zetten. Zij heeft haar creaties in woorden uitgedrukt in de vorm van een synoniem: het Rode Kruis bestaat bij de gratie van liefde en moed. La Poste is trots om het Franse Rode Kruis met 54.000 vrijwilligers en 18.000 werknemers financieel te ondersteunen.

De vijf zegels zijn op 9 november 2015, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De kosten van het bloc bedragen 5,40 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Agnes b., De gravure is verzorgd door Sylvie Patte en Tanguy Besset. De drukvorm is heliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX-ROUGE (2015-1)

Op de acht zelfklevende zegels worden de acties van het Rode Kruis tijdens natuurrampen zoals de Tsunami in Azië, de aardbeving in Haïti en de storm Xynthia in Zuid-Europa afgebeeld.

Het Franse Rode Kruis gaat uit van een zevental principes: menselijkheid, eenheid, universaliteit, vrijwilligerswerk, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit. De samenwerking van La Poste en het Franse Rode Kruis bestaat sinds 11 augustus 1914. In dat jaar werd voor de eerste keer een frankeerzegel met opdruk van het Rode Kruis uitgegeven (Yvert 146: Semeuse fond plein avec surtaxe carmin). Raymond Poincaré, President van de Republiek, tekende het decreet en machtigde daarmee La Poste het principe van "toeslag ter ondersteuning van de vereniging" toe te passen.

De acht zegels zijn op 16 mei 2015, uitsluitend in de vorm van een carnet, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. De tariefaanduiding is Lettre verte 20 g (0,68 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief van het carnet is 7,44 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Simon Hureau. De gravure is verzorgd door Corrine Salvi. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

150 ANS DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE (2014-2)

Op de zegels worden Henri Dunant, de witte engelen, slachtofferhulp, Haïti en het beeldmerk van het Rode Kruis afgebeeld.

Jean Henri Dunant (1828-1910) was een Zwitserse bankier, oprichter van het Rode Kruis en medeauteur van het YMCA- handvest. Hij pleitte voor een gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende.
Franse vrouwen (witte engelen) spelen tijdens de Eerste Wereldoorlog, in het wit gekleed, de rol van verpleegster. Hoeveel soldaten dromen er niet van een aantal weken weg te zijn van het front en verzorgd te worden door de witte engelen. Zij roepen het beeld op van thuis en de illusie dat de oorlog voorbij is of spoedig beëindigd zal zijn.
Slachtofferhulp: Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is een neutrale en onafhankelijke humanitaire instelling met de hoofdzetel in Genève. Het Comité biedt humanitaire hulp aan oorlogsslachtoffers, spoort vermiste personen op, probeert gescheiden families te herenigen en bezoekt gevangenen.
Haïti: In 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Honderdduizenden mensen overleefden het niet of kwamen terecht onder het puin. Ruim 1,3 miljoen mensen raakten in één klap dakloos. Direct na de aardbeving kwam het Rode Kruis in actie. Uit tientallen landen stroomden Rode Kruis hulpverleners toe om het Haïtiaanse Rode Kruis te ondersteunen.
Logo van het Rode Kruis: De samenwerking van La Post en het Franse Rode Kruis bestaat dit jaar 100 jaar. Op 11 augustus 1914 werd voor de eerste keer een frankeerzegel met opdruk van het Rode Kruis uitgegeven (Yvert 146: Semeuse fond plein avec surtaxe carmin). Raymond Poincaré, President van de Republiek, tekende het decreet en machtigde daarmee La Poste het principe van "toeslag ter ondersteuning van de vereniging" toe te passen.

De vijf zegels zijn op 10 november 2014, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,61 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De kosten van het bloc bedragen 5,05 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sylvain Chomet. De drukvorm is heliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE (2014-1)

Op de zegels worden bloemen afgebeeld: de roos, de margriet, de tulp, de zonnebloem, de iris, de orchidee, de narcis, de lelie, de anjer en de gardenia.

In augustus 1914 sloten het Franse Rode Kruis en La Poste een overeenkomst over de opdruk van zegels ten bate van het Rode Kruis. In 2015 wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het honderdvijftigjarig bestaan van het Franse Rode Kruis. In dit verband verschijnt een eerste carnet met als thema “de flora”.

De tien zelfklevende zegels zijn op 26 mei 2014, uitsluitend in de vorm van een carnet, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,61 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De kosten van het carnet bedragen 8,10 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Agence 1440 Publishing. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX-ROUGE (2013-2)

Op de zegels worden anonieme figuren afgebeeld.

De campagne van het Rode Kruis “zijn enige hoop zijn wij” heeft tot doel iedereen te wijzen op het belang van solidariteit en te bevorderen dat burgers bijdragen aan de strijd tegen onzekerheid en armoede.

De vijf zegels zijn op 12 november 2013, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,58 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De kosten van het bloc bedragen 4,90 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Marjan Satrapi. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

CROIX ROUGE (2013-1)

Op de tien zelfklevende zegels worden zijrivieren van de Loire afgebeeld.

Het gezegde “vele kleintjes maken een grote” wordt geïllustreerd aan de hand van de rivier de Loire. De Loire is een rivier in Frankrijk, die met een lengte van 1012 km de langste rivier van het land is. De Loire ontspringt in de Ardèche op een hoogte van 1400 m boven de zeespiegel, aan de voet van de Mont Gerbier de Jonc. De Loire mondt uit in de Atlantische Oceaan. Vele rivieren en riviertjes monden uit in de Loire. De voornaamste zijrivieren van Loire zijn de Cher, de Indre, de Loiret, de Maine, de Vienne, de Thouet en de Erdre.

De 10 zelfklevende zegels zijn op 3 juni 2013, uitsluitend in de vorm van een carnet, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. De tariefaanduiding is Lettre verte 20 g (0,58 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. De toeslag bedraagt 2,00 € en is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Isy Ochoa. De gravure is verzorgd door Grenade & Sparks. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX-ROUGE (2012)

Op de zegels worden “edelmoedigheid”, “wederzijdse hulpverlening”, “solidariteit” en “geestdrift” afgebeeld. Op de vijfde zegel wordt het beeldmerk van het Franse Rode Kruis afgebeeld.

Het Franse Rode Kruis bestaat sinds 7 augustus 1940 en is een onafhankelijke vereniging. Het maakt deel uit van het grootste onafhankelijke humanitaire netwerk ter wereld: de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen. Dit netwerk bestaat uit 186 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen (IFRC) en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Het orgaan is bevoegd op te treden in landen van slachtoffers van gewapende conflicten.

De vijf zegels zijn op 12 november 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,57 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc is 4,85 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Pénélope Bagieu. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX-ROUGE (2011)

Op de zegels worden “het verlenen van hulp”, “de ouderenzorg”, “de strijd tegen het analfabetisme” en “de hulp aan slachtoffers van rampen” afgebeeld. Op de vijfde zegel wordt het beeldmerk van het Rode Kruis afgebeeld.

Het thema van de Rode Kruis zegels is dit jaar “het vrijwilligerswerk”. Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen (menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en universaliteit) is gegoten. Deze beginselen vormen de grondslag voor alles wat het Rode Kruis doet en worden weerspiegeld in alle acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis.

De vijf zegels zijn op 7 november 2011, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc is 5,00 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE (2010)

Op de vier zegels worden levensreddende handelingen afgebeeld die noodzakelijk zijn in een plotseling optredende urgente situatie: het stellen van een snelle diagnose, hulp bij verstikkingsgevaar, hulp bij het verliezen van het bewustzijn en het uitvoeren van een hartmassage. Op de vijfde zegel wordt het logo van het Rode Kruis afgebeeld.

Het woord diagnose wordt vooral op het medische vlak gebruikt. Door het stellen van een diagnose wordt een ziekte of aandoening geïdentificeerd vanuit optredende symptomen.

Verstikking is het verschijnsel wanneer het lichaam in zijn ademhalingsfunctie wordt belemmerd. Bij een verstikking met matige obstructie hoest de persoon en heeft het slachtoffer een schrapende ademhaling. Als hulpverlener dient u het slachtoffer aan te moedigen om te blijven hoesten. Bij een slachtoffer met een hevige obstructie grijpt het slachtoffer naar zijn keel en maakt automatisch het gebaar of hij gewurgd wordt. Als hulpverlener laat u het slachtoffer voorover buigen en slaat met uw hand vijf maal krachtig tussen de twee schouderbladen.

De medische term syncope of collaps of informeel flauwvallen, beschrijft een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Het bewustzijnsverlies leidt tot verlies van lichaamshouding door het wegvallen van de spierspanning. In alle vormen (hartritmestoornissen, onvoldoende vocht in het lichaam, autonoom falen en reflexsyncope) treedt het herstel van bewustzijn vrij snel op en is de betrokkene snel goed bij.

Bij hartstilstand pompt het hart het bloed niet meer rond. Hartmassage is het uitvoeren van handelingen op een patiënt met een stilstand van de bloedsomloop om het bloed weer te laten circuleren. In de praktijk komt dit neer op het ritmisch krachtig drukken op de borstkas.

Het Rode Kruis is een embleem dat volgens de Verdragen van Genève aan humanitaire en medische voertuigen en gebouwen bescherming biedt tegen militaire aanvallen. Het werd in 1864 vastgelegd tijdens de eerste Conventie van Genève. De oprichter van het Rode Kruis, de Zwitserse bankier Henri Dunant, heeft het symbool afgeleid van de Vlag van Zwitserland waarop een wit kruis op een rode achtergrond staat maar waarvan hij de kleuren verwisselde.

De 5 zegels zijn op 8 november 2010, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,58 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc is 4,90 €. De toeslag ad 2,00 € is bestemd voor het Rode Kruis. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE (2009)

Op de vijf zegels worden de veldslag om Solferino, Henry Dunant, de internationale federatie, de conventies van Genève en het kunstwerk van Georges Braque “twee vogels” afgebeeld.

Op 29 oktober 1863 eindigt een conferentie van vertegenwoordigers van zestien Europese staten in Genève. Ze keuren het voorstel van Henri Dunant goed om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Deze datum kan beschouwd worden als de geboortedag van het Internationale Rode Kruis. Op 22 augustus 1864 werd het Rode Kruis formeel opgericht.

La bataille de Solferino: Solferino is een Italiaans dorp in Lombardije in de provincie Mantua. Solferino is bekend geworden door de bloedige veldslag op 24 juni 1859 van Fransen en Sardiniërs tegen Oostenrijkers. Na afloop van de slag bleven 40.000 soldaten gewond achter op het slagveld, niemand bekommerde zich verder om hen.

Henry Dunant: Jean Henri Dunant (Genève, 8 mei 1828 – Heiden 30 oktober 1910) veranderde zijn naam van Henri naar Henry omdat dit in het Engels makkelijker was uit te spreken. Hij was een Zwitserse zakenman en een sociale activist. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van de veldslag van Solferino. Henry Dunant beschreef deze slag in het boek “Een herinnering aan Solferino” waarin hij pleitte voor een gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende. Dunant was de oprichter van het Rode Kruis.

La Fédération internationale: De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen is de koepelorganisatie van nationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen. De Federatie, opgericht in 1919, wil de humanitaire acties van 189 nationale verenigingen ondersteunen en aanmoedigen. Het doel is het behoud en de bevordering van de vrede in de wereld door menselijk lijden te voorkomen en te verlichten.

Les Conventions de Genève: De eerste conventie van Genève omvat de behandeling van slachtoffers op het slagveld en werd door zestien landen in 1864 aangenomen als onderdeel van de oprichting van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan. De laatste revisie dateert van 1949. De conventie kwam er na de inspanning van Henri Dunant. Sinds 27 juni 2006 is de conventie geratificeerd door 194 landen.

George Braque: George Braque is geboren in Argentuiel-sur-Seine op 13 mei 1882. Hij groeide op in Le Havre. Hij volgde daar de avondschool kunstschilderen in het Ecole des Beaux-Arts. In 1903 volgde hij zijn ware passie door aan de Parijse Académie Hubert te studeren. In de Eerste Wereldoorlog raakte Braque gewond. In 1908 vond Braque aansluiting bij de kunstenaarsbeweging Les Fauves. Georges Braque overleed op 31 augustus 1963 te Parijs. La Poste heeft zijn kunstwerk “Deux Oiseaux” gekozen voor het zegelbeeld gekozen omdat de kleuren van het werk fraai contrasteren met de soberheid van de kleuren van de vier andere zegels van het bloc.

De 5 zegels zijn op 21 september 2009 uitsluitend in de vorm van een bloc uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc is 4,80 €. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

CROIX ROUGE (2008)

Op de zegels worden de bekroonde tekeningen afgebeeld van twee winnaars van de door La Poste georganiseerde Rode Kruis wedstrijd.
Voor het derde jaar nodigde La Poste kinderen uit tekeningen te maken in het thema “Ontwerp een planeet rekening houdend met de kleuren van het leven”. De winnaars zijn 7 en 8 jaar oud.
De zegel is op 10 november 2008 in de vorm van een carnet uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. De zegels met tariefaanduiding lettre prioritaire 20 g (0,55 €) zijn bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het carnet is 5,50 €. Het ontwerp is van Elise Boulay en Inès Scharff. De gravure is verzorgd door Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

CROIX ROUGE (2007)

Op de zegels worden de bekroonde tekeningen afgebeeld van de twee winnaars aan de Rode-Kruis wedstrijd.

In 2006 hebben voor het eerst kinderen de Rode Kruiszegels ontworpen. De ontwerpen van de deelnemers zijn beoordeeld door een professionele jury. Chloé Hilbrunner en Maya Thieule zijn de winnaars van de door La Poste georganiseerde wedstrijd "Ontwerp jouw wens voor de kinderen van de hele wereld".

De zelfklevende zegels zijn op 27 november 2007 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis in de vorm van een carnet bestaande uit tien zegels. Het tarief van het carnet is 7,10 €. De toeslag bedraagt 1,70 €. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Het tarief van de zegel is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Chloé Hilbrunner en Maya Thieule. De gravure is verzorgd door Thimonier-Crochemore. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROIX ROUGE 2006

Op de zegels worden een zonnebloem met een wereldbol en een meisje met een springtouw op de wereldbol afgebeeld.

La Poste en het Rode Kruis hebben een lange geschiedenis achter de rug. Vanaf 1914 besteedt La Poste aandacht aan het Rode Kruis. Sinds 1949 worden jaarlijks Rode Kruis zegels in diverse thema's uitgegeven. In 2006 hebben voor het eerst kinderen de zegels ontworpen. De ontwerpen van 66.000 deelnemers zijn beoordeeld door een professionele jury. Yasine Lorafy en Margot Deram zijn de winnaars van de door La Poste georganiseerde wedstrijd "Ontwerp jouw wens voor de kinderen van de hele wereld".

De zegels zijn op 27 november 2006 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis in de vorm van een carnet bestaande uit tien zegels. Het tarief van het carnet is 7,10 €. De toeslag bedraagt 1,70 €. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Het tarief van de zegel is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Yasine Lorafy en Margot Deram. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2005

Op de zegel wordt de Heilige Maagd Maria met het Kind afgebeeld.

Sinds 2002 heeft het Rode Kruis een oude traditie in ere hersteld. De jaarlijkse zegel is gewijd aan een kunstwerk. Dit jaar is net zoals in 2004 gekozen voor de Heilige Maagd met het Kind. Het tweeluik is in 1487 geschilderd door Hans Memling. Het ene venster toont een koninklijke Maria, in een blauw gewaad met een rode mantel, die met haar kindje op schoot in een 15de-eeuws Vlaams interieur zit. Het andere venster toont een welgestelde jongeman in een fluwelen wambuis, die zijn handen in een gebaar van devotie tegen elkaar vlijt. Het is degene die Hans Memling opdracht gaf het tweeluik te schilderen, Martin Van Nieuwenhoven.

De zegel is op 14 november 2005 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis in de vorm van een carnet bestaande uit tien zegels. Het tarief van het carnet is € 7,00. De toeslag bedraagt € 1,70. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Het tarief van de zegel is € 0,53. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2004

Op de zegel wordt de Heilige Maagd Maria met het Kind afgebeeld. Sinds 2002 heeft het Rode Kruis een oude traditie in ere hersteld. De jaarlijkse zegel is gewijd aan een kunstwerk. Dit jaar is gekozen voor de Heilige Maagd met het Kind, een icoon uit het einde van de 15de eeuw uit de Griekse School. Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de collectie van het Louvre. De zegel is op 15 november 2004 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis in de vorm van een carnet bestaande uit tien zegels. Het tarief is € 0,50. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2003

Op de zegel wordt een detail van het schilderij "La Vierge à la grappe " afgebeeld.

De Franse kunstschilder Pierre Mignard, bekend als Mignard le Romain, werd in Troyes geboren op 17 november 1612. Mignard dankt een groot deel van zijn succes aan zijn religieuze voorstellingen, in het bijzonder die van de Maagd Maria. Op het afgebeelde schilderij uit 1656 wordt de druif gebruikt als symbool voor de Eucharistie. Pierre Mignard overleed in 1695 in Parijs. Zijn werk is te bewonderen in het Musée du Louvre in Parijs.

De zegel is op 10 november 2003 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis in de vorm van een carnet bestaande uit tien zegels. Het tarief is € 0,50. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Didier Thimonier, geïnspireerd door het werk van Pierre Mignard. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2002

Op de zegel wordt "De maagd Maria met het slapende kind Jesus" afgebeeld.

De kunstschilder Giovanni Battista Salvi werd geboren op 29 augustus 1609 in Sassoferrato (Italië). Salvi heeft veel schilderijen gemaakt waarop de Heilige Maagd Maria wordt afgebeeld. Zijn werk is te bewonderen in het Musée du Louvre in Parijs. Salvi overleed in 1685 en laat een groot aantal kunstwerken na die tentoongesteld worden in alle grote musea over de hele wereld.

De zegel is op 12 november 2002 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Het tarief is € 0,46. De toeslag bedraagt € 0,09. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Bovendien zijn de zegels uitgegeven in de vorm een postzegelboekje bestaande uit tien zegels. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Odette Baillais naar een foto gemaakt door J.G. Berizzi. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2001

Op de zegel wordt een dronken en vraatzuchtige Vadertje Kerst afgebeeld. De Kerstman verkeert in een opperbeste stemming.

Het feest van de cadeautjes uitdelende Kerstman kent een lange traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen. Zelfs in de huidige tijd van tweedracht en zakelijke technologie weet deze oude man zich te handhaven. Iedereen houdt van de oude grijsaard die elk jaar terugkomt en ons herinnert aan de betekenis van de liefde. Wellicht is dat wel het mooiste cadeau dat hij ons geeft.

De zegel is op 12 november 2001 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis met als thema "eindejaarsfeesten". Het tarief is 3,00 F (0,46 €). De toeslag bedraagt 0,60 F (0,09 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Bovendien zijn de zegels uitgegeven in de vorm een postzegelboekje bestaande uit tien zegels en twee vignetten. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Olivier Mahaut. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CROIX ROUGE 2000

Op de zegel is een houten vliegtuigje en een aantal pakjes afgebeeld.

Het speelgoed kent een lange ontstaansgeschiedenis. Reeds in de tweede eeuw voor Christus kent men het bestaan van een rammelaar. De teddybeer stamt uit de vierde eeuw en het windmolentje van de veertiende eeuw. Hendrik III speelde met een duikelaartje en Lodewijk XIII zat op een hobbelpaard. Tegenwoordig lijkt het er op dat het tijdperk van het houten speelgoed voorbij is en het speelgoed nog uitsluitend computer gestuurd is.

De zegel is op 13 november 2000 uitgegeven ten bate van het Rode Kruis met als thema "eindejaarsfeesten". Het tarief is 3,00 F (0,46 €). De toeslag bedraagt 0,60 F (0,09 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. De toeslag is bestemd voor het Rode Kruis. Bovendien zijn de zegels uitgegeven in de vorm een postzegelboekje bestaande uit tien zegels en twee vignetten. Het ontwerp is van Henri Galeron. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý