Gezamenlijke uitgiften

(Bijgewerkt op: 08-08-2016)

FRANCE – RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Op de zegels worden de twaalfde-eeuwse Koreaanse wierookbrander "koroyo" en de Franse relikwie "de pepin" uit de abdij Sainte-Foy- de- Conques afgebeeld.

Korea is een voormalige staat in Oost-Azië, bestaande uit een schiereiland dat aan China en Rusland grenst. In de 20e eeuw was Korea gedurende 35 jaar geannexeerd door Japan. Na de nederlaag van Japan in 1945 werd het bewind over Korea verdeeld tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde-Staten. Als gevolg hiervan werd Korea in 1948 opgedeeld in twee onafhankelijke staten: de Democratische Volksrepubliek Korea, Noord-Korea en de Republiek Korea, Zuid-Korea. Ondanks een oorlog in de jaren vijftig van de vorige eeuw en latere toenaderingspogingen zijn de twee staten nog steeds gescheiden. Zuid-Korea ontwikkelde zich tot een moderne kapitalistische industriestaat met een snel groeiende economie, Noord-Korea is een dictatuur met een centraal geleide economie en strevend naar zelfvoorziening. De diplomatieke betrekkingen die sinds 1886 tussen beide landen bestaan worden in beide landen feestelijk herdacht.

De zegels zijn op 3 juni 2016 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief is 0,80 € en 1,25 €. Het tarief ad 0,80 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 1,25 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Kim Sojeong (0,80 €) en Elsa Catelin (1,25 €). De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - MAURICE

Op de zegel wordt het schip "Le Chasseur", afgebeeld.

De Portugezen komt de eer toe van de eerste landing op Mauritius, begin 16e eeuw. Op 20 september 1715 zette Guillaume Dufresne d'Arsel uit Saint Malo voet aan wal op Mauritius. Nadat de Nederlanders in 1710 naar Kaap de Goede Hoop waren verhuisd, omdat dat beter op de route lag, werd Mauritius in 1721 gekoloniseerd door de Fransen, die het verlaten eiland wel handig vonden liggen op hun route naar het Verre Oosten. Zij noemden het eiland Ilse de France, bezetten en kerstenden het in naam van de koning. Het eiland werd in 1814 bij de Vrede van Parijs officieel ingelijfd bij Groot Brittannië. Pas in 1968 verkreeg Mauritius onafhankelijkheid Op 12 maart 1992 werd het land een parlementaire republiek. Om de landing van 1715 te herdenken geven La Poste en de PTT van Mauritius gezamenlijk een frankeerzegel uit.

De zegel is op 28 september 2015 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief is 0,76 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Franck Bonnet. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - MEXIQUE

Op de diptiek, bestaande uit twee zegels, wordt Gilberto Bosques afgebeeld.

Gilberto Bosques (1892-1995), Mexicaans diplomaat, was vooral bekend omdat hij als consul in Vichy-Frankrijk duizenden personen, voornamelijk Joden en Spaanse republikeinen, van de Holocaust wist te redden door hen visa voor Mexico te geven. Bosques, Consul Generaal van Frankrijk en Mexico van 1939 tot 1944, huurde twee chateaux in Marseille om Joodse, republikeinse en andere vluchtelingen onder te brengen terwijl hij uitreisvisa verzorgde. Aangezien het Mexicaanse consulaat het gebouw waarin het was gevestigd moest delen met Spanje en Japan werd Bosques voortdurend tegengewerkt. Met de Vichy-regering kwam Bosques overeen alle in Vichy-Frankrijk woonachtige republikeinse vluchtelingen uit de Spaanse Burgeroorlog de Mexicaanse nationaliteit te geven. Na de bezetting van het Vichy-gebied door Duitsland werden Bosques, zijn familie en zijn medewerkers door de Gestapo gearresteerd en als krijgsgevangenen geïnterneerd. In 1944 werden zij vrijgelaten en konden ze terugkeren naar Mexico, dat in ruil daarvoor verschillende Duitse gevangenen vrijliet. Gilberto Bosques overleed in 1995 in Mexico-Stad.

De zegels zijn op 17 juli 2015, uitsluitend in de vorm van een diptique, uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 1,20 € en 0,76 € Het tarief ad 1,20 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief van het diptique is 1,96 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Humbert-Basset en S. Barranca. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

FRANCE - INDE (2015)

Op de zegels worden de satellieten Megha-Tropiques en Saral afgebeeld.

Frankrijk en India vieren hun vijftigjarige samenwerking in de ruimtevaart. In het bijzonder deden zij onderzoek naar de klimaatverandering, oceanografie en technologie. Op deze manier kan de hoogte van oceanen en de dikte van het ijs op onze planeet in kaart worden gebracht. De commerciële lancering van de satellieten vond in februari 2013 plaats met behulp van Ariane raketten.

De zegels zijn op 13 april 2015 (Megha-Tropiques) en 13 mei 2015 (Saral) uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 1,20 € en 0,76 € Het tarief ad 1,20 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door David Ducros en Sankha Samanta. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE ET TAAF - PAYS DE L'OCÉAN INDIEN

Op de zegel wordt de groene zeeschildpad afgebeeld.

De groene schildpad of soepschildpad is van de zeven soorten zeeschildpadden de grootste soort en heeft tevens het grootste verspreidingsgebied. De soepschildpad komt overal rond de evenaar voor. De groene schildpad heeft een schildlengte van bijna een meter en is van andere soorten te onderscheiden door de verschillen in de schubben op de kop en de structuur van de hoornplaten op het rugschild. Jonge groene schildpadden leven voornamelijk van dierlijk materiaal maar volwassen exemplaren zijn meer vegetarisch. Zij eten vooral zeegras en verschillende algen. De schildpad dankt zijn naam aan het feit dat het dier voor consumptie wordt gevangen. Tegenwoordig is de schildpad vrij zeldzaam en wordt door internationale verdragen beschermd. Menselijke activiteiten zoals het illegaal rapen van de eieren en het onbedoeld doden van de dieren als gevolg van de bijvangst bij het vissen drukken nog zwaar op de populaties.

De zegel is op 13 oktober 2014 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief is 0,98 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Perchat. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

FRANCE - CHINE

Op de zegels worden Parijs met de Seine en Nanking met de Qinhuai en de tempel van Confisius afgebeeld.

Op 27 januari 1963 erkende Frankrijk de Volksrepubliek China. De relatie verliep niet altijd rimpelloos, maar beide landen hebben elkaar veel te bieden. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag worden zowel in Frankrijk als in China feestelijkheden, evenementen en tentoonstellingen georganiseerd.
Parijs is voor de Chinezen The place to be. In Parijs zijn zeer veel mogelijkheden om zich te vermaken. In totaal zijn er circa 8.000 restaurants, uiteenlopend van driesterrenrestaurants tot vele bistro’s en cafés. Vrijwel alle keukens van de wereld zijn in Parijs vertegenwoordigd. Parijs is bekend vanwege de winkelmogelijkheden op het gebied van de mode, van eenvoudig tot haute couture en parfums. Voor de ontwerper van de postzegel, Yves Beaujard, zijn de Ile de la Cité, de Pont Neuf en de Notre-Dame de meest aanprekende trekpleisters om de Chinezen naar Parijs te lokken.
Nanking is gedurende de geschiedenis van China altijd een belangrijke stad geweest. Dit had het vooral te danken aan zijn ligging aan de rivier Qinhuai en niet heel erg ver van de Oost-Chinese Zee. Hierdoor had het een belangrijke economische en strategische functie. Door haar ligging is de stad in het verleden vergeleken met Rome.

De zegels zijn op 28 maart 2014 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,66 € en 0,98 €. Het tarief ad 0,66 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,98 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - DANEMARK

Op de zegels wordt een kaart van Europa afgebeeld met een deel van een schip dat goederen tussen de twee landen vervoert en een deel van een kompas waarop de belangrijkste data van de verdragen tussen1451 en 1813.

14 februari 1663 is de datum van ondertekening van het vriendschaps- en handelsverdrag tussen Frankrijk en Denemarken door de koningen Lodewijk XIV en Frederic II. Dit 350 jaar oude verdrag moest een einde maken aan de moeilijke handelsrelaties tussen de twee landen, die was verslechterd door de Deens-Zweedse oorlog en Europa op zijn grondvesten deed schudden. In het verdrag werd het vrije verkeer tussen de landen over zee en over land geregeld. De overeenkomst is in 1742, 1749 en 1813 aangepast.

De zegels zijn op 12 november 2013 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,63 € en 0,80 €. Het tarief ad 0,63 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,80 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp is van Jakob Monefeldt en Elsa Catelin. De gravure is verzorgd door Else Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - SINGAPOUR

Op de zegels worden paspoppen in de Franse kleuren en manequins afgebeeld.

Mode bestond al in verschillende culturen in de Oudheid. In de Middeleeuwen had de adel prachtige kleding, terwijl het gewone volk in lompen gehuld was. De stand waartoe iemand behoorde bepaalde de wijze van kleden. Bijgevolg kon iemands sociale klasse en positie in de maatschappij worden afgelezen aan de kleding. Deze code verviel na de Franse Revolutie. Frankrijk en Parijs worden alom erkend als het centrum van de modewereld. Singapore heeft die status ook met als doelgroep de multiraciale gemeenschap.

De zegels zijn op 12 november 2013 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,63 €, 0,63 €, 0,95 € en 0,95 €. Het tarief ad 0,63 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,95 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Karen Petrossian. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - VIETNAM

Op de twee zegels wordt Alexandre Yersin afgebeeld, een met als achtergrond op de eerste zegel het instituut van Pasteur in Parijs en op de tweede zegel het instituut van Pasteur in Nha Trang.

Alexandre Yersin, een Frans Zwitserse arts en bacterioloog, werd geboren op 22 september 1863 in Aubonne (Zwitserland). Yersin studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Marburg en Parijs. Ook studeerde hij bacteriologie in Parijs. In 1888 kreeg hij een Frans paspoort en ging naar Nha Trang. In 1903 richtte hij een medische school in Hanoi op en keerde terug naar Nha Trang. Hij maakte sera tegen de pest in mens en in vee en bestudeerde tetanus, cholera en pokken. Hij was de medeontdekker van de bacterie die de builenpest veroorzaakt. In 1933 werd hij benoemd tot directeur van het Pasteur Instituut in Parijs. Alexandre Yersin overleed op 1 maart 1943 in Nha Trang (Vietnam).

De zegels zijn op 23 september 2013 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,63 € en 0,95 €. Het tarief ad 0,63 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,95 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - ALLEMAGNE

Op de zegel worden twee personen die door dezelfde verrekijker kijken afgebeeld.

Het Élysée-verdrag is een verdrag dat op 22 januari 1963 door de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle werd ondertekend in het Élysée-paleis in Parijs om de vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland te bezegelen. Het Frans-Duitse vriendschapsverdrag stond en staat symbool voor de naoorlogse verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Het is een belangrijke bouwsteen voor verdergaande Europese samenwerking. Adenauer en De Gaulle wilden een intensivering van de bilaterale betrekkingen en spraken af dat de Duitse en Franse regeringen voortaan regelmatig overleg met elkaar zouden gaan voeren op het gebied van onder meer internationale betrekkingen, defensie en onderwijs, veiligheidsvraagstukken en buitenlands beleid.

De zegel is op 3 januari 2013 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,80 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur). Het ontwerp is van Tomi Ungerer. De gravure is verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - SUÈDE

Op de zegels worden de Franse musicus Daniel-François-Esprit Auber en de danser Gustaaf III afgebeeld.

Daniel-François-Esprit Auber, een Frans componist en muziekpedagoog, werd geboren op 29 januari 1782 in Caen. Hoewel hij als kind al muzikaal was, had hij niet meteen de bedoeling daar iets mee te doen en streefde als kantoorbediende in Londen een zakelijke carrière na. Pas na zijn terugkeer in zijn vaderland in 1804 ging hij zich volledig aan de muziek wijden. Hij begon met het componeren van instrumentaal werk. In 1805 ging zijn eerste opera “L’Erreur d'un moment” in première. Zijn eerste belangrijke succes met het werk “La Bergère châtelaine”, in 1820, maakte hem tot een van de meest vooraanstaande componisten van de Parijse Opéra-Comique. Na 1820 kwam hij bijna jaarlijks met een nieuwe opera. Een van zijn werken uit die tijd, “Gustave III”, werd later door Giuseppe Verdi gebruikt voor de figuratie van “Un ballo in maschera”. De opera is gebaseerd op het toneelstuk Gustave III of “Le bal masqué” van Eugène Scribes. Een opera over de koningsmoord in Stockholm vonden de censuurbeambten echter te hachelijk. Personages en de plaats van handeling moesten veranderd worden. Ondanks talrijke aanpassingen viel de opera een overweldigende ontvangst ten deel. Verteld wordt de geschiedenis van Gustave III, die door zijn beste vriend wordt vermoord, omdat deze meent dat de koning een verhouding met zijn vrouw heeft. Tegenvoeters van het koninklijke milieu zijn de page Oscar, die tot vermaak van het gezelschap dient, en de waarzegster Ulrica, die door de maatschappij is uitgestoten. Het complete onvermogen tot werkelijke communicatie moet uiteindelijk wel uitlopen op de “notte d'orror”, waarmee de opera eindigt. Daniel-François-Esprit Auber overleed op 13 mei 1871 in Parijs.
Gustave III (24 januari 1746 – 29 maart 1792), een fanatieke francofiel, was koning van Zweden vanaf 1771 tot aan zijn dood. Hij schreef gedichten en toneelstukken en richtte in 1786 de Zweedse Academie op. Hij werd door de Zweedse adel vermoord. Tijdens een gemaskerd bal op 16 maart 1792 in de opera van Stockholm werd de koning in zijn rug geschoten en stierf enkele weken later.

De twee zegels zijn op 12 november 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is 0,60 € en 0,77 €. Het tarief van het bloc bedraagt 1,37 €. Het tarief ad 0,60 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,77 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp is van Gustav Martensson. De gravure is verzorgd door Lars Sjooblom. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE- ANDORRE

Op de zegel wordt een portret van Hendrik IV afgebeeld, links daarvan het kasteel van Foix en rechts de kerk Sant Joan de Caselles, gelegen in Canillo (Andorra).

Hendrik van Navarra werd geboren op 13 december 1553 in Pau. Hij was de zoon van Anton van Bourbon en van Jeanne dÁlbret, de dochter van Hendrik II van Navarra. Hij was als Hendrik III van 1572 tot 1610 koning van Navarra en als Hendrik IV van 1589 tot 1610 koning van Frankrijk. In de tweede helft van de 16e eeuw werd Frankrijk geteisterd door Hugenotenoorlogen tussen protestanten en katholieken, waarin door Spanje en Engeland werd geïntervenieerd. Hendrik, gedoopt als katholiek, maar opgevoed als protestant, speelde hier zelf een hoofdrol in, waarbij hij drie maal van godsdienst veranderde. Met het compromis van het Edict van Nantes in 1598 wist hij een eind te maken aan die oorlog, waarbij de protestanten een aanzienlijke vrijheid werd gelaten. In 1607, onder Hendrik IV, werden het Franse staatshoofd en de bisschop van Urgell door middel van een bevelschrift aangesteld als co-prinsen, gezamenlijk en onverdeeld staatshoofd, van Andorra. Hendrik IV werd op 14 mei 1610 in Parijs vermoord. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van de beste koningen die Frankrijk ooit heeft gehad.

De twee zegels zijn op 12 november 2012 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Tevens worden de zegels uitgegeven in de vorm van een minifeuille van vijf paren. Het ontwerp is van Stéphanie Ghinéa. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - ETATS-UNIS

Op de samenhangende zegels worden Edith Piaf en Miles Davis afgebeeld.

Edith Piaf werd op 19 december 1915 in Parijs geboren. Zij was een Frans chansonnière. Haar debuut als zangeres maakte zo rond haar 15e jaar toe zij optrad als straatzangeres. In 1936 trad zij voor het eerst op in een theater: het theater Cirque Médrano. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij zowel bij de Duitse bezetters als onder de Franse bevolking een geliefde zangeres. Na de oorlog trad ze overal in Europa op. Haar tragische leven wordt weerspiegeld in haar muziek. Edith Piaf overleed op 10 oktober 1963 in Parijs.
Miles Davis werd geboren op 26 mei 1926 in Alton, Illinois. Hij was een Amerikaans jazzcomponist, trompettist en multi-instrumentalist. Hij speelde met onder andere Louis Armstrong en Duke Ellington een grote rol in de geschiedenis van de jazz. De stijl van Davis is herkenbaar en origineel en oefent tot decennia na zijn overlijden nog invloed uit op de jazzmusici. Miles Davis overleed op 28 september 1991 in Santa Monica, Californië.

De twee zegels zijn op 18 juni 2012, uitsluitend in de vorm van een diptyque, uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is 0,60 € en 0,89 €. Het tarief ad 0,60 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,89 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - HONG-KONG

Op de zegels worden de eigentijdse kunstwerken Château Douglas, Le champ de courses, Le Cheval en Le Crabe afgebeeld.

De gezamenlijke uitgifte van Frankrijk en Hong Kong bestaat uit van twee Franse kunstwerken Le champ de courses (Edgar Degas, 1834-1917, kunstschilder) en Le Cheval (Raymond Duchamp-Villon, 1876-1918, beeldhouwer) en twee kunstwerken uit Hong Kong Château Douglas (Douglas Lapraik, 1818-1869, klokkenmaker) en Le Crabe (Cheung Yee, 1936-, pionier van de hedendaagse kunstbeweging in Hong Kong).
Hong Kong is een in Zuidoost-Azië gelegen speciale bestuurlijke regio van de Volksrepubliek China. Het gebied bestaat uit 236 eilanden.

De zegels zijn op 4 mei 2012 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,60 €, 0,89 €, 0,60 € en 0,89 €. Het tarief ad 0,60 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,89 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - BELGIQUE

Op de eerste zegel wordt de Maagd met kind en op de tweede zegel een portrait van Laurent Froimont afgebeeld.

Rogier van der Weyden werd geboren in Doornik 1399/1400 en is overleden in Brussel op 18 juni 1464. Rogier van der Weyden (Roger de Le Pasture) was een kunstschilder behorende tot de school van de Vlaamse Primitieven (een groep kunstschilders uit de lage landen van de 15e en begin 16e eeuw. Naast Jan van Eyck wordt Van der Weyden als de belangrijkste Nederlandse schilder van de 15e eeuw beschouwd. In zijn eigen tijd was Van der Weyden in heel Europa bekend en hij kan wellicht als de invloedrijkste schilder van zijn eeuw worden beschouwd. Sinds zijn “herontdekking” in de 19e eeuw bleef Rogier van der Weyden bij het publiek in de schaduw staan van schilders als Jan van Eyck en Hans Memling.

De zegels zijn op 8 november 2010, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief van de zegels is 1,80 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 100 gram naar landen behorend tot zone 1. Het tarief van het bloc is 3,60 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Patte & Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - MONACO

Op de zegel worden afgebeeld Prins Albert I van Monaco, de priester Henri Breuil en op de achtergrond de gevel van het gebouw in Parijs waar het Institut de Paléontologie Humaine is gevestigd en een kunstwerk van Constant Roux.

De paleontologie is in de 19e eeuw ontstaan. Toch heeft men tot 1910 moeten wachten op de stichting van het Institut de Paléontologie Humaine door Prins Albert I van Monaco. Paleontologie is de wetenschap die de ontwikkeling van het leven op onze planeet bestudeert vanuit de optiek van het geologisch verleden, gebaseerd op alle fossiele resten of sporen van organismen. De paleontologie omvat ook de studie van de afstamming en verwantschap van uitgestorven soorten met nu levende organismen, hun leefomgeving en de chronologie van de geologische geschiedenis van de aarde. De paleontologie raakt aan vele andere vakgebieden, zoals biologie, geologie, chemie, fysica en astronomie.

De zegel is op 2 juni 2010 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door ClaudeAndréotto. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - VÉNÉZUELA

Op de zegel wordt Francisco de Miranda met op de achtergrond de kaart van Venezuela en de l’Arc de Triomphe afgebeeld.

De Republiek Venezuela is een land in het noorden van Zuid-Amerika. De hoofdstad Caracas is de grootste stad van het land. Hugo Rafael Ch «vez Frias is de president van Venezuela sinds 1999. De veranderingen die hij in zijn land heeft doorgevoerd wordt de Boliviaanse Revolutie genoemd.

Sebastian Francisco de Miranda Rodriguez, kortweg Francisco de Miranda (Caracas, 28 maart 1750 - C«diz, 14 juli 1816) was een Zuid-Amerikaanse generaal, revolutionair en vrijheidsstrijder. Hij streefde naar onafhankelijkheid en vereniging van de Spaanse koloniën op het Amerikaanse continent. Hoewel zijn eigen pogingen zonder resultaat bleven, geldt hij als de belangrijkste wegbereider voor Simón Bolivar. De ideeën van De Miranda inspireerden Bolivar tot de latere oprichting van de federatie Groot-Colombia.

De zegel is op 9 november 2009 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Michel Bez. De gravure is verzorgd door Didier Thimonnier. De drukvorm is .héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - SUISSE

Op de zegel wordt een portret van René de Saint-Marceaux met de sculptuur van de UPU (l’Union Postale Universelle) afgebeeld.

Charles René de Saint-Marceaux, een Frans beeldhouwer, werd op 23 september 1845 in Reims geboren. Op achttienjarige leeftijd ging hij naar Parijs om daar te studeren aan de Ecole des Beaux Arts. Zijn werk betreft vooral portretten en bustes. De sculptuur van de Union Postal Universelle is door hem in 1909 gemaakt. Charles René de Saint-Marceaux overleed op 23 april 1915 in Parijs.

De Union Postale Universelle (wereldpostunie) is een internationale organisatie die het internationale postale berichtenverkeer tussen de lidstaten controleert. Bij de in Bern gevestigde UPU zijn 191 lidstaten aangesloten. Elke lidstaat heeft zich akkoord verklaard met de regels voor het internationale postverkeer.

De zegel is op 12 oktober 2009 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,70 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp is van Silvia Brülhardt. De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is mix taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

FRANCE - LIBAN

Op de zegel worden de Middellandse Zee en twee bomen afgebeeld die kenmerkend zijn voor beide landen: de ceder als symbool van de hoop voor Libanon en de eik als symbool van de macht voor Frankrijk.
Libanon is een land in het nabije oosten met een oppervlakte van 10.452 km2. Libanon grenst in het westen aan de Middellandse Zee. Ten noorden en ten oosten van het land ligt Syrië en ten zuiden grenst het aan Israël. Het woord Libanon (ook “Loubnan” of “Lebnan”) komt van het Aramese woord “laban” wat wit betekent. Libanon is een onafhankelijke republiek. In het zogenaamde Nationale Pact van 1943 is vastgelegd dat de belangrijkste functies in de politieke macht verdeeld zijn over de belangrijkste etnischreligieuze groepen. Libanon maakt deel uit van de Arabische wereld. Het land heeft altijd open gestaan voor modernisering onder Europese en vooral Franse invloed. Frankrijk en Libanon kennen een lange geschiedenis van vriendschap.
De zegel is op 20 november 2008 uitgegeven in het thema “gezamenlijke uitgiften”. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE – ISRAËL

Op de zegels wordt de eerste vlucht tussen Frankrijk en Israel, op 12 juni 1948, met de daarbij behorende luchtpostenvelop met eerste vlucht frankeerzegels afgebeeld.
De zegel met frankeerwaarde 0,55 € toont Haifa, de zegel met frankeerwaarde 0,85 € Parijs.
Frankrijk en Israël onderhouden al zestig jaar diplomatieke betrekkingen. Israël is uitgenodigd zich te presenteren op de 62ste Salon philatélique d’Automne 2008. De geschiedenis van Israël is onlosmakelijk verbonden met de Bijbel. Het land werd de thuishaven voor het Joodse volk, maar ook Christenen en Moslims beschouwen Israel als Heilig Land. In november 1947 stemde Frankrijk voor de vorming van de staat Israel wat op 14 mei 1948 zijn beslag kreeg.
De zegels zijn op 10 november 2008 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,55 € en 0,85. €. Het tarief ad 0,55 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre-André Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - VIETNAM

Op de zegels worden “Baie d’Along” en “Bouches de Bonifacio” afgebeeld.

De Baie d’Along is een baai in het noorden van Vietnam in de Golf van Tonkin, nabij de grens met China. De baai heeft een kustlijn van 120 km en het gebied beslaat zo’n 1.500 km2. In de baai liggen 1.969 kalkstenen eilanden, elk met dichte begroeiing op de top. De kalkstenen monolieten rijzen spectaculair op uit de oceaan. Verschillende eilanden zijn hol, met enorme grotten. Bij enkele eilanden bevinden zich drijvende dorpen van vissers die in de ondiepe wateren 200 verschillende soorten vis en 450 verschillende soorten weekdieren vangen. In 1994 is de Baie d’Along opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In 2000 is de lijst uitgebreid met een groter gebied dan de Baie d’Along alleen.

Bouches de Bonifacio is een 79.000 ha groot natuurreservaat tussen Corsica en Sardinië. Corsica ligt ter hoogte van Toscane op 83 km van Italiaanse kust en 170 km ten zuiden van de Franse Rivièra. Het Italiaanse eiland Sardinië ligt maar op twaalf km afstand ten zuiden van Corsica. De Straat van Bonifacio (Bouches de Bonifacio) scheidt beide eilanden. De zeestraat is 12 km breed en tot 70 m diep. Bij zeelui is de Bouches de Bonifacio berucht vanwege de gevaarlijke combinatie van vaak slecht weer, sterke stromingen en een rotsachtige kust. Toeristische trekpleisters op Corsica zijn het UNESCO erfgoed natuurreservaat Scandola, de Genuese torens en bruggetjes, de bergen zoals de Col de Bavella en de Monte Cinto, het oudheidkundig park Filitosa en talloze stadjes met burchten en citadellen zoals Ajaccio, Bonifacio, Calvi en Corte.

De zegels zijn op 16 oktober 2008 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,55 € en 0,85. €. Het tarief ad 0,55 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Vi Kim Lien. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - BRÉSIL

Op de diptiek, bestaande uit twee zegels, worden de Mer de Glace en het Amazoneregenwoud afgebeeld.

Mer de Glace is een gletsjer gelegen aan de noordzijde van de Mont Blanc in Chamonix (Haute-Savoie). De gletsjer, gelegen in een gebied van 40 km2, is 7 km lang en 200 m diep en beweegt 120 m per jaar. Het is op één na de langste gletsjer in de Alpen na de Aletschgletsjer in Zwitserland.

Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Het heeft een oppervlakte van 7 miljoen km2 en is verspreid over negen landen: Bazilië, Colombia, Peru, Venezuela, Ecudor, Bolivia, Guyana, Suriname en Frans-Guyana. Meer dan de helft van al het overgebleven regenwoud op aarde ligt in de Amazonebekken.

De zegels zijn op 23 juni 2008 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,85 € en 0,55. €. Het tarief ad 0,55 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Véret-Lemarinier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - CANADA

Op de zegel wordt de landing op de Saint Lawrencerivier en het jaartal 1608 afgebeeld.

In 2008 herdenken Frankrijk en Canada het feit dat Québec 400 jaar geleden gesticht werd door Samuel de Champlain als eerste permanente nederzetting van de Franse kolonie Nieuw Frankrijk. De plek bij de versmalling van de Saint Lawrencerivier, daar waar de Saint-Charlesrivier erin uitmondt, en aan de voet van de Kaap Diamant, werd beschouwd als een strategisch goede locatie en een gunstige uitvalbasis voor verdere ontwikkeling van de kolonie.

Samuel de Champlain (1570-1635) landde op 31 juli 1608 bij de vernauwing van de Saint Lawrencerivier en bouwde een klein fort om de kolonisten tegen de indianen te beschermen. Het fort bestond uit drie gebouwen met twee verdiepingen, met een vijf meter brede gracht eromheen. Gedurende de zomer van 1608 probeerde Champlain betere verhoudingen met de plaatselijke indianen te krijgen. Na zijn overwinning reisde Champlain terug naar Frankrijk en sloot een contract af met een groep kooplieden uit Rouen, waarbij Québec een exclusieve opslagplaats voor doorvoer van pelzen zou worden, in ruil voor steun van de kooplieden aan de nederzetting. Na zijn terugkeer bleef Champlain werken om de verhoudingen met de indianen te verbeteren en droeg daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van Québec.

De zegel is op 19 mei 2008 uitgegeven ter gelegenheid van het vierhonderd jarig bestaan van Québec. Het tarief 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Francis Fugazi. De gravure is verzorgd door Jorge Peral. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

FRANCE - GROENLAND

Op de zegels worden een portret van Jean-Baptiste Charcot en zijn schip "Pourquoi pas?" afgebeeld.

Twee Franse onderzoekers van Groenland: Jean-Baptiste Charcot en Paul-Emile Victor met het schip de "Pourquoi pas?" worden in de gezamenlijke emissie Frankrijk- Groenland uit de vergetelheid gehaald. Jean Baptiste Charcot is de bekendste Franse poolreiziger. Hij werd geboren op 15 juli 1867 in Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs. Hij leidde in het begin van de 20ste eeuw twee expedities naar Antarctica. Maar ook het Noordpoolgebied was een favoriete bestemming van hem. In 1934 zette hij de ontdekkingsreiziger van Groenland en de poolgebieden Paul-Emile Victor (1907 -1995) op Groenland af en haalde hem een jaar later weer op. Op 16 september 1936 kwam Charcot in een zware storm terecht en liep op de klippen van IJsland. Er was slechts één overlevende. Jean-Baptiste Charcot werd op 12 oktober 1936 in Parijs begraven op Montmartre.

De diptyque is op 12 november 2007 uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Paul-Emile Victor. Het tarief van de ondeelbare diptyque is 1,14 €. De frankeerwaarde van de zegels is respectievelijk 0,54 € en 0,60 €. Het tarief van 0,54 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van 0,60 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Martin Mörck. De drukvorm is taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

FRANCE - ARMÉNIE

Op de eerste zegel wordt een miniatuur uit 1460 voorstellende “Christus geboorte” afgebeeld. Op de tweede zegel wordt “L’ange au sourire” (glimlachende engel), een dertiende eeuws kunstwerk uit de kathedraal van Reims, afgebeeld.

De miniatuur “Christus geboorte” bevindt zich in Erevan, in het instituut voor oude geschriften “Institut Mesrop Matchtots”. De miniatuur valt op door zijn stijl, zijn vorm en zijn kleuren. De gevleugelde engelen symboliseren de komst van een goed jaar. Ook de Fransen hebben voor deze engelen gekozen. Het is een van de acht beelden die het centrale portaal van de kathedraal Notre Dame van Reims opluisteren. Het beeld werd in de Eerste Wereldoorlog aanvankelijk het symbool voor de slachtoffers en later voor de heel Reims. “Le Sourire de Reims (YT256) is een beroemde Franse postzegel. De zegel werd uitgegeven op 15 maart 1930. Het ontwerp is van Louis Rigal en de gravure is verzorgd door Antonin Delzers. De zegel is uitgegeven in vellen van 25 stuks en in de vorm van een carnet van 8 stuks. De buitengewoon hoge heffingstoeslag van 3,50 F ten voordele van de Caisse d’Amortissement duidt erop dat de zegel slecht is verkocht. In april 1935 werd de zegel gekwalificeerd als “zonder waarde”.

De zegels zijn op 22 mei 2007 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,54 € en 0,85. €. Het tarief ad 0,54 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - ROUMANIE

Op de zegels worden twee kunstwerken van Constantin Brancusi afgebeeld: Muse endormie (Slapende muse) en Le sommeil (De slaap).

Constantin Brancusi wordt als boerenzoon op 21 februari 1876 geboren in Hobita Gorj (Roemenië). Als hij achtentwintig is besluit hij naar Parijs, het kunstcentrum van Europa, te gaan. Roemenië heeft hem, als beeldhouwer, niets meer te bieden. In wezen is Brancusi een platonisch kunstenaar. Hij verfijnt dezelfde vormen in een streven de volmaaktheid te bereiken. Een tweede kenmerk van Brancusi is het gevoel dat hij bezit voor materialen. In tegenstelling tot de op dat moment gangbare gewoonte om werklieden in dienst te nemen voor het snijden van het materiaal, werkt Brancusi vanaf 1910 zelf met het materiaal. Ook typisch is dat hij verschillende kunstwerken maakt waar hij tenslotte niet tevreden over is. Voor de sculptuur La Muse endormie heeft de barones Renée Frachon bijvoorbeeld drie jaar lang geposeerd. Hij gebruikte ook de fotografie om te streven naar absolute perfectie. Kort voor zijn dood op 16 maart 1957 in zijn atelier Impasse Ronsin in Parijs wordt Brancusi genaturaliseerd tot Fransman.

De zegels zijn op 26 september 2006 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften" tijdens de in Roemenie georganiseerde La Fancophonie 2006. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - ARGENTINE

Op de zegels worden een dansend paar en een accordeonspeler afgebeeld.

Tango is de naam van een stijl in muziek, dans en poëzie die eind 19de eeuw ontstond aan de Rio de la Plata (Buenos Aires, Montevideo). Voor Frankrijk is de tango het symbool voor Argentinië. Oorspronkelijk werd de tango in sommige kringen gezien als een ordinaire, vulgaire dans. De voorstanders haalden het echter en in 1924 werd de tango in heel Europa gedanst.

De zegels zijn op 26 juni 2006 uitgegeven in het thema "gezamenlijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,53 € en 0,90. €. Het tarief ad 0,53 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,90 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 100 gram naar de overzeese gebiedsdelen ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur), de moderne vorm van PNU (Plis Non Urgent). Het ontwerp is van Sergio Segui. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Een bijzonderheid is nog dat dit de laatste zegels zijn waarbij ITVF (Imprimerie des Timbres et Valeurs Fiduciaires) wordt gebruikt.

Terug naar boven Ý

NATIONS UNIES - FRANCE

Op de zegels worden "La Tour de Provins" en "Le Mont Saint-Michel" afgebeeld.

La Tour de Provins (Seine-et-Marne) ook wel bekend als "Tour de Cézar" is een 44 m hoge donjon daterend uit het begin van de 12de eeuw. Het bovenste gedeelte en het dak zijn 16de eeuws. Op de eerste etage bevindt zich de ruimte voor de wacht; in het hoge gewelf is een opening uitgespaard voor de munitie- en voedselvoorziening van de soldaten daarboven. De torentjes dienden, met uitzondering van dat voor de gouverneur, als kerkers.

De Mont Saint-Michel (Manche) is een tot Normandië behorende granietrots, die tussen de 11de en de 16de eeuw werd versterkt en vrijwel geheel met - romaanse en gotische - bouwwerken werd volgezet. De rots, die een hoogte van 80 m en een omtrek van 900 m heeft, wordt door een 1,8 km lange dijk verbonden met het vaste land. De rots heette oorspronkelijk Mont Tombe, maar werd in de 8ste eeuw omgedoopt tot Mont Saint-Michel.

De zegels zijn op 26 juni 2006 uitgegeven in het thema "gemeenschappelijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,53 € en 0,90. €. Het tarief ad 0,53 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,90 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 100 gram naar de overzeese gebiedsdelen ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur), de moderne vorm van PNU (Plis Non Urgent). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door ABAKA. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - VATICAN

Op de zegels wordt een detail van het kunstwerk Maria Boodschap van Raphaël afgebeeld. Bij de eerste zegel gaat het om de aartsengel Gabriël en op de tweede zegel om de Maagd Maria.

Maria-Boodschap - Annunciatie - is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. De aartsengel Gabriël brengt Maria een bezoek in haar huis in Nazareth. De engel meldt haar dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. In de Orthodoxe en Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart.

Maria-Boodschap is door vele kunstenaars uitgebeeld. Deze beeltenis is van Raphael, geboren in Urbino op 06 april 1483. Hij overleed in Rome op 06 april 1520. Hij was niet alleen een fenominale schilder, maar ook tekenaar en architect.

De zegels zijn op 14 november 2005 uitgegeven in de vorm van een bloc. Het thema is "gemeenschappelijke uitgiften". Het tarief van de zegels is 0,53 € en 0,55. €. Het tarief ad 0,53 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,55 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot de Europese Unie en Zwitserland. Het ontwerp is van Jean-Paul Cousin. De gravure is verzorgd door Jacky Larrivière. De drukvorm is taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - FRANCE BATAILLE D'AUSTERLITZ

Op de zegel wordt Napoleon en het monument op de Place Vendôme in Parijs afgebeeld.

Op 1 december 1805 vindt de beslissende slag plaats bij het dorpje Austerlitz. Tegenwoordig ligt dit dorp in Tsjechië / Slowakije. Hieraan is voorafgegaan de overgave van Oostenrijk aangevoerd door Frans I op 16 oktober en de opgave van Rusland aangevoerd door Tsaar Alexander. In Parijs is men blij en er wordt besloten de kanonnen van de vijand om te smelten en hiervan een zuil ter ere van de Keizer op te richten op de Place Vendome.

De zegel is op 6 mei 2005 uitgegeven als een gezamenlijke uitgifte van Tsjechië en Frankrijk. Op 2 december 2005 wordt herdacht dat het tweehonderd jaar geleden is dat de Slag bij Austerlitz plaats vond. Het tarief van is € 0,55. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot de Europese Unie en Zwitserland. Het ontwerp is van Karel Zeman. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

BLAKE ET MORTIMER

Op de eerste zegel worden tegen de achtergrond van het gele teken agent Blake en professor Mortimer afgebeeld. Op de tweede zegel worden de portretten van Blake en Mortimer afgebeeld.

De auteur Edgar Pierre Jacobs werd op 30 maart 1904 in Brussel geboren. In zijn jonge jaren was Jacobs al een begenadigd tekenaar. In 1943 werd hij voorgesteld aan Hergé, de tekenaar van Kuifje. In het eerste nummer van het weekblad Kuifje begint Jacobs aan het eerste avontuur van Blake en Mortimer: Het geheim van de Zwaardvis. Zijn complete oeuvre bestaat uit slechts negen stripverhalen: acht avonturen van Blake en Mortimer en één science fictionverhaal: de U-straal. Edgar P. Jacobs overleed op 20 februari 1987.

De zegels zijn op 17 mei 2004 uitgegeven in het kader van een gezamenlijke emissie met België. De tarieven zijn 0,50 € en 1,00 €. Het tarief 0,50 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het tarief 1,00 is bestemd voor verzending van een brief tot 40 gram naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Edgar-Pierre Jacobs. De gravure van de 0,50 € is verzorgd door Yves Beaujard; van de 1,00 € door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - INDE (2003)

Op de zegels worden respectievelijk een haan en een pauw afgebeeld.

De gemeenschappelijk emissie van Frankrijk en India laat twee bijzondere kunstuitingen van de landen zien. De Franse zegel geeft een voorbeeld van de Franse miniatuurschilderkunst. De haan is ontleend aan een Frans manuscript "Heures à l’usage de Rome" (1440-1450). De Indiase zegel geeft een voorbeeld van het raffinement van de Indiase juwelierskunst. De pauw is een sprekend voorbeeld van de in India toegepaste technieken bij de vervaardiging van weelderige kunstvoorwerpen vanaf de 16e eeuw. Het toegepaste bloemen- en dierenmotief wijst op Europese invloeden op de Indiase kunstuiting. In het Musée Guimet in Parijs is een en ander te bewonderen.

De zegels zijn op 1 december 2003 uitgegeven ter gelegenheid van het gezamenlijke uitgifteprogramma. Het tarief is respectievelijk € 0,50 en € 0,90. Het tarief van € 0,50 is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het tarief van € 0,90 is bestemd voor de verzending van een brief tot 100 gram naar de overzeese gebiedsdelen ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur), de moderne vorm van PNU (Plis Non Urgent). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

Op de zegel wordt een portret van Milan Rastislav Stefanik afgebeeld.

Milan Rastislav Stefanik werd op 21 juli 1880 in Kosiariska geboren. Hij studeerde techniek en letteren in Praag en zette zijn studie voort in Frankrijk. Stefanik was betrokken bij de oprichting van de Staat Tsjecho-Slowakije. In 1912 werd hij genaturaliseerd tot Fransman en ging hij in het leger. In 1915 moest hij in de rang van Generaal gewond het leger verlaten en keerde hij terug naar Tsjecho-Slowakije. In oktober 1918 werd hij benoemd tot minister van Defensie. Milan Rastislav Stefanik overleed op 4 mei 1919 bij een vliegtuigongeluk na een leven waarbij hij zowel Frankrijk als Tsjecho-Slowakije bijzonder van dienst is geweest.

De zegel is op 2 juni 2003 uitgegeven in het kader van het gezamenlijke uitgifteprogramma van Frankrijk en Tsjecho-Slowakije. Het tarief is € 0,50. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Josef Balaz en Martin Cinovsky. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

40e ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ SUR LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE

Op de zegel wordt in twee talen de tekst "40e Anniversaire du Traité sur la Coopération Franco - Allemande" afgebeeld. Op de achtergrond een gezicht waarop op de wangen de Franse en de Duitse vlag te zien zijn.

Op 22 januari 1963 zetten Bondskanselier Konrad Adenauer van Duitsland en de President van Frankrijk Charles de Gaulle hun handtekeningen onder het Frans-Duitse vriendschapsverdrag. De doelstelling van dit verdrag is de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland nauwer aan te halen. De samenwerking betreft Buitenlandse Zaken, Defensie en Onderwijs.

De zegel is op 22 januari 2003 uitgegeven ter gelegenheid van de 40e oprichtingsdag van het verdrag over de Frans-Duitse samenwerking. Het tarief is € 0,46. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Corinna Rogger. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - AUSTRALIE

Op de zegels wordt de Baie de Rencontre samen met de schepen van respectievelijk Matthew Flinders en Nicolas Baudin en een kaart van Australië afgebeeld.

De gezamenlijke emissie van Australië en Frankrijk biedt de gelegenheid twee ont­dekkingsreizigers uit de 18e eeuw, de Fransman Nicolas Baudin en de Engelsman Matthew Flinders, te herdenken. Zowel Nicolas Baudin (1754-1803) als Matthew Flinders (1774-1814) hebben in opdracht van hun regeringen expedities geleid met als doelstelling de verovering van Zuid Australië. De Franse expeditie, bestaande uit twee schepen, de Géographe en de Naturaliste later omgedoopt tot de Nouvelle Hollande, vertrok op 19 oktober 1800 uit de haven van Le Havre. Op 18 april 1802 kruisten de wegen van de Géographe van Baudin en de Investigator van Flinders elkaar in een baai die vanaf dat moment de Baie de Rencontre wordt genoemd.

De zegels zijn op 5 april 2002 uitgegeven als herdenkingszegels. Het tarief is res­pectievelijk 0,46 € en 0,79 €. Het tarief 0,46 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het tarief 0,79 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 100 gram naar de overzeese gebiedsdelen ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur), de moderne vorm van PNU (Plis Non Urgent). Het ontwerp van de zegels is van Michel Bez. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras, Claude Jumelet en Jacky Larrivière. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - MAROC

Op de zegels worden beroemde fonteinen afgebeeld. De Marokkaanse zegel toont de Nejjarine fontein in Fes. De Franse zegel laat een afbeelding van de Wallace fontein in Parijs zien.

Zowel Marokko als Frankrijk buiten hun geografische ligging aan de zee volledig uit. Beide landen profiteren van de rijkdom van natuurlijke springbronnen in de bergen. De symboliek is terug te vinden in de fonteinen. De beroemde Nejjarine fontein in Fez is in 1711 tijdens het bewind van Sultan Moulay gebouwd en in 1996 gerestaureerd. In 1840 werden in de arme wijken van Parijs vijftig fonteinen geplaatst. Dit project werd bekostigd door de Engelse francofiel Richard Wallace.

De zegel is op 17 december 2001 uitgegeven ter gelegenheid van het gezamenlijke uitgifteprogramma. Het tarief is 3,80 F (0,58 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen buiten de Europese Unie en naar Noord Afrika. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Agence La Rue de Babel. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRANCE - NOUVELLE-ZÉLANDE

Op de zegels wordt respectievelijk een falco naumanni (valk) en een apterys australis (Australische kiwi) afgebeeld.

De gezamenlijke uitgifte met Nieuw-Zeeland wordt ingegeven door de gedachte van La Poste iets filatelistisch te doen voor de bedreigde diersoorten. In het bijzonder de vogels zijn gevoelig voor storingen in het ecosysteem. Zij zijn van nature maatgevend voor de status van onze volksgezondheid.

De zegels zijn op 6 november 2000 uitgegeven in het thema "natuur". Het tarief is respectievelijk 5,20 F (0,79 €) en 3,00 F (0,46 €). Het eerst genoemde tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 100 gram naar de overzeese gebiedsdelen ressorterend onder de categorie "ECOPLI" (service ECOnomique Lettre Simple Intérieur), de moderne vorm van PNU (Plis Non Urgent). Het tarief van 3,00 F (0,46 €) is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Euro­pese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Aurélie Baras waarbij gebruik is gemaakt van foto’s van Christophe Drochon. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý