Gedenkwaardigheden

(Bijgewerkt op: 10-08-2016)

EUROMED POSTAL-POISSONS DE MÉDITERRANÉE

Op de zegel worden bewoners van de Middellandse zee met op de achtergrond de skyline van Marseille afgebeeld.

Massaal hebben tropische vissen de Middellandse Zee gekoloniseerd ten koste van de inheemse soorten. Daardoor dreigt de zee een tropisch aquarium te worden waar geen plaats meer is voor de oorspronkelijke bewoners. Op 11 maart 2011 werd de EUROMED voor het Middellandse-Zeegebied opgericht, een Unie van exploitanten van postdiensten in het Europese & Middellandse-Zeegebied.

De zegel is op 09 juli 2016 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 1,00 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp is van Isabelle Simler. De gravure is verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BATAILLE DE LA SOMME

Op de zegels worden de gemeenten Thiepval en Péronne afgebeeld.

Thiepval is een gemeente in het Franse departement Somme (regio Picardië). Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de gemeente aan het front. De Duitsers namen het gebied eind september 1914 in. Thiepval was één van de brandpunten van de Slag aan de Somme in 1916. De Britten begonnen hun aanvallen op 1 juli, maar pas eind september 1916 konden ze Thiepval innemen. Het dorp werd compleet verwoest. Van het voorjaar tot de zomer van 1918 viel Thiepval nog even terug in Duitse handen.

Péronne is een stad in het noorden van Frankrijk. Het ligt aan de rivier de Somme in het departement Somme, in de regio Picardië. Samen met de steden Albert en Bapaume vormt Péronne de driehoek waarin het slagveld ligt van de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog. Péronne is een van de plaatsen die door de Franse autoriteiten is aangewezen als historisch monument van de militaire geschiedenis van Frankrijk. In het centrum van Péronne bevindt zich een 12e-eeuws kasteel dat als museum dient. Hier werd in 1199 de vrede van Péronne ondertekend.

De zegels zijn, uitsluitend in de vorm van een bloc, op 1 juli 2016 uitgegeven als herinneringszegels aan de slag, nu honderd jaar geleden. Het tarief van de zegels is 0,80 € en 1,00 €. Het tarief ad 0,80 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 1,00 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief van het bloc is 1,80 €. Het ontwerp is van Damien Cuvillier. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

350 ANS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Op de zegel wordt het schilderij "Présentation des membres de l'Académie des sciences par Colbert à Louis XIV" afgebeeld.

De Académie des sciences is een wetenschappelijk genootschap dat de Franse wetenschap stimuleert en haar belangen verdedigt. De academie werd door Lodewijk XIV op advies van Jean-Baptiste Colbert in 1666 gesticht en is een van de oudste nationale academies van wetenschappen. Tijdens de Verlichting (intellectuele stroming in Europa) speelde de academie een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de wetenschap in Europa. Tegenwoordig is de Académie een van de vijf academies die samen het Institut de France vormen. De leden worden gekozen en blijven levenslang lid.

De zegel is op 28 juni 2016 uitgegeven als herinneringszegel aan het driehonderdvijftig jarig bestaan van de Académie. Het tarief is 2,50 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief van 21 tot 100 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Marion Favreau. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

150 ANS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Op de zegel worden spelende kinderen van de cartoonist Plantu afgebeeld.

Jean Macé (1815-1894), republikeins activist, stichtte in 1866 het onderwijsverbond. Zijn doel was: het bevorderen van de republikeinse educatieve ambitie in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dit verbond is een confederatie van Franse verenigingen met in totaal meer dan 25.000 lokale vertegenwoordigers. De organisatie bestaat uit 103 departementale federaties en het confederale centrum. Enkele duizenden medewerkers en honderdduizenden vrijwilligers vinden hier werk op het gebied van onderwijs, artistieke en culturele gebieden, sport, recreatie en vakantie. Het onderwijsverbond is in Frankrijk de grootste en meest populaire beweging in het onderwijs.

De zegel is op 23 juni 2016 uitgegeven als herinneringszegel aan het honderdvijftig jarig bestaan van de liga. Het tarief is 1,00 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp is van Plantu. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FRONT POPULAIRE

Op de zegel worden Cécile Brunschvicg, Irène Joliot-Curie en Suzanne Lacore afgebeeld.

Op 4 juni 1936 werd Léon Blum premier van een kabinet bestaande uit twintig socialisten, dertien radicalen en twee socialistische-republikeinen. De raad ontstond na een overwinning van het Volksfront. Voor de eerste keer in de Franse geschiedenis traden er ook vrouwen toe tot de regering. Deze vrouwen waren Suzanne Lacore; verantwoordelijk voor de bescherming van de jeugd, Irène Joliot-Curie; verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek en Cécile Brunschvicg; verantwoordelijk voor nationale opvoeding. Des te opmerkelijker omdat het algemeen stemrecht voor vrouwen pas in 1944 ingevoerd zou worden.

De zegel is op 6 juni 2016 uitgegeven als herinneringszegel aan het feit dat het tachtig jaar geleden is dat vrouwen voor de eerste keer zitting kregen in een parlement. Het tarief is 0,70 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Ernest Pignon-Ernest. De gravure is verzorgd door Antoine Carolus. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LES GRANDES HEURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE (5)

Op de eerste zegel wordt Catharina de Medici afgebeeld en op de tweede zegel het Goudlakenkamp.

Catharina de Medici (1519-1589) was koningin van 1547 tot 1559. Zij huwde in oktober 1533 op 14-jarige leeftijd met de even oude Hendrik II van Frankrijk. Zij was een listige vrouw, die tientallen jaren een hoofdrol speelde in de Hugenotenoorlogen die Frankrijk verscheurden in de tweede helft van de 16e eeuw. Haar reputatie van boosaardige gifmengster leek echter schromelijk overdreven. Catharina was uitzonderlijk actief als beschermvrouw en opdrachtgeefster van kunstenaars en architecten. Haar huwelijk met Hendrik II was omstreden omdat zij volgens het hof eigenlijk onvoldoende status had om met de Franse kroonprins te trouwen. Tijdens de regering van Hendrik, die de troon besteeg in 1547, had Catharina dan ook weinig invloed op staatszaken. Diane de Poitier, die al spoedig na het huwelijk Hendriks maîtresse werd, had een veel prominentere rol en bemoeide zich later zelfs met de opvoeding van Catharina's kinderen.

Goudlakenkamp is de naam van een plaats in het Franse Balinghem. Hier vond een ontmoeting plaats tussen koning Frans I van Frankrijk en koning Hendrik VIII van Engeland van 7 juni 1520 tot en met 24 juni 1520. De ontmoeting was bedoeld om de vriendschapsband tussen beide landen te verbeteren, volgend op een verdrag dat Frankrijk en Engeland in 1518 sloten. Hoewel het spektakelstuk indruk maakte was het feest funest voor de schatkisten van beide landen. Er werd gevreesd voor een failliet van de staat. Op politiek gebied werd niets bereikt. Een paar maanden na de ontmoeting sloot Hendrik VIII een verdrag met Karel V, werd de verloving van zijn dochter met de Franse kroonprins verbroken ten gunste van een verloving met Karel V en stonden de Engelsen een paar maanden later als strijdende partij tegenover de Fransen.

De twee zegels zijn op 3 juni 2016, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema "hoogtepunten uit de geschiedenis van Frankrijk". Het tarief is 1,40 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief van 21 tot 100 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief van het bloc is 2,80 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Louis Boursier. De drukvorm is taille douce.

Terug naar boven Ý

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

Op de zegel wordt een moderne school met studenten van allerlei studierichtingen afgebeeld.

De Nationale Mijnbouw Hogeschool werd gesticht op 2 augustus 1816 door toedoen van Louis XVIII, koning van Frankrijk van 1814 tot 1824. De Grandes Écoles van Frankrijk zijn instellingen voor hoger onderwijs buiten het reguliere kader van het Franse universitaire systeem. De oudste École werd gesticht in 1741. De Nationale Mijnbouw Hogeschool van Saint-Etienne behoort tot de Franse Grandes Écoles opleiding van ingenieurs en industrie georiënteerde engineering. Haar functie is ondersteuning van de ontwikkeling van haar studenten en bedrijven via een scala van cursussen en onderzoeksgebieden.

De zegel is op 3 juni 2016 uitgegeven als herinneringszegel aan het tweehonderd jarig bestaan van de Nationale Mijnbouw Hogeschool van Saint-Etienne. Het tarief is 0,70 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Stéphane Humbert-Basset. De gravure is verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

UEFA EURO2016

Op de ronde zegel worden attributen van het Europees kampioenschap zoals de beker, een beeldmerk en een bal afgebeeld: De zegel ruikt naar pas gemaaid gras en is 3D uitgevoerd.

Het eindtoernooi van het Europees kampioenschap voetballen vindt plaats in Frankrijk van 10 juni 2016 tot en met 10 juli 2016. Het toernooi wordt gespeeld door de beste Europese teams en het organiserende land Frankrijk. De 53 wedstrijden worden gespeeld in 10 steden: Parijs Saint-Denis (Stade de France), Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Lille en Lens. Via de televisie zal het toernooi door biljoenen kijkers worden gevolgd.

De zegel is op 19 mei 2016 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 1,00 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). De zegel is ook uitgegeven in de vorm van een mini-feuille van 5 zegels. Het tarief van de mini-feuille is 10,00 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Agence Huitième Jour. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

Op de zegel wordt het logo van het financiële instituut ten behoeve van gerechtelijke bewaargeving afgebeeld.

De primaire doelstelling van de in 1816 opgerichte financiële instelling is het ontvangen en beheren van de waarden die aan het instituut zijn toevertrouwd. De consignatiekas bevat gelden, bijvoorbeeld uit erfenissen, faillissementen of schuldsanering, die in bewaring zijn gegeven aan het ministerie van Financiën. De consignatiekas wordt bijvoorbeeld gebruikt als de rechthebbende bekend is maar het geld niet wil aannemen of als de rechthebbende onbekend is maar zich later nog kan melden.

De zegel is op 29 april 2016 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het tweehonderd jaar geleden is dat het instituut werd opgericht. Het tarief is 0,80 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Sophie Beaujard. De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE MOULINS

Op de zegel wordt het nationaal toneelmuseum met balletdansers in kostuum afgebeeld.

Het nationaal toneelkostuummuseum is gevestigd in Moulins in de Auvergne en opende als kostuummuseum in 2006 als eerste zijn deuren. Sinds 1984 is het gebouw een monument. Zodra kostuums werden afgedankt begonnen zij in het museum aan een tweede leven waarin ze nooit zouden worden gedragen maar worden bewaard en tentoongesteld. Op dit moment worden er meer dan 10.000 unieke kostuums bewaard, waaronder het kostuum van Maria Callas en de wapenuitrusting van Jean Marais.

De zegel is op 11 april 2016 uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het museum. Het tarief is 0,80 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Christian Lacroix. De gravure is verzorgd door Marie-Noëlle Goffin. De drukvorm is mixte taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

APPRENTIS D'AUTEUIL

Op de zegel wordt symbolisch, door het beklimmen van een ladder, de persoonlijke ontwikkeling van de leerling van Auteuil afgebeeld.

Het katholieke instituut in Auteuil werd 150 jaar geleden, in 1866, door Abbé Roussel opgericht. Het is bedoeld voor de ondersteuning en begeleiding van sociaal zwakke jongeren en kwetsbare gezinnen. Afkomst, cultuur en religie spelen geen rol. De stichting biedt een thuisbasis voor de sociaal zwakkere jeugd door participatie in ontwikkelingsprojecten. In 1929 werd de stichting algemeen erkend als openbaar instituut voor de begeleiding van kansarme jongeren. Op dit moment, in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstellingen, begeleidt de stichting meer dan 24.000 kansarme jongeren en stelt hen in staat zich te ontwikkelen tot de succesvolle volwassenen van morgen. Tevens begeleidt de stichting ook nog 5.000 gezinnen in Frankrijk en werkt het met lokale partners over de gehele wereld.

De zegel is op 21 maart 2016 uitgegeven als herinneringszegel aan het honderdvijftig jarig bestaan van het instituut. Het tarief is 0,70 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pénélope Bagieu. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

50 ANS D'ASTERIX – LANCEMENT DU PREMIER SATELLITE

Op de eerste driehoekige Franse frankeerzegel wordt de Astérix tegen de achtergrond van de sterrenhemel afgebeeld.

President de Gaulle besloot in 1961 een programma voor lanceringen van satellieten, Diamant, te starten. Om dit programma uit voeren werd in 1962 het Centre National d'études spatiales (CNES) opgericht. Diamant was een succes, waardoor Frankrijk in 1965 haar eerste militaire satelliet A1 (bijnaam Astérix) kon lanceren. Het maakte Frankrijk de derde wereldmacht in de ruimte. Door de jaren heen wordt de ruimte niet langer gezien als een gebied voor militaire veroveringen. Met de verdergaande ontwikkeling van satellieten worden gegevens gebruikt voor wetenschap, meteorologie, communicatie en navigatie.

De driehoekige zegel is op 27 november 2015 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de A1 werd gelanceerd. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van CNES. De gravure is verzorgd door Marion Favreau. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

50 ANS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Op de zegel wordt een boswachter met een groep kinderen afgebeeld.

Staatsbosbeheer beheert tien miljoen openbaar natuurgebied. Er werken 9.000 mensen. De organisatie bestaat vijftig jaar. Het beleid van het duurzame beheer van het milieu is gebaseerd op de verantwoorde productie van hout, de bescherming van het milieu en de begeleiding van het bezoekend publiek.

De zegel is op 23 november 2015 uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Franse Staatsbosbeheer. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Jacques de Loustal. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CLIMAT CONFÉRENCE PARIS

Op de zegel worden de tekst "Conférance Paris Climat" en een ontluikende plant waarvan de wortels verstrengeld zijn met de Eiffeltoren, afgebeeld.

Veruit de belangrijkste doelstelling van de conferentie in Parijs is om tot een nieuw klimaatverdrag te komen dat in 2020 van start kan gaan. De VN publiceerde op 5 oktober 2015 een aangepast ontwerp over de doeleinden van het klimaatverdrag. Deze aanpassingen werden gedaan na kritiek op de vorige ontwerpen, die te lang en omslachtig waren. In het nieuwe ontwerp wordt naast de verlaging van de wereldwijde uitstoot van broeikassen ook gesproken over een controleproces. Dit controleproces houdt in dat in jaren na de klimaattop de nationale overheden hun nationale doelen voor het verlagen van de broeikasgassen iedere vijf jaar moeten communiceren.

De ronde zegel is op 16 november 2015 uitgegeven als herinneringszegel aan de klimaatconferentie. Het tarief is 1,20 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Noémie Auzet. De gravure is verzorgd door Sylvie Patte et Tanguy Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

TAPISSERIE D'AUBUSSON

Op de zegels worden twee kunstwerken van Nicolas Buffe, het offer van Abraham en de huid van een eekhoorn, samen met de tekst "Cité Internationale de la Tapisserie Aubusson 1665-2015" afgebeeld.

Het Weverijmuseum van Aubusson, le Musée Departemental de la Tapisserie, is helemaal gewijd aan de geschiedenis van de wandtapijten uit Aubusson en Felletin. De wandtapijten uit dit gebied, de Marche, zijn al beroemd in de 14e eeuw. Veel dank is Aubusson verschuldigd aan de Vlaamse wevers die hier in 1580 hun toevlucht hebben gezocht en veel van hun kennis hebben overgedragen. In de tweede helft van de 17e eeuw kregen de werkplaatsen van Aubusson en Felletin van Colbert de titel van Koninklijke Weverijen. In de 18e eeuw kregen de tapijten "moderne thema's": eenvoudige landelijke taferelen. Na de Revolutie van 1789 kregen de werkplaatsen een grote tegenslag te verduren door de opkomst van het papieren behang dat de wandtapijten als muurdecoratie vervangt. In de jaren '30 van de 20ste eeuw geeft Jean Lurcat een nieuwe impuls aan de tapijtindustrie door eigentijdse kunstenaars uit te dagen hun kunstzinnigheid te uiten in wol. Onder andere Dali, Picasso en Zadkine geven gehoor aan deze oproep en leveren hun ontwerpen in. Het wordt een groot succes dat Aubusson opnieuw op de kaart zet. De tapijten worden uitgevoerd op horizontale weefgetouwen. Het maken van wandtapijten vereist een zeer verfijnde technische kennis, die wevers opdoen tijdens vele jaren oefenen. In Aubusson is honderden jaren kennis en ervaring aanwezig. In 2009 werd het Aubussonmuseum opgenomen in de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De zegels zijn op 9 november 2015, uitsluitend in de vorm van een diptique, uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,76 € en 1,20 €. Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief ad 1,20 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Jean-Paul Véret. Het ontwerp is van Nicolas Buffe. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

LIBÉRATION

Op de zegels worden de heruitgiften van "Alsacienne et Lorraine, Cathédrales de Strasbourg et Metz" (Yv0739), "Marianne de Gandon" (Yv0712) en "Marianne de Dulac" (Yv0682) afgebeeld.

Ter gelegenheid van het feit dat het zeventig jaar geleden is dat Frankrijk bevrijd werd geeft La Poste op 9 november 2015 opnieuw drie zegels uit die ook in 1945 werden uitgegeven: Alsacienne et Lorraine, Marianne de Gandon en Marianne de Dulac. Ook geeft La Poste een carnet uit samengesteld uit 6 zegels Marianne de Gandon en 6 zegels Marianne de Dulac.

De eerst genoemde zegels zijn, uitsluitend in de vorm van een bloc, samengesteld uit veertien zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de Salon Philatélique d'Automne 2015. Het tarief van het bloc is 20,00 €. Het tarief van het carnet is 10.64 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valerié Besser. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

SAINT-GOBAIN

Op de zegel worden de oude en de nieuwe glasfabriek naast elkaar in beeld gebracht.

Compagnie de Saint-Gobain is een Frans bedrijf dat onder meer glas produceert. Het hoofdkantoor is gevestigd in het zakendistrict La Defense bij Parijs. Er zijn vestigingen in 64 landen. Het bedrijf is opgericht in 1665 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV die het advies van minister Jean-Baptiste Colbert overnam. Het was niet meer dan een werkplaats om glas te vervaardigen teneinde de Venetiaanse alleenheerschappij op dit terrein te ondermijnen. Het glas was voornamelijk bestemd voor spiegels in de woningen van rijke burgers. In 1692 vestigde het bedrijf zich als "Manufacture royale des Grandes Glaces" in het verlaten kasteel van Saint-Gobain, waaraan het bedrijf zijn naam te danken heeft. De fabriek is in 1995 gesloten. Het glaswerk van de pyramide bij het Louvre is door Saint-Gobain vervaardigd.

De zegel is op 19 oktober 2015 uitgegeven als herinneringszegel aan het driehonderd vijftigjarig bestaan van het bedrijf. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van onbekende ontwerpers. De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

70 ANS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Op de zegel wordt een portret van Pierre Laroque en van Ambroise Croizat afgebeeld.

Bij het zeventigjarig bestaan van de algemene ziektekostenverzekering in Frankrijk dienen twee namen te worden genoemd. Pierre Laroque, de ontwerper van de organisatie en Ambroise Croizat, de besluitvormer. Zij zijn verantwoordelijk voor de hervorming van het sociale beschermingsstelsel voor de onafhankelijke werknemer, zeventig jaar geleden. Maanden lang voerden zij campagne voor hun visie op dit vraagstuk. Zij betoogden dat het stelsel door één administratieve dienst moest worden geregeld.

De zegel is op 7 oktober 2015 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Claire Tabouret. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

SUZANNE VALADON

Op de zegel wordt "Femme aux bas blancs" afgebeeld.

Suzanne Valadon werd geboren op 23 september1865 in Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne). Als model poseerde zij voor Renoir, Toulouse-Lautrec en Degas. Als autodidact kunstenares begon zij omstreeks 1908 stillevens te schilderen en naakten in een vrijpostige, open stijl. Suzanne Valadon overleed op 7 april 1938 in Parijs.

De zegel is op 21 september 2015 uitgegeven als herinneringszegel ter gelegenheid van de honderdvijftigste geboortedag van Suzanne Valadon. Het tarief is 1,90 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 51 tot 100 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Suzanne Valadon. De gravure is verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

NATIONALE ASSEMBLEE

Op de zegel wordt het nationaal symbool "Marianne met geweer" ook wel het kunstwerk "Liberté, Egalité, Fraternité" van JonOne afgebeeld.

De Assemblée Nationale ontstond op 17 juni 1789, tijdens een vergadering van de Franse Staten-Generaal, de standenvergadering. De Derde Stand verklaarde dat zij het volk vertegenwoordigde en riep zichzelf uit tot de Assemblée Nationale. De lagere geestelijkheid van de Eerste Stand sloot zich bij de Derde Stand, de burgerij, aan. De Tweede stand, de adel, sloot zich op last van de koning ook aan bij de Derde Stand en daarmee verdween de standenvergadering. Op 26 augustus 1789 aanvaardde de Assemblée Nationale de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). De Assemblée Nationale is gehuisvest in het Palais Bourbon in het 7e arrondissement van Parijs en houdt zich bezig met wetgeving.

De zegel is op 21 september 2015 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,76 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van JonOne. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'AVIRON

Op de zegels worden roeispanen in de Franse kleuren en twee roeiers afgebeeld.

De wereldkampioenschappen roeien vinden van 30 augustus 2015 tot 6 september 2015 plaats in het Franse Aiguebelette. Meer dan zeventig landen nemen aan dit evenement deel en zetten zich in om een of meer van de zevenentwintig titels te bemachtigen.

De zegels zijn op 31 augustus 2015, uitsluitend in de vorm van een diptique, uitgegeven ter gelegenheid van het wereldkampioenschap roeien. Het tarief van de zegels is 1,20 € en 0,76 €. Het tarief ad 1,20 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief van het diptique is 1,96 €. Het ontwerp is van Michel Bez. De gravure is verzorgd door Dune Lunel. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE HUNINGUE

Op de zegel wordt de slag bij Huningue afgebeeld.

Op het minibloc wordt een kunstwerk van Eduard Detaille afgebeeld. Huningue is een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin. Op 26 juni 1815 werd Huningue voor de derde keer door 20.000 Oostenrijkers belegerd. Generaal Barbangré (1772 -1830) aan het hoofd van een garnizoen van slechts 500 man hield twee maanden stand. Bij de overgave op 26 augustus was de stad veranderd in een puinhoop.

De zegel is, uitsluitend in de vorm van een bloc, op 31 augustus 2015 uitgegeven als herinneringszegel ter gelegenheid van het feit dat de slag 200 jaar geleden plaatsvond. Het tarief is 1,25 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Edouard Detaille. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MONUMENT NATIONAL DU HARTMANNSWILLERKOPF

Op de zegel wordt het Nationale Monument "Hartmannswillerkopf" afgebeeld.

De Hartmannswillerkopf, ook wel bekend onder de naam Vieil Armand, is een berg in de Vogezen in het zuiden van de Elzas. Bij de Hartmannswillerkopf werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten. De strijd tussen het Duitse en Franse leger leidde tot een loopgravenoorlog. Restanten van deze loopgraven en versterkingen zijn op deze locatie nog aanwezig. Op de plaats van de gevechten is nu een herdenkingskapel, een militaire begraafplaats en de oude gevechtstellingen. Het 906 meter hoge monument werd tussen 1924 en 1929 gebouwd met als doelstelling eer te betuigen aan de duizenden gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De zegel is op 22 juni 2015 uitgegeven als herinneringszegel aan de Eerste Wereldoorlog. Het tarief is 0,95 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eve Luquet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

SERVICE CENTRAL D'ETAT CIVIL

Op de zegel worden de silhouetten van de vijf werelddelen in combinatie met de Franse vlag afgebeeld.

De centrale civiele dienst is een service van het Franse Ministerie van Buitenlandse zaken. De dienst registreert gegevens (burgerlijke staat, geboorte, huwelijk, echtscheiding, e.d.) van Franse onderdanen die niet in Frankrijk geboren zijn of langdurig buiten Frankrijk verblijven. De dienst zetelt in Nantes en is in 1965 opgericht.

De zegel is op 8 juni 2015 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de dienst vijftig jaar bestaat. Het tarief is 1,25 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LYON ROSES

Op de twee zegels worden rozen afgebeeld.

Van 26 mei tot 1 juni 2015 organiseert de World Federation of Rose Societies het 17e wereldcongres van de Roos in het Franse Lyon. Naar aanleiding daaarvan organiseren de stad Lyon en de Société Française des Roses een groots opgezet rozenfestival in diverse musea en rozentuinen verdeeld over de stad. Sommige manifestaties lopen van mei tot september.

De zegels zijn op 1 juni 2015, uitsluitend in de vorm van een diptique, uitgegegeven ter gelegenheid van het congres. Het tarief van de zegels is 1,20 € en 0,76 € Het tarief ad 1,20 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief van het diptique is 1,96 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Marion Favreau. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CONGRÈS DE LA FAPP – MÂCON

Op de zegel wordt een stadspanorama van Mâcon bij nacht afgebeeld, op het vignet het congrescentrum van Phila-France.

Mâcon, evenals Chalon strategisch gelegen op de westelijke oever van de Sâone en daarom door Caesar als bevoorradingsplaats voor zijn legers gebruikt, werd waarschijnlijk al in de 3de eeuw voor Christus gesticht. Sinds de verdeling van het rijk na de dood van Karel de Grote was de Sâone ter hoogte van Mâcon de natuurlijke grens tussen het Franse en het Duitse rijk. In de Middeleeuwen was Mâcon de hoofdstad van het graafschap dat behoorde bij het hertogdom Bourgogne. Van 22 tot 25 mei 2015 is Mâcon de gastheer van 88ste congres van de FFAP.

De zegel met vignet is op 26 mei 2015 uitgegeven ter gelegenheid van het 88ste Congrès de la Féderation Française des Associations Philatéliques. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

70E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945

Op de zegel wordt de allegorie van de overwinning door feestvierende mensen met wapperende vlaggen van de belangrijkste geallieerde landen Amerika, Engeland en Frankrijk afgebeeld.

Op 7 mei 1945 ondertekende kolonel- generaal Alfred Jodl in aanwezigheid van generaal Eisenhouwer in het hoofdkwartier te Reims de Duitse onvoorwaardelijke capitulatie. Stalin eiste dat de ceremonie werd overgedaan in Berlijn, het voormalige hart van het Derde Rijk, dat in handen was van de Russen. Maarschalk Lattre de Tassigny ondertekende, als vertegenwoordiger van alle Fransen, op 8 mei 1945 in Berlijn het protocol van de complete Duitse capitulatie.

De zegel is op 9 mei 2015 uitgegeven ter herdenking van het feit dat het zeventig jaar geleden is dat Duitsland capituleerde. Het tarief is 0,68 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Stéphane Levallois. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA LIBÉRATION DES CAMPS DE CONCENTRATION

Op de zegel wordt symbolisch de afbraak van de concentratiekampen afgebeeld.

Met het begrip concentratiekamp worden in het spraakgebruik vaak verschillende zaken aangeduid: vernietigingskamp, werkkamp, interneringskamp, reserveringskamp, verzamelkamp en doorgangskamp. Vanaf 1941 werden in Frankrijk zes concentratiekampen waaronder Drancy, Le Vernet, Leonbergen, en Natzweiler-Struthof, ingericht met de bedoeling van nazi-Duitsland het Joodse ras uit te roeien. In 1945, nu zeventig jaar geleden, werd begonnen met het afbreken van de concentratiekampen.

De zegel is op 27 april 2015 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,76 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Robert Abrami. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LES GRANDES HEURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE (4)

Op de eerste zegel wordt Charlemagne, Roi des Francs, bij de kroning tot koning der Franken in Nyon afgebeeld. Op de tweede zegel wordt de publicatie van de Admonitio (eerste grondwet) in 789 in beeld gebracht.

Karel de Grote, waarschijnlijk geboren op 2 april 747 of 748, afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Westen. Deze kleinzoon van Karel Martel kreeg tijdens zijn leven de bijnaam "de Grote" en geldt sinds de Middeleeuwen als een van de belangrijkste heersers van het Westen. Het Frankische Rijk kende onder hem zijn grootste omvang. Met zijn kroning door paus Leo III op eerste kerstdag 800 in Rome, werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld. Karel de Grote is waarschijnlijk op 28 januari 814 overleden. Zowel de Duitsers als de Fransen voeren het begin van hun nationale geschiedenis terug tot Karel de Grote. De stad Aken stelde in 1949 als erkenning voor zijn verdiensten de Internationale Karelprijs Aken in, die jaarlijks wordt uitgereikt.

De twee zegels zijn op 13 april 2015, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema "hoogtepunten uit de geschiedenis van Frankrijk". Het tarief is 1,90 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 51 tot 100 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief van het bloc is 3,80 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Louis Boursier. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CROIX DE GUERRE

Op de zegel wordt het Croix de Guerre afgebeeld.

Het Franse Croix de Guerre is een Franse onderscheiding voor moed die op 8 april 1915, in het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog, voor het eerst werd ingesteld. Deze onderscheiding wordt ook aan eenheden van het leger, de vloot en de luchtmacht uitgereikt. Ook wordt het Croix de Guerre aan in een dagorder individueel vermelde militairen uitgereikt. De onderscheiding is zo beroemd dat men de naam meestal onvertaald laat.

De zegel is op 9 april 2015 uitgegeven als herinnering aan het feit dat de onderscheiding honderd jaar bestaat. Het tarief is 0,76 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Sophie Beaujard. De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LE GOUVERNEMENT BELGE À SAINTE-ADRESSE

Op de eerste zegel wordt de Hôtellerie Normande afgebeeld. Op de tweede zegel wordt de Belgische regering afgebeeld.

Sainte-Adresse is een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Le Havre. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef de Belgische regering in Sainte-Adresse. In het hedendaagse Sainte-Adresse is niet veel meer te merken van de Belgische aanwezigheid. De meeste villa’s werden vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vroegere hotel Nice-Havrais bleef gespaard en een gedenkplaat herinnert eraan dat de Belgische regering er zetelde. Voor het gebouw staat nog altijd een typisch Belgische rode postbus die vandaag door de Franse posterijen gebruikt wordt.

De zegels zijn op 23 maart 2015 uitgegeven als herinneringzegels. Het tarief van de zegels is 0,76 € en 0,95 €. Het tarief ad 0,76 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,95 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sandy Coffinet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SERVICE DE DÉMINAGE

Op de zegel worden twee personen afgebeeld die bezig zijn een mijn op te ruimen.

Generaal de Gaulle richtte in 1945 de mijnenopruimingsdienst op. Dit jaar bestaat de dienst zeventig jaar. Aanvankelijk werd de dienst ondergebracht bij het Ministerie van Wederopbouw. Vandaag de dag is de dienst ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de dienst burgerveiligheid. De dienst wordt ingezet bij het onschadelijk maken, het transport, de opslag en de vernietiging van munitie uit de twee Wereldoorlogen (12.000 interventies). De dienst wordt ook ingezet bij het opruimen van verdachte objecten op spoorwegstations en luchthavens (2.300 interventies). Tenslotte wordt de dienst ingezet voor het handhaven van de veiligheid van officiële personen en grote bijeenkomsten.

De zegel is op 23 februari 2015 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 1,20 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door De Séra. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

70E ANNIVERSAIRE COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉS POLICE NATIONALE

Op de zegel wordt een aantal activiteiten met ingezette middelen van de CRS afgebeeld.

Op 8 december 1944 besloot de voorlopige Franse regering onder leiding van Generaal De Gaulle de Compagnies Republicaines de Sécurités in te stellen. De CRS is een instituut om de veiligheid van de burgers te garanderen. Vandaag de dag is handhaving van de openbare orde van essentieel belang. De CRS levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen alle vormen van criminaliteit met inbegrip van stedelijk geweld en verkeersongevallen. Voor deze activiteiten worden agenten met motoren, traumahelicopters en politiehonden ingezet.

De zegel is op 9 december 2014 uitgegeven als herinneringszegel Het tarief is 1,10 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Humbert-Basset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BLEUET DE FRANCE

Op de zegel wordt een korenbloem met de tekst "Le Bleuet de France 1934 – 2014" afgebeeld.

Op 15 september 1920 presenteerde Louis Fontenaille, president van de Vereniging van Oorlogsslachtoffers, zijn voorstel om de korenbloem het symbool te maken van allen die in de Eerste Wereldoorlog stierven voor Frankrijk. In 1928, nadat Gaston Doumergue, president van Frankrijk, zijn patronaat aan de korenbloem gaf, kwam langzamerhand in het hele land de verkoop van de bloem op gang. Vanaf 1935 werd in heel Frankrijk de bloem verkocht op Remembrance Day (11 november). Na de Tweede Wereldoorlog, in 1957, werd een tweede bezinningsdag (8 mei) vastgesteld, de herdenkingsdag van de capitulatie van Nazi Duitsland.

De zegel is op 10 november 2014 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 1,10 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Jean-Charles de Castelbajac. De gravure is verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is heliogravure.

Terug naar boven Ý

BATAILLE DE LA MARNE

Op de zegels worden twee episoden uit de slag om de Marne afgebeeld.

De eerste zegel toont het gevecht tussen het Franse en het Duitse leger. De tweede zegel laat de gevorderde taxi’s zien.

De Eerste Slag bij de Marne was een slag in de Eerste Wereldoorlog die werd uitgevochten tussen het Franse en het Duitse leger van 5 september tot 12 september 1914. Tussen 6 en 8 september slaagden de geallieerde troepen erin de Duitse troepen te verslaan, daarbij geholpen door 6.000 man die vanuit Parijs in gevorderde taxi’s, bussen en vrachtwagens naar het front werden gebracht. Later in de oorlog werd er ook nog een Tweede Slag bij de Marne uitgevochten.

De twee zegels zijn op 15 september 2014, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ter herdenking van het feit dat de slag om de Marne honderd jaar geleden was. Het tarief van de zegels is 0,66 € en 0,98 €. Het tarief van het bloc bedraagt 1,64 €. Het tarief ad 0,66 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,98 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Romain Higault. De gravure is verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX FEI 2014 EN NORMANDIE

Op de acht zegels worden diverse disciplines van de ruitersport afgebeeld.

Er zijn Olympische spelen en er zijn Olympische paardenspelen. De laatstgenoemde worden ook om de vier jaar gehouden en tellen acht disciplines waaronder drie "echte" Olympische zoals dressuur. De Jeux Equestres Mondiaux omvat ook polo. Voor het eerst in de geschiedenis is van 23 augustus tot 7 september 2014 Frankrijk en meer in het bijzonder Normandië, gastland. Deze regio heeft twee nationale stoeterijen, die van St-Lo en het "paardenpaleis" van Haras-du-Pin. Duizend deelnemers uit zestig naties strijden voor een half miljoen toeschouwers om het eremetaal.

De zegels zijn op 23 augustus 2014, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 4 maal 0,61 € en 4 maal 1,02 €. Het tarief ad 0,61 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief ad 1,02 € is bestemd voor verzending van een brief van 21 tot 50 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief van het bloc bedraagt 6,52 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door B. Perchey en K. Petrossian. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MOBILISATION GÉNERALE 02-08-1914

Op de zegel wordt een peloton soldaten afgebeeld.

Onder (de Franse) mobilisatie wordt het geheel van maatregelen verstaan die het mogelijk maakt de Krijgsmacht, (Landmacht, Luchtmacht en Marine) in staat van paraatheid te brengen. Deze methode werd voor het eerst toegepast bij de Franse Revolutie. De Franse mobilisatie in augustus 1914 is een reactie op de oorlogsverklaring van Duitsland en vond plaats binnen 17 dagen, van 2 tot 18 augustus 1914. De maatregelen betreffen vervoer naar de Frans-Duitse grens, kleding, uitrusting en bewapening van drie miljoen mannen in alle Franse gebieden, vooral in Frankrijk, maar ook in sommige koloniën.

De zegel is op 4 augustus 2014 uitgegeven als herdenking van het feit dat het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het tarief is 0,66 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Patrice Serres. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

INSERM 50 ANS

Op de zegel wordt het ritme van de celdeling en de koppeling aan de interne biologische klok gestileerd afgebeeld.

INSERM (Institut national de la Santé Et de la Recherche Médicale) is het Franse instituut voor volksgezondheid en biomedisch onderzoek. Het is opgericht in 1964 als openbare instelling met een wetenschappelijke en technische missie onder auspiciën van het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Onderzoek. INSERM bestaat uit 339 onderzoeksgroepen, met een werkgelegenheid voor 6.500 vaste medewerkers. Tachtig procent van de INSERM onderzoeksgroepen is ondergebracht in researchziekenhuizen van Franse universiteiten.

De zegel is op 7 juli 2014 uitgegeven als herinneringszegel aan het vijftigjarig bestaan van het instituut. Het tarief is 0,66 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sylvie Patte & Tanguy Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

20 ANS DE LIEN SOUS LA MANCHE

Op de zegel wordt de Kanaaltunnel afgebeeld.

De Kanaaltunnel is een spoorwegtunnel onder Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De bouw van deze tunnel begon in 1986 en werd voltooid op 6 mei 1994. De tunnel werd officieel geopend door de toenmalige president van Frankrijk François Mitterand en de Britse koningin Elizabeth II. De tunnel loopt van Calais in Noord-Frankrijk naar Folkstone in Kent. De tunnel is ongeveer 50 kilometer lang. Er waren 15.000 mensen nodig om het werk te klaren.

De zegel is op 7 mei 2014 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,66 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Stéphane Humbert-Basset. De gravure is verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

POITIERS TIMBRES PASSION 2014

Op de zegel wordt het paleis van justitie afgebeeld. Op de tab wordt Eleanor van Aquitane afgebeeld.

Het internationale jeugdkampioenschap filatelie, dat eens per twee jaar in een Franse stad wordt gehouden, werd dit jaar door de FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques) in Poitiers georganiseerd. Ter gelegenheid hiervan gaf La Poste een zegel uit gewijd aan het paleis van justitie, voorheen het paleis van de hertogen van Aquitaine met een tab waarop de beeltenis van Eleanor van Aquitaine, hertogin van Aquitaine en koningin van Frankrijk. Naar verluidt werd Jeanne d’Arc hier, in het paleis van justitie van Poitiers, in 1429 ondervraagd door een raad van theologen.

De zegel is op 5 mei 2014 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,61 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LES GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE (3)

Op de zegels worden Saint Louis en de slag bij Bouvines afgebeeld.

Het is achthonderd jaar geleden dat de slag bij Bouvines plaats vond. De strategische betekenis ervan was groot. Frankrijk verstevigde zijn macht en Vlaanderen raakte meer en meer betrokken bij de Frans-Engelse tegenstellingen en was afhankelijk van de Franse kroon.
Lodewijk IX, bijgenaamd de Heilige, was koning van Frankrijk van 1226 tot zijn dood in 1270. In 1297 werd hij door paus Bonifatius VIII heilig verklaard. De uitzonderlijke vroomheid van Lodewijk IX, die zijn politiek realisme soms in de weg stond, uitte zich onder meer in zijn deelname aan de rampzalige Zevende Kruistocht, waarin hij gevangen werd genomen. De volledige schatkist van Frankrijk werd besteed aan losgeld.
De slag bij Bouvines werd op 27 juli 1214 geleverd ten oosten van de rivier de Marque, tussen Bouvines en Cysoing in het zuidelijk deel van het graafschap Henegouwen, tussen enerzijds koning Filips II van Frankrijk en anderzijds de graaf van Vlaanderen, Ferrand van Portugal, geallieerd met koning Jan I van Engeland, keizer Otto IV en Hendrik I en zijn bondgenoten. De Vlaamse alliantie werd, hoewel numeriek in de meerderheid, verpletterend verslagen.

De twee zegels zijn op 28 april 2014, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema “hoogtepunten uit de geschiedenis van Frankrijk”. Het tarief is 1,65 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 51 tot 100 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief van het bloc is 3,30 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

RAFLE DES ENFANTS D’IZIEU

Op de zegel worden de kinderen, met op de achtergrond het weeshuis van Izieu, afgebeeld.

Tijdens de Holocaust zijn naar schatting 1,5 miljoen kinderen om het leven gekomen. Meer dan 1,2 miljoen van hen waren Joods. Izieu is een dorp gelegen in het centrum van Frankrijk, met uitzicht op de Rhône. Er was een weeshuis gevestigd voor in totaal vierenveertig kinderen, in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar, die verzorgd werden door zeven volwassenen. Op 6 april 19944 werden de vierenveertig kinderen opgepakt door de Gestapo-chef van Lyon, Klaus Barbie. De groep werd getransporteerd naar de verzamelplaats Drancy. Van daaruit werden de slachtoffers in treinen geladen met als bestemming de vernietigingskampen. Vijf volwassenen en tweeëntwintig kinderen kregen als bestemming Auswitch, waar ze onmiddellijk werden vergast. Slechts één volwassene wist de dans te ontspringen.

De zegel is op 7 april 2014 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,61 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het ontwerp is van Stéphane Humbert-Basset. De gravure is verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

MAXIME BRUNO

Op de zegel wordt Tokyo op een bijzondere wijze in beeld gebracht.

>Maxime Bruno is een Franse fotograaf. Hij speelt met licht en perspectief en biedt op deze wijze een nieuwe blik op stedelijke landschappen. Tokyo 04 is een voorbeeld uit de serie “steden”. De serie is opgebouwd uit een herhaling van dezelfde foto van een megalopolis. Maxime Bruno werkt voor tijdschriften zoals Paris Match en voor klanten zoals Givenchy en Canal+. Hij illustreert ook rapporten en advertenties. Ook ontwikkelt hij eigen projecten zoals de serie “hands” die tentoongesteld is in Cannes en Parijs.

De zegel is op 3 maart 2014 uitgegeven in het thema “gedenkwaardigheden”. Het tarief is 1,65 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 51 tot 100 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp is van Maxime Bruno. De gravure is verzorgd door Stéphanie Chinéa. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE

Op de zegel wordt een bokser afgebeeld.

Savate, ook bekend onder de naam Frans boksen of Frans kickboksen, is een traditionele Franse vechtsport. Twee tegenstanders zijn uitgerust met handschoenen en slippers ter voorkoming van kwetsuren aan handen en voeten. De handen en de voeten mogen worden gebruikt als wapens. De sport combineert elementen van het Engelse boksen met die van het Franse kickboksen. Alleen voetkicks zijn toegestaan. Savate was een demonstratiesport tijdens de Olympische Spelen van 1924 in Parijs. De finale van het wereldkampioenschap was op 16 november 2013 in Clermont Ferrand.

De zegel is op 18 november 2013 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,95 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Philippe Ravon. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LES GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE (2)

Op de zegels worden de verovering van het kasteel Tournoël en de slag bij Muret afgebeeld.

Het in 2012 door La Poste gestarte thema “Les grandes heures de l‘histoire de France” krijgt met deze uitgifte een vervolg. Het kasteel Tournoël is een middeleeuwse burcht in de gemeente Volvic in het Franse departement Puy de Dôme. Het kasteel bevindt zich op een rotsachtige berg op een hoogte van 594 meter. In 1190 was Guy II de eigenaar van het kasteel. Hij was een beschermeling van Richard Leeuwenhart, terwijl zijn broer Robert werd beschermd door koning Philippe Auguste. De spanningen tussen de twee broers hebben geleid tot de gevangenneming van Robert in 1199. Eind 1212 stuurt de Franse koning zijn leger en belegerde het kasteel. Guy II verloor bijna al zijn bezittingen en Filips-Augustus beval de teruggave van het kasteel.
Muret ligt ten zuidwesten van Toulouse. Op 12 september 1213 vond de slag bij Muret plaats tussen Simon de Montfort en koning Pierre van Aragon. Simon IV van Montfort werd door paus Innocentium III uitgekozen als aanvoerder van de campagnes tegen de katharen in Zuid Frankrijk. Daar werd hij berucht door zijn extreme wreedheden. Hij moordde hele steden en dorpen uit en schuwde geen enkel middel om zijn doel te bereiken. In 1210 vermoordde hij 140 katharen in het dorpje Minerve omdat ze weigerden hun geloof op te geven. In 1213 versloeg hij Pierre II van Aragon in de slag bij Muret. Uiteindelijk werd hij heer over alle op Raymond VI van Toulouse veroverde gebieden.

De twee zegels zijn op 12 november 2013, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema “hoogtepunten uit de geschiedenis van Frankrijk”. Het tarief is 1,45 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief van 51 tot 100 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief van het bloc is 2,90 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Louis Boursier. De drukvorm is taile-douce.

Terug naar boven Ý

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Op de zegel wordt de Franse Nationale Orde van Verdienste afgebeeld.

Een orde van verdienste is een moderne ridderorde. Men noemt deze orden, voor zover ze geen militair karakter hebben, “civiele orden” of “staatsorden”. De Nationale Orde van Verdienste werd ingesteld op 3 december 1963 door President Charles de Gaulle. Deze Ridderorde wordt door de Franse President zowel aan burgers als aan militairen verleend. De Nationale Orde van Verdienste wordt verleend voor “belangrijke verdiensten”, terwijl voor eminente verdiensten het “Legioen van Eer”, ingesteld door Napoleon Bonaparte in 1802, wordt toegekend.

De zegel is op 12 november 2013 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de orde vijftig jaar bestaat. Het tarief is 0,63 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

10 ANS DE MÉCÉNAT

Op de zegel wordt een boom met bladeren van verschillende bomen afgebeeld.

10 jaar geleden, op 1 augustus 2003, werd de wet “Aillagon” aangenomen. De wet beoogt een gunstig juridisch en fiscaal kader te scheppen bij het doen van giften. Krachtens deze wet hebben bedrijven, onderworpen aan de belastingwetgeving, in Frankrijk recht op belastingverlaging ter grootte van 60%, gedurende vijf jaar, van het gedoneerde bedrag voor een donatie aan een organisatie van algemeen belang. Aanvankelijk was men van mening dat de wet een ongekende vorm van filantropie bevorderde. Nu passen meer dan 25.000 bedrijven en meer dan 5 miljoen huishoudens deze wet toe.

De zegel is op 9 september 2013 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,63 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sarah Lazarevic. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR DE FRANCE 100e

Op de acht zegels worden wielrenners afgebeeld: de klim naar Alpe d’Huez, de gele trui bij Annecy, de bolletjestrui op Pic du Midi d’Ossau, de witte trui bij het kasteel van Versailles, de klim op de Mont Ventoux, de groene trui bij Calvi, de rode trui bij Mont Saint-Michel en de gele trui bij de aankomst op de Champs-Elysées in Parijs.

De Tour de France is een meerdaagse wielerwedstrijd die voor het grootste deel door Frankrijk voert. Samen met de rondes van Italië (Giro) en Spanje (Vuelta) is het één van de drie Grote Rondes. De Tour de France is ontstaan in 1903 en werd destijds georganiseerd door Henri Desgrange, hoofdredacteur van het tijdschrift L’Auto, naar een idee van zijn jonge medewerker Georges Lefèvre, die tevens Tourdirecteur van de eerste editie was. De Tour is sindsdien uitgegroeid tot de belangrijkste, meest veeleisende en eervolste wielerwedstrijd van het jaar. In 2013 wordt de Tour de France voor de honderdste verreden over een parcours volledig door Frankrijk.

De zegels zijn op 1 juli 2013, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 5,82 €. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,58 € (4 maal), 0,80 € (2 maal) en 0,95 (2 maal). Het tarief ad 0,58 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief ad 0,80 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief ad 0,95 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Catharsis - Ciappa en Kawena. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CONGRÈS DE LA FFAP

Op de zegel wordt de kathedraal van Amiens afgebeeld.

Amiens (Picardië) is gesticht door de Galliërs. Amiens heeft een universiteit en is een belangrijke industriestad. De schrijver Jules Verne bracht een groot deel van zijn leven door in Amiens. Hij ligt er begraven. In de stad staat een van belangrijkste kathedralen van Frankrijk, de Notre-Dame, die sinds 1981 is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is de grootste gotische kathedraal van Europa en behoort met die van Chartres, Reims en Bourges tot de zuiverste voorbeelden van de gotiek. De bouw werd begonnen in 1220, nadat een oudere kathedraal door brand was verwoest. In 1269 werd de bouw van de kathedraal voltooid. In de 19e eeuw voerde Viollet-le-Duc na een lange periode van verwaarlozing een grondige restauratie uit die meer dan 25 jaar in beslag nam.

De zegel met vignet is op 21 mei 2013 uitgegeven ter gelegenheid van het 86e Congrès de la Fédération Française des associations philatéliques. Het tarief is 0,63 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNAT DU MONDE DE TENNIS DE TABLE

Op de twee zegels worden twee wedstrijdfragmenten afgebeeld.

Voor de vierde keer in de geschiedenis wordt van 13 tot 20 mei 2013 het wereldkampioenschap tafeltennis in het sportpaleis Bercy in Parijs gehouden. Tafeltennis is ontstaan uit het middeleeuwse tennis. In Engeland werd in 1884 octrooi verleend op de naam “Miniature-Indoor-Tennis-Game”. In 1890 ontdekte de Engelse ingenieur James Gibb de celluloidbal, die de tot dan toe gebruikelijke lichte, maar erg harde canvasbal, verving. Daarmee kreeg het spel een nieuw, meer sportief accent. Rond 1900 werd het spel bekend onder de huidige namen: “tafeltennis” en “ping-pong”. Sinds 1926 worden wereldkampioenschappen tafeltennis georganiseerd, vanaf 1957 om de twee jaar. Sinds 2003 worden in de even jaren de WK voor landenteams gehouden en in de oneven jaren de WK voor individuele tafeltennissers. Sinds 1988 is tafeltennis een Olympische sport. Tot en met de Olympische Spelen van 2004 werd gestreden in het enkelspel en het dubbelspel. Vanaf Peking 2008 is het dubbelspel vervangen door de landenwedstrijd. Als wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen aan de spelers. Voor miljoenen mensen in de hele wereld is het een ontspannende tijdspassering.

De zegels zijn op 14 mei 2013, uitsluitend in de vorm van een triptiek, uitgegeven ter gelegenheid van het wereldkampioenschap. Het tarief van de zegels is respectievelijk 0,63 € en 0,95 €. Het tarief ad 0,63 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,95 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Sophie Beaujard. De gravure is verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

VALEURS DE FEMMES

Op de twaalf zelfklevende zegels worden aan de Rally Aïcha des Gazelles gerelateerde waarden (vertrouwen, moed, prestaties, respect, solidariteit, transcendentie, emotie, betrokkenheid, enthousiasme, samenwerking, teamwork, delen) afgebeeld.

De Rally Aïcha des Gazelles du Maroc is een rally die wordt gehouden in het verlaten deel van Zuid-Marokko. Het is een rally voor vrouwen uit de hele wereld. Deze race is een ultieme uitdaging in de woestijn van Afrika en bestaat uit een acht dagen lang durende rally, waarin de deelneemsters zelf navigerend en zonder technische apparatuur een parcours afleggen van 2.500 km dwars door de Sahara. Bij deze rally draait het niet om snelheid, maar om uithoudingsvermogen, teamspirit, strategisch inzicht en richtinggevoel. De deelneemsters moeten een aantal verplichte checkpoints bereiken in zo weinig mogelijk kilometers. Dit jaar wordt de rally voor de 23ste keer gehouden, van 15 tot 30 maart 2013.

De 12 zelfklevende zegels zijn op 9 maart 2013, uitsluitend in de vorm van een carnet, uitgegeven als herinneringszegels en als herinnering aan de internationale vrouwendag op 8 maart. De tariefaanduiding is Lettre verte 20 g (0,58 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre verte. Het tarief van het carnet bedraagt 6,96 €. Het ontwerp is van Maiënga. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

50E SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Op de zegel wordt een koe, een geit, een paard, een ezel, een varken, een schaap en een hond afgebeeld.

Landbouw is een belangrijke economische sector in Frankrijk. Vee, varkens, pluimvee, tarwe, suikerbieten, aardappels, groenten en niet te vergeten wijn, je vindt het er allemaal. Frankrijk is goed voor 18% van de landbouwproductie van de Europese Unie, die toch 27 lidstaten telt. Van 23 februari tot 23 maart 2013 wordt in Versailles de vijftigste internationale landbouwtentoonstelling gehouden. Le Salon de l’Agriculture is niet alleen een mega-evenement in Frankrijk maar ook één van de belangrijkste boerenvakbeurzen in Europa. Tijdens de beurs worden diverse dieren gepresenteerd. Ook worden regionale producten tentoongesteld. De beurs heeft grote politieke betekenis, getuige het feit dat oud-president Jacques Chirac tot de genodigden behoort. Men verwacht meer dan 650.000 bezoekers.

De zegel is op 25 februari 2013 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,95 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Jacques de Loustal. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DE LA LOI BONNEVAY

Op de zegel wordt een portret van Laurent Bonnevay met op de achtergrond het openbare kantoorgebouw van HBM (habitations à bon marché, goedkope woningbouw) afgebeeld.

Laurent Bonnevay werd geboren op 28 juli 1870 in Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Hij was een Frans politicus tijdens de Franse derde Republiek. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van de eerste wet op de sociale huisvesting in 1912. Op 23 december 1912 wordt de wet van Bonnevay een feit. De wet regelt vanaf 12 april 1920 de sociale woningbouw. Vóór 1939 zijn er in Lyon al meer dan 1.500 woningen in de sociale sector gebouwd. Laurent Bonnevay overleed op 28 mei 1957 in Lyon.

De zegel is op 12 november 2012 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de wet van Bonnevay. Het tarief is 0,57 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM op de voorwaarden van Lettre verte. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Andréotto. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LES GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE (1)

Op de zegels worden afgebeeld Clovis tijdens de Slag van Vouillé en Sainte Geneviève die de Parijzenaren van voedsel voorziet.

La Poste is weer met een nieuw thema begonnen. Dit keer gaat de aandacht uit naar “Grandes heures de l’Histoire de France”. Clovis (466-511) was de eerste Koning der Franken. Hij was ook de eerste katholieke koning die heerste over Gallië (Frankrijk). Hij was de zoon van Childerik I en Basina. In 481, toen hij vijftien jaar oud was, volgde hij zijn vader op. In 507 maakte Clovis afspraken met keizer Anastasios om gezamenlijk de Goten aan te vallen. De keizer schenkt Clovis in dat verband een diadeem en een mantel. Clovis profileert zich in deze oorlog sterk als de verdediger van het katholieke geloof en de katholieke onderdanen van de Ariaanse Visigoten. Samen met de Bourgondiërs verslaat hij de Auvergners en de Ripuarische Franken in de Slag van Vouillé en doodt hun koning Alarik II. Hij verovert in 508 samen met de Bourgondiërs Toulouse en krijgt de schat van de Visigoten in handen.
Sainte Geneviève is de patroonheilige van Parijs. Volgens de traditie was zij in 451, op 28 jarige leeftijd, tijdens de belegering van Parijs in staat de Parijzenaren te overtuigen de stad niet te verlaten bij de strijd tegen de Hunnen. Zij moedigde de Parijzenaren aan met de beroemde woorden “Laat de mannen vluchten als zij dat willen en niet meer in staat zijn te vechten. Wij vrouwen, wij bidden tot God, net zolang tot hij onze gebeden hoort. Een ander verhaal rept over een boodschapper die wist te melden dat buiten Parijs een cholera epedemie woedde. Hoe dan ook moest worden voorkomen dat Parijzenaars hun leven zouden riskeren door te vluchten.

De twee zegels zijn op 12 november 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in het thema “hoogtepunten uit de geschiedenis van Frankrijk”. Het tarief is 1,35 €. Het tarief van het bloc bedraagt 2,70 €. Het tarief ad 1,35 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 50 gram naar landen behorend tot Zone 1. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Louis Boursier. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNAT DU MONDE PÉTANQUE

Op de zegel worden de boules en de but afgebeeld.

Pétanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm bij de oude Grieken werd gespeeld. Ook in de middeleeuwen bleven pétanque en andere balspelen erg populair, daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence. Pétanque is de Provençaalse variant van jeu de boules, hoewel beide termen vaak als synoniemen worden gebruikt. Jeu de boules omvat alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld. Bij pétanque is het de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (de but of cochonnet) te werpen of te rollen. De afstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot de but kan variëren van 6 tot 10 meter. Het spel kan op elke ondergrond worden gespeeld. Pétanque kan zowel individueel als in teamverband worden gespeeld, waarbij een team kan bestaan uit twee of drie spelers. De metalen ballen (boules) hebben een diameter tussen de 75 en 80 millimeter en een gewicht tussen de 650 en 800 gram. De but heeft een diameter van 30 millimeter met een variatie van 1 millimeter. Van 4 tot 7 oktober 2012 vindt het Wereldkampioenschap Pétanque in Marseille plaats. Er nemen 48 landen deel. Het eerste wereldkampioenschap werd gehouden in 1959. Jaarlijks wordt dit toernooi georganiseerd.

De zegel is op 17 september 2012 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE KARATÉ

Op de zegels worden respectievelijk twee spelmomenten en de Eiffeltoren afgebeeld.

Karate is een vechtkunst die is ontstaan op de Ryukyu eilanden van het huidige Okinawa (Japan). De 21ste wereldkampioenschappen karate worden van 21 tot 25 november 2012 gehouden in het Palais Omnisports in Parijs Bercy. Het is de tweede keer dat deze kampioenschappen in Parijs worden gehouden. De eerste keer was in 1972. Er nemen 100 landen deel en in totaal 1.000 deelnemers. Er staan 16 individuele titels op het spel en 4 titels voor ploegen.

De drie zegels zijn op 10 september 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief van de zegels is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het tarief van het bloc bedraagt 2,67 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Catharsis Productions, Olivier Ciappa & David Kawena. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SPORTS

Op de zegel worden een atleet, een handballer en een tennisster met op de achtergrond de Big Ben afgebeeld.

Hoewel de organisatie van de Olympische Spelen 2012 niet aan Frankrijk maar aan Engeland is toegekend is La Poste toch van oordeel dat in haar uitgifteprogramma een zegel gewijd aan het thema “sport” niet mag ontbreken. Ook de uitgekozen takken van sport zijn niet toevallig. Op de zegel wordt het tennis afgebeeld waarbij de aandacht wordt gevestigd op Jo-Wilfried Tsonga als grote kanshebber op een medaille. Bij de atletiek staat Usain Bolt, de sprinter uit Jamaica, in het zonnetje. Hij is de huidige wereldrecordhouder en Olympisch kampioen op de 100 en 200 m en op 4 x 100 m estafette. Ook voor het handbal gelden de Fransen als grote kanshebbers op een medaille. Zij zijn de titelhouder van 2008.

De zegel is op 18 juni 2012 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Jean-François Arrigoni-Neri. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

1e GREFFE COEUR-POUMONS

Op de zegel wordt de voorstelling van een hart afgebeeld.

Een harttransplantatie is een medische ingreep waarbij het hart van een (overleden) donor wordt geplaatst in een patiënt wiens hart niet meer in staat is om de patiënt in leven te houden. Na een succesvolle transplantatie heeft de patiënt met een ruilhart een le-vensverwachting van ongeveer vijftien jaar. Dokter Christiaan Barnard was de eerste arts ter wereld die in december 1967 een harttransplantatie verrichtte. Christian Cabrol was de eerste arts in Europa die op 27 april 1968 deze operatie verrichtte. In maart 1982 werd door hem de eerste gecombineerde hartlongtransplantatie uitgevoerd. Het aantal harttransplantaties ligt in 2012 rond de vijftig per jaar en voor longtransplantaties zijn dat er ongeveer 20.

De zegel is op 18 juni 2012 uitgegeven als herinneringszegel Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Philippe Ravon. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

HANDBALL ARGENT

Op de zegel wordt een spelmoment uit een handbalwedstrijd afgebeeld.

Na een spelfragment uit een voetbalwedstrijd in 2010 en een spelfragment uit een rugbywedstrijd in 2011 maakt La Poste dit jaar de serie “zilverzegels” compleet met de uitgave van een zegel over de handbalsport. Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in Denemarken. Daar werd in 1904 de eerste handbalfederatie gesticht. Het was een ander soort spel dan tegenwoordig. Slechts de grote lijnen zijn overgebleven. Tegenwoordig wordt handbal gespeeld door een team van zes spelers en een doelman op een veld van 40 meter lang bij 20 meter breed met aan beide kanten een doel van 2 bij 3 meter. De bal mag gespeeld worden met ieder deel van het lichaam behalve met de benen onder de knie. Een wedstrijd duurt twee maal dertig minuten.

De zegel is op 18 juni 2012 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 5 €. Dit tarief is bestemd voor bijfrankering. Het ontwerp is van Louis Arquer & Aurélie Baras. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is offset sur métal.

Terug naar boven Ý

TRICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE DENAIN

Op de zegel wordt de slag bij Denain afgebeeld.

Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1710-1713) stonden Frankrijk en Beieren tegenover Engeland, Habsburg (Oostenrijk, Het Heilig Roomse Rijk, Spanje) en de Verenigde Provincies. De Britse bevelhebber John Churchill, eerste hertog van Malborough, was de meest succesvolle aanvoerder van de geallieerde legers. Hij won samen met Prince Eugène de Savoye, een Franse edelman in dienst van de Habsburgers, diverse veldslagen en belegeringen tot hij in eigen land in ongenade viel. De Fransen, onder leiding van de hertog van Villars, brachten Malborough en Prince Eugène zware verliezen toe en wonnen onverwacht de slag bij Denain (Nord) op 24 juli 1712. De slag bij Denain was van beslissende betekenis voor de Spaanse Successieoorlog en opende uiteindelijk de weg naar het Vredesverdrag van Utrecht (1713). Het betekende een triomf voor de Fransen onder aanvoering van Marshal de Villars. Met zijn palmares was Malborough, Malbrouck, een naam die de Franse soldaten vele jaren schrik inboezemde. In Maaseik en enkele Limburgse dorpen bestaat nog altijd een volksgebruik waarin de stropop Malbroek verbrand wordt, als bittere nagedachtenis aan de plunderende troepen van Malborough.

De zegel is op 14 mei 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het driehonderd jaar geleden is dat de slag bij Dedain plaatsvond. Het tarief is 0,77 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DE LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

Op de zegels worden de kleine trap, de blauwborst, de visarend en de papegaaiduiker afgebeeld.

De kleine trap is een vogel uit de familie van de trappen, die voorkomt op steppen, extensieve landbouwgronden en braakliggende terreinen op onder andere het Iberisch Schiereiland, Frankrijk, Italië, Sardinië en de Balkan. Omdat hij gecultiveerde gebieden mijdt is zijn aantal de laatste decennia sterk afgenomen.
De blauwborst is een zangvogel en is verwant aan de nachtegaal. De blauwborst bouwt een goed verscholen nest in dichte vegetatie op, of in de grond. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten. In de nazomer eet hij ook wel bessen.
De visarend is een vrij grote arend (51-65 cm) die graag boven water stilstaand “bidt” en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant en zijn enigszins geknikte vleugels.
De papegaaiduiker is gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote, tijdens het broedseizoen felgekleurde snavel. Door zijn uiterlijk en manier van voortbewegen wordt hij soms de clown der zeevogels genoemd. Hij eet voornamelijk vis en komt voor in het Noord-Atlantisch gebied.
Een wereld zonder vogels is ondenkbaar. Vogels zijn een wezenlijk onderdeel van de natuur. Door vogels en hun leefgebieden te beschermen helpt de Vogelbescherming de natuur in stand te houden. De LPO is in 1912 opgericht en is sinds 1993 lid van de koepelorganisatie “Birdlife International”.

De zegels zijn op 14 mei 2012, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de LPO. Het tarief van de zegels is 0,57 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc bedraagt 2,28 €. Het ontwerp is van Noëlle Le Guillouzic. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DE LA PACIFIC 231 K 8

Op de zegel wordt de “La Pacific 231 K 8” afgebeeld.

De Pacific 231 is een stoomlocomotief. Hij werd voornamelijk ingezet voor de PLM (Parijs – Lyon – Marseille). Een stoomlocomotief is een type locomotief die als energiebron een stoommachine gebruikt. Als brandstof wordt meestal steenkool gebruikt, maar soms ook stookolie, hout of bruinkool. Stoomlocomotieven worden primair onderverdeeld naar de asindeling: de volgorde van loop- en drijfassen. In Noord-Europa wordt het aantal loopassen met cijfers aangeduid en het aantal drijfassen met letters, in Frankrijk worden steeds cijfers gebruikt. Een locomotief met achtereenvolgens twee loopassen, drie drijfassen en één loopas wordt volgens de Franse methode als 231 aangeduid. In de loop van de tijd zijn voor diverse types aparte namen in zwang geraakt. Zo is het type Pacific ontstaan. De machine werd in 1912 in Duitsland gebouwd. In 1947 is aan de naam van het type Pacific K 8 toegevoegd. Elke kilometer vreet de stoomlocomotief tien kilo kolen en rijdt maximaal dertig kilometer per uur. Vanaf 1975 wordt de Pacific slechts voor toeristische doeleinden ingezet. Sinds 1987 wordt de stoomlocomotief beschouwd als een historisch monument.

De zegel is op 14 mei 2012 uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Pacific 231 K 8. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

DÉCOUVERTE DE L’INSULINE

Op de zegel worden drie schaduwen van personen afgebeeld met de tekst “vie” waarbij duidelijk te zien is dat zij weer plezier in het leven hebben.

Sir Frederick Grant Banting (1891-1941) was een Canadees arts. Hij studeerde aan de Universiteit van Toronto. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij legerarts, waarvoor hij het Militaire Kruis kreeg, waarna hij een eigen praktijk begon.
Charles Herbert Best (1899-1978) was een Canadees medisch onderzoeker. Als 22-jarige student was hij de assistent van Frederick Banting en speelde hij een rol in de ontdekking van insuline.
Vanaf 1922 deden zij gezamenlijk onderzoeken. Zo ontdekten zij hoe insuline aangemaakt wordt. Zij toonden aan dat insuline uit de alvleesklier van geslachte dieren aangemaakt kon worden. Dankzij de insuline werd het mogelijk om mensen met suiker-ziekte te behandelen. Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden. De term suikerziekte wordt wel gebruikt, maar wordt door sommigen afgeraden omdat deze verkeerde associaties zou oproepen, zoals dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen sui-ker zou mogen eten als men diabetes heeft. Met de ontdekking van insuline is het mogelijk geworden miljoenen levens te redden en kunnen diabetespatiënten een gezond leven leiden. In 1923 kreeg Banting de Nobelprijs voor geneeskunde. De prijs moest hij delen met de eigenaar van het laboratorium waar hij werkte. Omdat hij hier niet mee akkoord was, deelde hij zijn prijs met Charles Best. Hierna richtte de universiteit van Toronto het Banting-instituut op, waar Banting als hoogleraar werd aangesteld.

De zegel is op 18 november 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het negentig jaar geleden is dat de insuline werd ontdekt. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BRAVO ET MERCI!

Op de zegel wordt een rugbybal met daarop “Bravo et Merci!” afgebeeld.

Het wereldkampioenschap rugby 2011 is het zevende wereldkampioenschap rugby. Het kampioenschap wordt eenmaal per vier jaar georganiseerd. De Fransen werden door het team van Nieuw-Zeeland, the All Blacks, in de finale met 8-7 geklopt. Wegens de historische betekenis van het door de Fransen bereikte resultaat heeft Phil@poste een bijzondere frankeerzegel uitgegeven.

De zegel is op 24 oktober 2011 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Humbert-Basset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

DÉCOUVERTE DE L’ILE DE CLIPPERTON

Op de zegel wordt het eiland Clipperton afgebeeld.

Clipperton (Île Clipperton, Île de la Passion) is een onbewoond atol in het noorden van de Grote Oceaan. Het eiland bevindt zich 1.300 km ten zuidwesten van Mexico en 6.000 km van Tahiti. Het eiland is Frans grondgebied en wordt bestuurd door de minister van Overzees Frankrijk. Clipperton werd in 1521 ontdekt door Ferdinand Magellaan. In 1711 landden de Fransen Charles Gustave Martin de Chassiron en Michel Dubocage op het eiland en claimden het voor Frankrijk. Het eiland werd vernoemd naar John Clipperton, een piraat die hier in de achttiende eeuw zijn basis had. Na de Tweede Wereldoorlog zocht Frankrijk naar een bestemming voor het eiland. Het testen van atoomwapens, ontwikkelen voor toerisme en het aanleggen van een visserijhaven werden overwogen, maar uiteindelijk werd van ontwikkeling van Clipperton afgezien.

De zegel is op 24 oktober 2011 uitgegeven ter herinnering aan het feit dat het driehonderd jaar geleden is dat het eiland werd (her)ontdekt. Het tarief is 1,00 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Marie-Noëlle Goffin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CNES

Op de zegel wordt het “space control centre” afgebeeld.

Het Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) is de Franse ruimtevaartorganisatie. De organisatie werd op 19 december 1961 opgericht, op initiatief van Charles de Gaulle. Het CNES valt onder de verantwoording van zowel het Franse ministerie voor wetenschappelijk onderzoek alsook het Franse ministerie van defensie. Het CNES speelt een belangrijke rol in de European Space Agency (ESA) en bij het Centre Spatial Guyanais in Kourou, de lanceerbasis voor de Ariane-raketten. Het CNES is betrokken bij de ontwikkeling van de SPOT-observatiesatelieten (Satellite Pour l’Observation de la Terre). Het CNES is verder betrokken bij wetenschappelijke projecten zoals CoRoT (COnvection ROtation and Planetary Transits. Het CNES draagt bij aan de ontwikkeling in vijf disciplines: ruimtevaart, duurzame milieuontwikkeling, toepassingen van technologie, veiligheid en defensie en onderzoek en innovatie. De belangrijkste vestiging van het CNES is in Toulouse, het Centre Spatial de Toulouse. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs.

De zegel is op 17 oktober 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het CNES vijftig jaar bestaat. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTELLES

Op de zegels worden een viertal kantwerken afgebeeld.

Het type Chantilly is een kantsoort ontstaan in het Franse stadje Chantilly (Oise). In Chantilly kantklost men voornamelijk met zwarte zijde. De motieven in halve slag geklost, worden omlijnd door een dikkere sierdraad, omringd door zeshoekige tralies. De tekeningen bestaan meestal uit bloemenruikers, versierd met allerlei sierlijke boogjes. De kantwerken dienden onder andere als versiering van corsages en hoofddeksels, kragen, stola’s, sluiers en zelfs gehele kledingstukken.
Het type Puy-en-Velay is een kantsoort ontstaan in de vijftiende eeuw in het stadje Le Puy-en-Velay (Haute-Loire). De stad trok in die tijd veel handelaren en venters die de groei van het kantwerk bevorderden. Het besluit van het parlement van Toulouse begin zeventiende eeuw de handel in het kantwerk te verbieden, betekende een zware klap voor Le Puy-en-Velay. Dankzij St. Franciscus Regis, een jezuïet, werd dit besluit ingetrokken. Het is ook dankzij hem dat de kant in de achttiende eeuw bekend is geworden in Spanje en zelfs in de overzeese gebieden. Het kantwerk van Le Puy-en-Velay is beroemd vanwege de geometrische figuren en patronen gemaakt uit één draad. Het basismateriaal kwam uit Nederland, de zijde uit Lyon.
Het type Alençon is de “koningin van de kant” met als herkomst de stad Alençon (Orne). De “point d’Alençon” is een gedurende lange tijd bewaakt geheim. Het is een kantwerk gekenmerkt door een netwerk van lussen en steken. Vanaf medio negentiende eeuw verschijnen gearceerde patronen. In de twintigste eeuw gaat als gevolg van de automatisering van het kantklossen het handwerk hard achteruit. Heden ten dage zet het Ministerie van Cultuur zich in om de kenmerken van de “point d’Alençon” te transplanteren naar de moderne technieken. Ook is het Alençonse kant opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Het type Calais is een type kantsoort die ooit Calais’ meest gewilde produc was, gedragen door royalty en gebruikt als een symbool van rijkdom en status. Aanvankelijk waren het de mannen die zich tooiden met deze luxe tule. Maar naarmate de tijd voortschreed werd het mode voor vrouwen om te pronken met hun silhouetten in meer en meer gedurfde ontwerpen. Hoewel Calais kant wereldberoemd is, is het eigenlijk gesmokkeld door kantklossers uit Nothingham, te beginnen met Robert Wester in 1816. In de twintigste eeuw zorgde de kantindustrie in Calais (Pas-de-Calais) voor werkgelegenheid voor ongeveer 40.000 mensen. Vandaag blijft van dit cijfer nauwelijks nog een tiende over. Toch is Calais nog steeds wereldleider in de productie van Leaverskant. Handgemaakt kant, machinaal vervaardigd kantwerk, jurken en modestijlen. Een sprekend voorbeeld is de bruidsjurk van Kate Middleton, geschatte waarde circa € 50.000,00.

De zegels zijn, uitsluitend in de vorm van afzonderlijke blokken, op 10 oktober 2011 uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 2,50 €. Dit tarief is bestemd voor bijfrankering. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Patte & Besset. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNATS DU MONDE D’HALTÉROPHILIE

Op de zegels worden een dame en een heer, die respectievelijk het trekken en stoten demonstreren, afgebeeld.

Gewichtheffen is een sport waarbij de beoefenaars proberen om zware gewichten die aan stalen staven zijn bevestigd, op te heffen. Gewichthefwedstrijden worden al sinds de oude tijden gehouden. Waarschijnlijk waren ze onderdeel van de oude Griekse Olympische Spelen. Zij zijn een discipline op de Olympische Spelen Athene in 1896 geweest. Het gewichtheffen voor vrouwen begon in de jaren tachtig en werd toegevoegd aan het Olympische programma in 2000. In het huidige Olympische gewichtheffen bestaan twee onderdelen: trekken en stoten. Voor het eindresultaat worden de resultaten van beide onderdelen bij elkaar geteld. De gewichten worden bevestigd op een stalen halter die 20 kg voor mannen en 15 kg voor vrouwen weegt. De gewichten zelf zijn met een laag rubber bedekte stalen schijven, die met kleuren gecodeerd zijn voor hun verschillende gewichten. Ze worden op hun plaats gehouden door 2,5 kg zware bevestigingsstukken. Van 5 tot 13 november 2011 werd het Wereldkampioenschap gewichtheffen gehouden in Disneyland, Parijs.

De zegels zijn op 7 oktober 2011, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,60 € en 0,89 €. Het tarief ad 0,60 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,89 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). De kosten van het bloc bedragen 1,49 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Thierry Mordant. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

30e ANNIVERSAIRE DE LA MISE EN SERVICE DU TGV

Op de zegel wordt de Train à Grande Vitesse (TGV) afgebeeld.

De TGV is de Franse hogesnelheidstrein van de SCNF, gebouwd door Alstom. De eer-ste TGV was de TGV 001. Deze werd niet elektrisch aangedreven maar met een gasturbine. Na de oliecrisis van 1973 stapte de SNCF over op elektrische tractie. Kenmerkend aan de TGV-familie zijn de aparte motorrijtuigen aan de voor- en achterzijde van de trein. De eerste reguliere inzet van de TGV was op 27 september 1981 op de Ligne à Grande Vitesse Sud – Est tussen Parijs en Lyon, nadat de trein vijf dagen eerder officieel in gebruik was gesteld door president Fançois Mitterand. In het verleden zijn er diverse testritten met zeer hoge snelheid gehouden. Op 13 februari 2007 heeft een ingekort TGV-treinstel een snelheid van 559 km/u gereden in een onofficiële test. Het snelheidsrecord van 515,3 km/u dat een TGV-Atlantique op 18 mei 1990 had gehaald, werd hiermee verbroken. Op 3 april 2007 werd een snelheid behaald van 574,8 km/u op het traject LGV-Est met een speciaal geprepareerde TGV duplex in het kader van het V150-programma. De TGV is hiermee de snelste (conventionele) trein ter wereld. Alleen met een magneetzweeftrein zijn hogere snelheden behaald.

De zegel is op 28 september 2011 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Jean-Paul Véret-Lemarinier. De gravure is verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICENTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Op de tien zegels worden facetten van het werk van de brandweer afgebeeld.

De brandweer is de instantie die zich bezig houdt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding. De brandweer van Parijs, bij decreet van Napoleon opgericht op 18 september 1811, is een onderdeel van Defensie en bestaat uit militairen. De brandweer viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. Frankrijk heeft hulde gebracht aan de militairen die operationeel werkzaam zijn en in het bijzonder aan degenen die gesneuveld zijn of gewond zijn geraakt.

De zegels zijn op 19 september 2011, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,60 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. De kosten van het bloc bedragen 6,00 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre-André Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

G20-G8

Op de zegel wordt de Eiffeltoren gestileerd afgebeeld met de tekst “G20 G8 FRANCE 2011 nouveau monde nouvelles idees”.

Dit jaar vinden zowel de G8 (26 en 27 mei in Deauville) als de G20 (3 en 4 november in Cannes) plaats. De G20 is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie. Gezamenlijk beslaan de leden van de G20 circa 90% van het wereldwijde bruto nationaal product, circa 80% van de wereldhandel (inclusief de handel binnen de EU) en twee derde van de wereldbevolking. De G20 wil een forum zijn voor samenwerking en beraad met betrekking tot het internationale financiële systeem. De G8 is een forum van acht vooraanstaande industriële staten. Het werd in 1975 opgericht als G6 (Duitsland, Frankrijk, Italie, Japan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten) en ging vanaf 1978 als G7 (+ Canada) door het leven. Vanaf 1998 is het de G8 (+ Rusland). De groep houdt jaarlijks een bijeenkomst waar economische en politieke zaken worden besproken. De G8 is vooral gericht op economische en financiële onderwerpen. Maar de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor politieke en veiligheidsproblemen en komen milieuthema’s aan bod.

De zegel is op 8 juli 2011 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2011

Op de vier zegels worden twee spelfragmenten, de stad Auckland en het landschap van Nieuw-Zeeland afgebeeld.

Het wereldkampioenschap rugby 2011 is het zevende wereldkampioenschap rugby en wordt één maal per vier jaar georganiseerd. Het wordt van 9 september tot 23 oktober 2011 gehouden in Nieuw-Zeeland. Er wordt door twintig landen in dertien speelsteden gestreden om de Webb Ellis Cup. Het tournooi bestaat uit 48 wedstrijden verspreid over 44 dagen. De titelverdediger is Zuid-Afrika.

De vier zegels zijn op 11 juli 2011, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven in als herinneringszegels. Het tarief van de zegels is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). In navolging van het voetbal geeft La Poste opnieuw een zilveren sportzegel uit. Het tarief is € 5,00. Het ontwerp van het bloc is van Stéphane Humbert-Basset en het ontwerp van de timbre argent is van Patrick Serres. De gravure is verzorgd door Stéphane Humbert-Basset en Patrick Serres. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNATS DU MONDE DE JUDO 2011

Op de zegel worden een drietal momenten uit een judowedstrijd afgebeeld.

De judosport is in Frankrijk erg populair. Het is de vierde sport in Frankrijk met meer dan een half miljoen geregistreerde beoefenaren. Er zijn meer dan 5.000 verenigingen. Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst. De grondlegger is de op 3 mei 1860 geboren Jigoro Kano. Judo heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vechtsport die wereldwijd beoefend wordt. Van 23 tot 28 augustus 2011 worden de wereldkampioenschappen judo in het sportpaleis Bercy van Parijs gehouden.

De zegel is op 4 juli 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap in Parijs. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Gilles Bosquet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

50ste ANNIVERSAIRE DE L’OCDE

Op de zegel wordt het beeldmerk van de OCDE met op de achtergrond het Château de la Muette afgebeeld.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in het Frans Organisation de Coopération et Dévelopment Économiques (OCDE) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijk problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen. De organisatie begon als “Organisation for European Economy Cooperation (OEEC)” om te helpen bij het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Later konden ook niet-Europese landen lid worden. In 1961 werd de organisatie hervormd naar de huidige OECD. De lidstaten van de OESO zijn overwegend welvarende landen.

De zegel is op 27 juni 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de organisatie. Het tarief is 0,87 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Renaud Madignier. De gravure is verzorgd door l’Atelier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

ECOLE VÉTÉRINAIRE

Op de zegel wordt een portret van Claude Bourgelat afgebeeld.

Claude Bourgelat, een Franse auteur van studieboeken op het gebied van paarden en diergeneeskunde, werd geboren op 27 maart 1712 in Lyon. Als oprichter van de eerste diergeneeskundige opleidingen behoort hij tot de pioniers van de diergeneeskunde in Europa. In 1761 richtte hij in Lyon de eerste diergeneeskundige school ter wereld op, gevolgd door de oprichting van een tweede school in Alfort (Val-de-Marne). Om dit te gedenken werd het jaar 2011 uitgeroepen tot Werelddiergeneeskundejaar. Claude Bourgelat overleed op 3 januari 1779 in Parijs.

De zegel is op 16 mei 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 250 jaar geleden de eerste diergeneeskundige school werd opgericht. Het tarief is 0,58 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Sophie Baujard. De gravure is verzorgd door Yves Baujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CHIMIE MARIE CURIE

Op de zegel wordt Marie Sklodowska-Curie afgebeeld.

2005 was het jaar van de natuurkunde en 2009 het jaar van de astronomie. De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het jaar van de chemie. Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Chemie is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde. Maria Salomea (Marie) Sklodowska-Curie werd op 7 november 1867 geboren in Warschau (Polen). Marie Curie was een pionier op het gebied van de radioactiviteit. In 1891 verhuisde zij naar Parijs om scheikunde, natuurkunde en wiskunde te studeren aan de Sorbonne. Zij ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium. Marie Curie overleed op 4 juli 1934 in Passy.

De zegel is op 28 januari 2001 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,87 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Martin Mörck. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

BICENTENAIRE DES INDÉPENDANCES AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Op de zegel worden Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en boeken van Diderot, Voltaire en Rousseau afgebeeld.

Nadat de Verenigde Staten zich in 1776 onafhankelijk verklaarden, werd ook in Latijns-Amerika (de regio Midden- en Zuid-Amerika waar Romaanse talen worden gesproken) de roep om onafhankelijkheid sterker. De filosofen Rousseau, Voltaire en Diderot waren prominente voortrekkers van de Franse verlichting. Zij bekritiseerden onredelijkheid en pleitten voor rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten. De bezetting van Spanje door de troepen van Napoleon Bonaparte in 1808 zou de katalysator worden voor de onafhankelijkheidsbeweging. De Franse bezetting van het moederland Spanje brengt vanaf 1810 het verzet op gang, dat in twintig jaar het hele subcontinent in zijn greep krijgt. In vijftien jaar tijd wisten leiders als Simón Bolivar, José de San Martin, Bernardo O’Higgens en José Morelos de Spaanse overheersers van zich af te schudden. De door Simón Bolivar gedroomde “Verenigde Staten van Zuid-Amerika” komen er echter niet. Het subcontinent wordt de rest van de eeuw geteisterd door oorlogen, burgeroorlogen, revoluties en staatsgrepen. Nog altijd onderhouden de Latijns-Amerikaanse staten sterke banden met Frankrijk.

De zegel is op 29 november 2010 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het tweehonderd jaar geleden is dat Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Equador, Mexico, Paraguay, Salvador en Venezuela onafhankelijk werden. Het tarief is 0,87 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Gilles Bosquet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

PREMIER TIMBRE FISCAL MOBILE

Op de zegels van het carnet wordt het type Marianne Beaujard en het type Cabasson afgebeeld.

Belastingzegels zijn in principe geen postzegels en vallen dus buiten de sfeer van de filatelie. Dat we er toch niet omheen kunnen vloeit voort uit het feit dat sommige fiscale zegels niet alleen gebruikt zijn voor de betaling van “zegelrecht”, maar ook voor het frankeren van poststukken. Een Frans voorbeeld is de “timbres-tax pour journeaux”. Dit zijn geen strafportzegels, zoals de naam doet vermoeden, maar zuiver fiscale zegels waarmee belasting werd geheven op kranten die uit het buitenland afkomstig waren. Het bedrag moest door de ontvanger worden betaald en werd door de posterijen afgedragen aan de fiscus. In Frankrijk was men aanvankelijk niet gelukkig met deze gang van zaken. Onder druk van de commercie kon men zich niet langer verzetten tegen de modernisering van de wijze van inning van het zegelrecht. In 1859 is een en ander bij wet geregeld. Met de mobiele fiscale zegels werden commerciële transacties gefaciliteerd zonder de schatkist in diskrediet te brengen. De eerste mobiele fiscale zegel is in 1860 ontworpen door Guillaume Alphonse Harang (1814-1884) en wordt “Cabasson” genoemd.

Het carnet, bestaande uit 6 zelfklevende zegels van het type Marianne de Beaujard en 6 zelfklevende zegels van het type Cabasson is op 8 november 2010 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het 150 jaar geleden is dat de eerste mobiele fiscale zegel werd uitgegeven. Het tarief is 6,96 €. De zegels met tariefaanduiding lettre prioritaire 20 g (0,58 €) zijn bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Yves Beaujard. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin, Yves Beaujard en Els Catelin. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

BICENTENAIRE DU BARREAU DE PARIS

Op de zegel wordt het logo van de orde van advocaten afgebeeld.

De professionele orde van advocaten is de verzamelnaam van verschillende organisaties die optreden als wettelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. In 1790 wordt de orde door de Nationale Assemblée zonder pardon afgeschaft om op 14 december 1810 door keizer Napoléon weer in ere te worden hersteld nadat gebleken is dat de onafhankelijke rechtspraak niet zonder deze orde kan bestaan. Talrijke rechtsgeleerden verzoeken de politieke macht jarenlang om herstel van de orde maar moeten wachten op het keizerlijke besluit. De tweehonderdste geboortedag van dit feit is een gebeurtenis die met glans de trots van het beroep en de beroepsethiek toont waar door de eeuwen heen het recht altijd heeft gezegevierd.

De zegel is op 29 oktober 2010 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,58 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Atelier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNATS DU MONDE D’ESCRIME

Op de zegels worden twee wedstrijdmomenten afgebeeld.

Schermen is niet zo maar een sport. Het is een vechtsport. In essentie gaat het om het duel van man tegen man waarin beide tegenstanders tot het uiterste gaan om elkaar uit te schakelen, echter zonder dat er een druppel bloed vloeit. Het is een droomcombinatie: vechten zonder elkaar te beschadigen. Voor het begin van de jaartelling gingen we elkaar al te lijf met slag- en steekwapens om oorlog te voeren en ruzies uit te vechten, om in de gunst van de dames te komen of simpelweg om de eer. Competitie in het schermen is zo oud als de schermkunst zelf. Toch was het pas bij de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 dat het schermen met floret en sabel als moderne sport ontstond. Schermen met de degen is sinds 1900 Olympisch. Schermen is een van de vijf sporten die sinds de eerste editie altijd op het programma van de Olympische Spelen hebben gestaan. Wereldkampioenschappen worden door de Fédération Internationale d’Escrime (FIE) georganiseerd vanaf  1937. De wereldkampioenschappen 2010 zijn van 4 tot 14 november gehouden in Parijs.

De zegels zijn, uitsluitend in de vorm van een triptique, op 25 oktober 2010 oktober uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,58 € en 0,87 €. Het tarief ad 0,58 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM Het tarief ad 0,87 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Andréotto. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

150 ANS L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE

Op de zegel worden een jongen en een meisje afgebeeld die met één hand met een wit krijtje op een zwart bord het woord “apprendre” (leren) schrijven in het Hebreeuws, het Arabisch en het Frans.

De “Alliance Israélite Universelle” (AIU) is een politieke organisatie die op 17 mei 1860 in Parijs werd opgericht, met als doelstelling het verstrekken van hulp aan de Joden. De oprichters waren bemiddelde Franse Joden die in staat waren om arme Joden aan politieke steun te helpen, te bemiddelen bij emigratie en een Joods onderwijsprogramma op te zetten voor Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In 1946 zijn de diplomatieke activiteiten overgenomen door de Raadgevende Raad van Joodse organisaties in New York. Momenteel verricht de AIU haar werkzaamheden door middel van een netwerk van scholen in Frankrijk, Israël, Canada, Marokko, Zwitserland en België en ook via het volwassenenonderwijs met opleidingen en conferenties. Vanaf de oprichting heeft de AIU een bibliotheek ontwikkeld waarin op dit moment 130.000 boeken en 3.000 tijdschriften staan en diverse archieven met documenten, manuscripten en foto’s zijn ondergebracht. De bibliotheek en het archief van de AIU zijn de belangrijkste bronnen voor Joodse studies en onderzoek in Frankrijk. De bibliotheek speelt ook een belangrijke rol bij het behoud en de verspreiding van het Joods cultureel erfgoed.

De zegel is op 8 september 2010 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Alliance Israélite Universelle. Het tarief is 0,58 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Yannn Gafsou. De gravure is verzorgd door Elsa Catelin. De drukvorm is mixte taille-douce / offset.

Terug naar boven Ý

CINQUANTENAIRE DES INDÉPENDANCES ÉTATS AFRICAINS

Op de zegel worden het werelddeel Afrika met in de achtergrond de foto van een man en een vrouw, de vlaggen en namen van veertien Afrikaanse staten en de kaart met de vlag van Frankrijk afgebeeld.

Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van het moederland. De term wordt vooral gebruikt voor het proces waarbij niet-Europese koloniën van Europese koloniale mogendheden onafhankelijk worden. De eerste grote golf van dekolonisaties vond plaats tussen 1810 en 1812 toen Spanje praktisch al haar Latijns-Amerikaanse koloniën verloor. De tweede grote golf voltrok zich na de Tweede Wereldoorlog. Die vond voornamelijk plaats in Azië en Afrika. Het belangrijkste jaar in het proces van dekolonisatie is 1960. In dat jaar werden 17 Afrikaanse landen onafhankelijk. 1960 wordt dan ook wel het Jaar van Afrika genoemd. Veertien landen vieren de onafhankelijkheid: Benin, Burkina Faso, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Ivoorkust, Gabon, Madagaskar, Mali, Mauretanië, Nigeria, Sénégal, Tsjaad en Togo.

De zegel is op 15 juli 2010 uitgegeven ter herdenking van het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de Afrikaanse staten onafhankelijk werden. Het tarief is 0,87 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Aurélie Barsas. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAI

Op de zegel wordt het Franse paviljoen met op de achtergrond de skyline van Shanghai afgebeeld.

EXPO 2010 is de Wereldtentoonstelling die van 1 mei tot 31 oktober 2010 wordt gehouden in Shanghai, de grootste stad van China. Het thema van de tentoonstelling is “Better City – Better-Life”. Het terrein van de EXPO 2010 heeft een oppervlakte van 5,28 km2 en ligt aan beide oevers van de Huangpu-rivier tussen de Lupubrug en de Nanpubrug. Meer dan 180 landen en 50 organisaties, waaronder Frankrijk, België en Nederland, nemen deel. De meeste deelnemers hebben een eigen paviljoen, maar sommige landen en organisaties, waaronder de Europese Unie, zijn ondergebracht in een (regionaal) paviljoen. Zo zijn er het “Pacific Paviljon” en het “Africa Paviljon”. Het grootse paviljoen is het Chinese. Daarnaast zijn er ook vijf zogeheten “themapaviljoenen”, die diverse aspecten van de verstedelijking belichten. De paviljoenen hebben de namen “Urban Footprints”, “Urban Planet”, “ Urban Dwellers”, “Urban Beings” en “Urban Dreams”.

De zegel is op 21 juni 2010 uitgegeven als herinneringszegel Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

70e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DE 18 JUIN 1940

Op de zegel wordt Generaal de Gaulle met microfoon afgebeeld.

Nadat in mei 1940 Nazi Duitsland in de Slag om Frankrijk zijn buurland Frankrijk binnenviel, begon Maarschalk Pétain op 16 juni 1940 onderhandelingen te voeren met Duitsland, Italie en Japan. Generaal Charles de Gaulle, lid van het Franse oorlogskabinet tijdens de Duitse invasie, was met Paul Reynaud, de voorzitter van het Franse kabinet en enkele andere leden van het kabinet sterk gekant tegen elke onderhandeling met de Duitsers en de Italianen. Paul Reynaud zond Charles De Gaulle op een diplomatieke missie naar Groot-Brittannië, waar De Gaulle nog steeds was toen de Franse regering viel. Op 18 juni sprak Generaal Charles De Gaulle de Franse bevolking toe via een BBC-radio-uitzending. Het Britse ministerkabinet trachtte deze uitzending te stoppen, maar premier Winston Churchill gaf zijn zegen er aan. Tijdens zijn “appel du 18ième juin” vroeg Charles De Gaulle de Franse soldaten en burgers de oorlog voort te zetten en startte zo de beweging van de Vrije Franse Strijdkrachten of Vrije Fransen. Ondanks de oproep van De Gaulle tekende Pétain op 22 juni 1940 toch de overgave met Duitsland, Italie en Japan en werd zo president van Vichy-Frankrijk en daarmee een marionet van Hitler. Op 28 juni 1940 erkende Winston Churchill Generaal Charles De Gaulle als de leider van de Fransen die de oorlog voortzetten. Charles De Gaulle werd door de Vichy-regering veroordeeld tot de doodstraf en hoogverraad. De Gaulle vond van zichzelf dat hij de laatste afgevaardigde was van de legitieme Reynaud-regering en zag Pétain en de Vichy-regering als onwettig.

De zegel is op 21 juni 2010, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat De Gaulle 70 jaar geleden het appel op de Fransen deed. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Op de zegel worden de skyline van Singapore en juichende sporters afgebeeld.

In 2010 zijn voor de eerste keer de Olympische Jeugd Zomerspelen georganiseerd onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het evenement is van 14 tot en met 26 augustus gehouden in Singapore. Deze stad werd verkozen boven Athene en Moskou. Het evenement is voor sporters van 14 tot 18 jaar. Het IOC laat maximaal 3.200 atleten toe. Het gastland hoeft voor dit toernooi geen nieuwe stadions te bouwen. De sporters worden gehuisvest in een Olympisch dorp. Het idee voor dit evenement was al in 2001 door het IOC en IOC president Jacques Rogge bedacht. Op 6 juli 2007 stemden de leden voor het idee op de 119e vergadering van het IOC in Guatemala-Stad. Op deze Spelen staan 26 olympische sporten op het programma. In 184 onderdelen kunnen medailles worden behaald.

De zegel is op 18 juni 2010 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn van Pierre-André Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

COUPE DU MONDE DE LA FIFA

Op de eerste twee van de vier zegels worden spelmomenten afgebeeld. Op de derde zegel wordt Kaapstad en op de vierde zegel wordt het parlementsgebouw van Pretoria afgebeeld.

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal, meestal wereldkampioenschap voetbal of WK voetbal genoemd, is een om de vier jaar terugkerend toernooi tussen de nationale teams die bij de FIFA aangesloten zijn. Naast het gastland plaatsen zich via de continentale voorronden, waaraan 203 landen deelnemen, uiteindelijk nog 31 landenteams voor de eindronde (afhankelijk van het aantal gastlanden). Tot aan het WK 2002 was ook de regerend wereldkampioen (toen Frankrijk) automatisch geplaatst, maar sindsdien dient ook de regerend wereldkampioen kwalificatieronden te spelen om zich te plaatsen voor de eindronde. Het kampioenschap, inclusief voorronden, valt geheel onder toezicht van de wereldvoetbalbond FIFA. De negentiende editie van dit toernooi werd van 11 juni tot 11 juli 2010 in Zuid-Afrika gehouden.

De vier zegels zijn op 15 juni 2010, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van François Bruère. De gravure is verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FOOTBALL TU Y CROIS? FOOTBALL À FOND!

De zegels hebben twee beeldzijden met wisselende gegomde zijden, een noviteit in de filatelie! Op elk van de beeldzijden wordt een voetbal afgebeeld. Op de ene zegel met de tekst “Football tu y crois?” en op de andere zegel de tekst “Football à fond!”

Voetbal is een belangrijk verschijnsel in onze cultuur omdat het, ook mondiaal gezien, enorm veel mensen aanspreekt. Al sinds de jaren zeventig wordt de vergelijking tussen voetbal en religie regelmatig gemaakt. Vanuit zijn eenvoud is het een aantrekkelijke gedachtegang. Je kunt ook denken aan nauw met religie verbonden zaken als ritualisering en verafgoding. Het voetbalstadion als tempel en de dwepers op de tribunes die volledig in de ban zijn van het spel. Ze zingen, schreeuwen, joelen en vormen met elkaar een soort stam die zich afzet tegen de tegenpartij en hun aanhang. “You’ll never walk alone” is op dit moment de meest populaire voetbalhymne. Het aantal televisiekijkers dat naar het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika kijkt ligt in de orde van 2,1 miljard.

De zegels zijn op 15 juni 2010 uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SOYOUZ EN GUYANE

Op de zegel wordt de lancering van een Sojoezraket afgebeeld.

Het Centre Spatial Guyanais (CSG) bij Kourou in Frans Guyana is de thuisbasis en het lanceercentrum van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Hier worden jaarlijks de Arianeraketten van ESA en Arianespace gelanceerd. Kourou ligt op slechts 500 kilometer van de evenaar en is daardoor de meest gunstig gelegen lanceerbasis ter wereld. Als gevolg van de aardrotatie krijgt een raket hier bij de lancering een extra versnelling van 500 meter per seconde. Een bijkomend voordeel van de ligging van Kourou is dat de lanceerbaan boven zee ligt zodat er geen risico’s voor de bevolking zijn in geval een lancering mislukt. De lanceerbasis werd in 1964 door Frankrijk gesticht. Ook niet-Europese ondernemingen kunnen vanaf CSG raketten lanceren. In 2004 werd begonnen met de bouw van een lanceerplatform voor Sojoezraketten. In 2008 was het platform gereed. De Sojoezraket is een Russische draagraket die in de jaren 1960 werd gebruikt voor onder meer het lanceren van Sojoezruimtecapsules. Later werd de raket ook gebruikt voor andere toepassingen zoals het bevoorraden van het internationale ruimtestation ISS. Een verdrag geeft ESA het recht Sojoezraketten voor eigen doeleinden te lanceren, terwijl de Russische ruimtevaartorganisatie het CSG kan gebruiken als alternatief voor de eigen lanceerbasis Kosmodroom Bajkonoer. De eerste lancering van een Sojoezraket vanaf Kourou staat gepland voor september 2010. Tijdens deze historische lancering moet de Britse HYLAS communicatiesatelliet in de ruimte gebracht worden.

De zegel is op 14 juni 2010 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn van David Ducros De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

150e ANNIVERSAIRE DU RATTACHEMENT DE COMTÉ NICE À LA FRANCE

Op de zegel wordt Nice afgebeeld.

Alpes-Maritimes is een Frans departement, gelegen in het zuiden van Frankrijk aan de Middellandse Zee. De populairste steden zijn Cannes en Nice. Het departement is genoemd naar de Zee-Alpen, een gebergte dat in het grensgebergte van de Alpen is gelegen tussen Frankrijk en Italië. Het departement is in 1860 ontstaan na annexatie van het Comté de Nice door Frankrijk, Napoleon III,. In 1947 na het verdrag van Parijs en een referendum werden enkele grenscorrecties met Italië aangebracht.

De zegel is op 14 juni 2010 uitgegeven als herinneringszegel Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

 

150e ANNIVERSAIRE DE LA BOURSE AUX TIMBRES

Op de zegels worden de portretten van Franklin Delano Roosevelt, Louis Yvert, Arthur Maury, Lucien Berthelot en Alberto Bolaffi afgebeeld.

De postzegelmarkt van Parijs ligt pal bij de Champs Elysées. Carré Marigny, metrohalte Champs Elysee Clemenceau is de exacte locatie waar al 150 jaar talloze filatelisten van over de hele wereld komen om daar met hun hobby bezig te zijn. De markt wordt gehouden op donderdag, zaterdag en op zon- en feestdagen.

De portretten van Franklin Roosevelt (Amerika specialist), Louis Yvert (Frankrijk specialist en initiatiefnemer van het tijdschrift L’Echo de la Timbrologie), Arthur Maury (met als bijnamen “vader van de filatelie” en “koning van de postzegels”), Lucien Berthelot (onder andere President van de Fédération Internationale de Philatélie) en Alberte Bolaffie (specialist Italië) prijken op de zegels.

De zegels zijn op 17 mei 2010, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

RATTACHEMENT DE LA SAVOIE À LA FRANCE

Op de zegel wordt het bergachtige landschap van de Savoie samen met de tekst van het verdrag van Turijn van 1860 afgebeeld.

Humbert Withand ontving Savoye in 1027 als graafschap van Rudolf van Bourgondië, koning van de Franken. Het huis Savoye zou tot 1860 regeren. Op 12 juni 1860 werd het gebied op gezag van Napoleon III formeel bij Frankrijk gevoegd, na een omstreden volksraadpleging en opgesplitst in twee departementen: Savoie en Haute-Savoie. In de volksmond is men echter blijven praten over Savoye, hoewel dan de twee Franse departementen bedoeld worden. Sinds het einde van de 20ste eeuw zijn er bewegingen in Savoye die strijden voor een onafhankelijke staat Savoye.

De zegel is op 29 maart 2010 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

VANCOUVER 2010

Op de zegels wordt een kunstrijdster en een alpine skiër afgebeeld.

De Olympische Winterspelen is een internationale wintersportmanifestatie die elke vier jaar wordt georganiseerd door het Internationaal Olympisch Comité. Tot en met 1992 vonden ze in hetzelfde jaar als de Olympische Zomerspelen plaats, maar sinds 1994 vinden de Winterspelen in de even jaren tussen de Zomerspelen plaats. De XXI Olympische Winterspelen werden gehouden in Vancouver, Canada, van 12 tot en met 28 februari 2010. De Olympische Winterspelen 2010 zijn de derde Olympische Spelen die georganiseerd zijn door Canada. De eerste waren de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal en de tweede waren de Olympische Winterspelen 1988 in Calgary.

De zegels zijn op 8 februari 2010 uitsluitend in de vorm van een diptyque uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Nicolas Vial. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SOLIDARITÉ HAÏTI

Op de zegel wordt Marianne de Beaujard en de tekst “solidarité Haïti afgebeeld.

De aardbeving op Haïti in 2010 was een zware aardbeving die zich voordeed op dinsdag 12 januari 2010 om 16.53.09 uur lokale tijd. De beving met een kracht van 7,0 op de momentmagnitudeschaal vond plaats 25 km ten zuidwesten van de hoofdstad Port-au-Prince op een diepte van ongeveer 13 km. De beving werd gevolgd door meerdere zware naschokken, variërend van 4,5 tot 5,9 op de momentmagnitudeschaal. Op 24 januari waren er 150.000 slachtoffers begraven en op 24 februari was het dodental opgelopen tot 222.517. Het aantal gewonden bedroeg op 24 februari 310.000. Door de aardbeving zijn ruim 1,5 miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking dakloos geworden. Naast vele huizen van de inwoners, is een groot deel van de belangrijke gebouwen in Port-au-Prince beschadigd of compleet verwoest.

De zegel is op 20 januari 2010 uitgegeven als herinneringszegel aan deze humanitaire catastrofe. Het tarief is 1,00 € waarvan 0,44 € afgedragen wordt aan het Rode Kruis. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

PORTE-HÉLICOPTÈRES JEANNE D'ARC

Op de zegels wordt het schip de Jeanne d’Arc afgebeeld.

De Jeanne d’Arc is een Frans trainingsschip dat in oorlogstijd kan omgevormd worden tot helicoptermoederschip. De kiel werd gelegd in 1959 en het schip werd in de vaart genomen in 1964. Het schip is 182 meter lang en 24 meter breed met een diepgang van 7,3 meter. Het schip wordt aangedreven door twee stoomturbines met een maximale snelheid van 26,5 knopen. Het maximale bereik van 6.000 zeemijlen wordt echter gehaald met een gemiddelde snelheid van 15 knopen. De Jeanne d’Arc werd gebouwd als vervanging van de verouderde opleidingskruiser Jeanne d’Arc in het midden jaren vijftig. De gebruikte helicopters zijn van het type Super Felon, waarvan er maximaal acht aanwezig kunnen zijn. De Jeanne d’Arc is nog steeds in actieve dienst, als vlaggeschip van het opleidingsonderdeel van de Franse marine.

De zegel is op 16 november 2009 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Michel Bez en Valérie Besser. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CONFÉRENCE EUROMED POSTAL

Op de zegel wordt een kaart van het Middellandse Zee gebied in combinatie met een olijfboom en het beeldmerk van Euromed afgebeeld.

Aan het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is door de Europese Unie met de landen in het Middellandse-Zeegebied het initiatief genomen voor het “Barcelona Proces”. Het partnerschap werd een feit op de Conferentie van Barcelona van 27 en 28 november 1995. De Mediterrane Unie bouwt voort op de Barcelona-verklaring. De Unie voor het Middellandse Zeegebied, of kortweg Mediterrane Unie, is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie, een aantal Noord-Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten. Soms wordt ook de naam “Euromed” gebruikt. De Mediterrane Unie is op 13 juli 2008 opgericht in Parijs. Aan de unie nemen 43 landen deel, waaronder alle 27 EU-lidstaten. Op 24 en 25 mei 2009 vergaderde de “Euromed Postal” in Alexandrië (Egypte) voor de tweede maal. De eerste vergadering werd gehouden op 9 en 10 juli 2007. Op de agenda staat het postale verkeer tussen de lidstaten.

Oorspronkelijk zou de zegel uitgegeven worden op 25 mei 2009. Echter door uitstel van de conferentie is de zegel op 9 november 2009 uitgegeven ter gelegenheid van de te houden tweede Euro-Mediterrane Conferentie. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LA FÊTE FORAINE

Op de zes zegels worden kermisattracties afgebeeld: le manège (de draaimolen), les montagnes russes (de achtbaan), les volantes (de zweefmolen), la grande roue (het reuzenrad), la pêche aux canards (het hengelspel) en la pomme d’amour (de liefdesappel).

Oorspronkelijk is het kermisfeest een dankbetuiging voor de goede opbrengst van het land. Om die reden worden de meeste oogstfeesten (kermissen) in juli en augustus gevierd. De christenen hebben geprobeerd vrijwel alle feesten waar flink gegeten en gedronken wordt te kerstenen. Omdat ook dit drinkfeest niet uit te roeien viel hebben de christenen er een “kermis” van gemaakt. Het woord “kermis” is dan ook een verbastering van het woord “kerkmis”. Deze kerkmis werd opgedragen ter nagedachtenis aan de patroon of patrones van de kerk of aan de wijding van de kerk. Er kwamen veel mensen op af. In de loop der tijd kwamen er steeds meer kraampjes en speeltenten rondom de kerk. Het leek steeds minden op een mis en steeds meer op het eigentijdse kermisfeest. De eerste kermis werd in 1604 georganiseerd door Lodewijk XIV in het kasteel Versailles. Het kermisvermaak is door de moderne technieken erg veranderd.

De zes zegels zijn uitsluitend in de vorm van een bloc op 7 september 2009 uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Cécile Millet. De gravure is verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DE LA COUPE GORDON BENNETT

Op de zegel wordt een tweedekker van Glenn Hammond Curtiss afgebeeld.

Het is precies honderd jaar geleden dat voor het eerst, op initiatief van enkele grote champagnehuizen en de stad Reims, de “La Grande Semaine d’Aviation de la Champagne” werd gehouden. Deze luchtvaartweek trok de beste vliegers van Europa aan en werd tussen 22 en 29 augustus op de open vlakte bij Betheny, even buiten Reims, gehouden. De luchtvaartweek van Reims in 1909 leidde de periode van de ontwikkeling van de Europese luchtvaart in. De Coupe Gordon Bennet werd gewonnen door Glenn Hammond Curtiss in een tweedekker vóór Louis Blériot, die kort daarvoor voor de eerste keer het Kanaal was overgevlogen. Op dit evenement kwamen een miljoen bezoekers af. Dit jaar viert de week van de luchtvaart haar eeuwfeest op 27 en 28 juni op de luchtmachtbasis 112 van Reims.

De zegel is op 29 juni 2009 uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van François Bruère. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LE CHOCOLAT

Op de tien zegels wordt telkens een volgende mijlpaal in de ontdekkingsreis van chocolade, beginnend in de uithoeken van Midden en Zuid-Amerika en eindigend in de Westerse chocolade-industrie, afgebeeld.

In 1585 werd chocolade voor het eerst op commerciële schaal van Veracruz naar Sevilla vervoerd. Chocolade werd toen alleen gedronken, waarbij Europeanen er suiker aan toevoegden en de chilipeper weglieten. In 1615 werd de chocoladedrank bij officiële audiënties bij de Franse Koning ingevoerd. In de 17e eeuw was chocolade een luxeproduct dat vooral gebruikt werd door de adel. De eerste chocoladefabriek verrees in 1728 in Engeland. In 1760 kwamen er fabrieken in Duitsland en Frankrijk. Zwitserse chocolade werd gefabriceerd in de eerste Zwitserse fabriek in 1819. In 1813 begon Blooker met de productie van cacao en chocolade in Nederland. In 1828 deed Casparus van Houten sr. een belangrijke uitvinden waarmee op eenvoudige wijze het vet van de cacaomassa kon worden gescheiden. Deze techniek kreeg wereldwijd navolging. Eind 18e eeuw begon chocolade in prijs te dalen, zodat het een echte volksdrank kon worden.

De zegels zijn op 25 mei 2009, uitsluitend als carnet, uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het vierhonderd jaar geleden is dat chocolade in Frankrijk werd geïntroduceerd. De zegels zijn geïmpregneerd met een chocoladegeur. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre-André Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA PROTECTION DES PÔLES

Op de zegels worden een poollandschap en een pinguïnfamilie afgebeeld.

Als gevolg van het energiegebruik warmt de aarde op en verandert het klimaat. De gemiddelde wereldwijde temperatuur is gestegen met meer dan een halve graad in de afgelopen anderhalve eeuw. De opwarming van de aarde is uitgegroeid tot een wereldwijd milieuprobleem. Klimaat is een uiterst ingewikkeld systeem met duizenden variabelen en beïnvloeders. Er zijn grote verschillen van mening onder de wetenschappers over de rol van menselijke activiteiten als een van de belangrijkste oorzaken van dit proces. Het Wereld Natuur Fonds wil afspraken maken over de bescherming van de poolgebieden.

De zegels zijn op 30 maart 2009, uitsluitend in de vorm van een bloc, uitgegeven met als doelstelling aan de bescherming van het milieu een bijdrage te leveren. Het tarief van de zegels is 0,56 € en 0,85. €. Het tarief ad 0,56 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,85 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is mixte offset – taille-douce.

Terug naar boven Ý

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Op de zegel wordt een gestyleerde Marianne afgebeeld.

De Conseil Constitutionnel is ingesteld op 4 oktober 1958 en bestaat uit negen leden. Zij worden benoemd voor negen jaar en zijn niet herbenoembaar. Om de drie jaar treedt éénderde van de leden af. De president en de beide kamervoorzitters benoemen elk drie leden. De oud-Presidenten van de Republiek zijn van rechtswege en voor het leven lid van de Conseil. De bevoegdheden van de Conseil zijn te onderscheiden in (1) adviserende bevoegdheden, (2) bevoegdheden inzake de verkiezingen van de President en van de leden van de Assemblée en de Senaat alsmede inzake het houden van een referendum, (3) bevoegdheden inzake de grondwettigheidstoetsing en (4) bevoegdheden inzake de beoordeling van de toelaatbaarheid van amendementen en wetsvoorstellen.

De zegel is op 6 maart 2009 uitgegeven ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Conseil Constitutionnel. Het tarief is 0,56 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FONDATION DE FRANCE

Op de zegel worden een uitgestoken hand en een aantal hulpzoekende handen afgebeeld.

De “Fondation de France” werd op 9 januari 1969 opgericht op initiatief van Generaal De Gaulle en André Malraux, de minister van cultuur. De organisatie helpt personen en bedrijven bij de uitvoering van filantropische -, culturele -, wetenschappelijke - en milieuprojecten en sociale activiteiten. “Fondation de France” is een particuliere non-profit organisatie die erkend is door de Franse overheid als een liefdadigheidsinstelling ten behoeve van het algemeen belang.
De zegel is op 6 februari 2009 uitgegeven als herinneringszegel aan het veertigjarig bestaan van “Fondation de France”.

Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure is verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNATS DU MONDE FIS DE SKI ALPIN VAL D’ISÈRE

Op de zegels worden de afdaling, de slalom, de reuzenslalom, de alpine-combinatie in Val d’Isère afgebeeld.

De zegels zijn op 2 februari 2009, uitsluitend in de vorm van een bloc van vijf stuks, uitgegeven als gelegenheidszegel. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief van het bloc is 2,75 €. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Didier Thimonnier. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

ARMISTICE

Op de zegel worden soldaten aan het front afgebeeld.

Compiègne (Oise) is een stad in Frankrijk, gelegen op 80 kilometer ten noordoosten van Parijs. In een treinwagon, die in het “Forêt de Compiègne” stond, werd op 11 november 1918 de wapenstilstand gesloten, aan de Duitsers gedicteerd door de Franse maarschalk Ferdinand Foch, waarmee feitelijk een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. De Vrede van Versailles was het belangrijkste verdrag dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Het werd gesloten tussen Duitsland en de verschillende geallieerde en geassocieerde mogendheden in de oorlog. Het verdrag werd getekend op 28 juni 1919 in het kasteel van Versailles. Ondertekenaars waren onder meer de Franse eerste minister Georges Clemenceau, zijn Britse collega David Loyd George en de Amerikaanse president Woodrow Wilson. De Duitse ondertekenaars waren Herman Müller en Johannes Bell.
Sinds 1938 besteedt La Poste veel aandacht aan de Wapenstilstand: 20ste verjaardag (Yvert 403), 40ste verjaardag (Yvert 1179), 50ste verjaardag (Yvert 1576), 60ste verjaardag (Yvert 2022), 70ste verjaardag (Yvert 2549) en 80ste verjaardag (Yvert 3196).

De zegel is op 12 november 2008 uitgegeven ter gelegenheid van de 90ste geboortedag van de Wapenstilstand. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Patrice Serres. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

JE SUIS SPORT

Op de zegel wordt de tekst “je suis sport” afgebeeld.

Sinds januari 2007 is La Poste partner van de scheidsrechters basketbal, handbal, voetbal en rugby. Het partnerschap onderstreept het streven te komen tot een nieuwe visie op arbitrage en sportief gedrag. Op deze wijze wordt het mogelijk nieuwe technologieën toe te passen en een nieuwe vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de arbitrage, de sporters en het publiek. Elke tak van sport heeft zijn eigen discussies over de toe te passen methodiek van arbitrage: wel of geen elektronische tijdopname, wel of geen videobeelden als controle materiaal, het aantal scheidsrechters, e.d.

De zegel is op 6 oktober 2008 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Laurent Scandolo. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CINQUANTENAIRE DE LA Ve RÉPUBLIQUE

Op de zegel wordt Charles de Gaulle met op de achtergrond de oprichtingsacte van de Vijfde Republiek afgebeeld.

De Eerste Franse Republiek ontstond in 1792 toen de Franse revolutionairen koning Lodewijk XVI afzetten en de in 1789 ingestelde constitutionele monarchie afschaften. De Tweede Franse Republiek was de benaming voor Frankrijk van 1848 tot 1852. Na de revolutie van 1848 deed koning Louis Philippe op 23 februari 1848 afstand van de troon ten gunste van zijn kleinzoon. De voorlopige regering onder leiding van Alphonse de Lamartine riep echter dezelfde dag de Tweede Franse Republiek uit. De Derde Franse Republiek werd uitgeroepen na de Franse nederlaag in de Frans-Pruisische Oorlog van 1870-1871 tegen Pruisen, dat gebeurde in mei 1871. De Republiek overleefde de Eerste Wereldoorlog maar werd op 10 juli 1940, twee weken na de Franse capitulatie, vervangen door de “Etat Français” (Vichy-regime) van Maarschalk Pétain. Als Vierde Franse Republiek geldt de episode in de Franse geschiedenis tussen het aftreden van Charles de Gaulle als gekozen regeringsleider in 1946 en diens terugkeer naar het centrum van de macht in 1958. Op 4 oktober 1958 wordt na het referendum van 28 september 1958 de grondwet van kracht. Het betekent het begin van de Ve Republiek. Op 8 januari 1959 wordt Charles de Gaulle de eerste president van de Vijfde Republiek. Hij treedt af in 1969. Zijn opvolgers zijn Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007) en Nicolas Sarkozy (2007-…..).

De zegel is op 6 oktober 2008 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SOMMET DE PARIS POUR LA MÉDITERRANÉE

Op de zegel wordt een olijfboom afgebeeld met de tekst Sommet de Paris pour la méditerranée.

Op zondag 13 juli 2008 hebben de 27 lidstaten van de Europese Unie en 16 landen uit het Middellandse Zeegebied in Parijs de Mediterrane Unie opgericht. De Mediterrane Unie is een idee van de Franse president Nicolas Sarkozy. De doelstelling van de Mediterrane Unie is de versterking van de solidariteit tussen noord en zuid door gezamenlijke projecten op te zetten. Tot de belangrijkste uitdagingen behoort naast het vredesproces in het Midden-Oosten onder meer het tegengaan van de verontreiniging van de Middellandse Zee en het behoud van de Mediterrane kustlijn. Specifiek voor jongeren wordt gestreefd naar een toename van het aantal onderwijsuitwisselingen, onder meer door een uitbreiding van het bestaande Erasmusprogramma. De Nederlandse bijdrage aan de Mediterrane Unie bestaat uit kennisoverdracht op het terrein van watermanagement.

De zegel is op 31 juli 2008 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Atelier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BEIJING

Op de vier zegels wordt een aantal Olympische sporten afgebeeld: tennissen, athletiek, paardensport, wielrennen, schermen, judo, zwemmen en roeien.

De Olympische Zomerspelen van de XXIXe Olympiade worden gehouden in Peking, de hoofdstad van China. Ze zullen gehouden worden van 8 tot en met 24 augustus 2008. De officiële opening begint om 8 uur, 8 minuten, 8 seconden in de avond, lokale tijd. De 8 is in China het symbool van voorspoed en grenzenloosheid. Peking werd op 13 juli 2001 in Moskou door het IOC gekozen als de gastheer voor de Olympische Spelen van 2008. Daarbij werd de stad verkozen boven de andere kandidaten Istanboel (Turkije), Osaka (Japan), Parijs (Frankrijk) en Toronto (Canada). De openings- en sluitingsceremonie zullen worden gehouden in het Nationale Stadion van Peking, waar maximaal 100.000 toeschouwers terecht kunnen. Het stadion vertoont uiterlijk overeenkomsten met een vogelnest en wordt in de volksmond dan ook als zodanig aangeduid. In 1896 werden in Athene de moderne Olympische Spelen voor het eerst georganiseerd door Pierre de Coubertin. De Fransman Coubertin had een droom: hij wilde een sportevenement houden waar deelnemers en deelneemster uit de hele wereld vertegenwoordigd zouden zijn.

De zegels zijn op 28 juli 2008 uitgegeven als herinneringszegels in de vorm van een speciaal bloc van tien zegels. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Catherine Huerta. De gravure is verzorgd door Atelier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

GRANDS PROJECTS EUROPÉENS

Op de vier zegels worden het € teken met een euromunt, een aantal studenten, het ruimtevaartuig Galileo en de Franse vlag afgebeeld.

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Europese Unie uit 27 landen. Als laatste landen traden Roemenie en Bulgarije toe. Kandidaat-landen zijn Kroatië, Turkije, het oude Joegoslavië en Macedonië.

De euro (symbool: €, meervoud euro’s) is de gemeenschappelijke munt van een aantal landen van de Europese Unie die de EMU vormen, de Economische Monetaire Unie. De officiële ISO-code van de munteenheid is EUR. De EMU combineert een economische unie (met vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal) en een monetaire unie (met een gemeenschappelijke munt). In 1992 werd in Maastricht besloten tot definitieve invoering van de euro. Hierbij zou de waarde van 1 euro gelijk zijn aan 1 ECU (European Currency Unit). De munt werd op 1 januari 2002 gelijktijdig ingevoerd in twaalf landen van de Europese Unie, alsmede in Monaco, San Marino en Vaticaanstad, tijdens de grootste monetaire omwisselingsoperatie aller tijden. Uiteindelijk zullen bijna alle zevenentwintig landen de euro invoeren, echter voorlopig niet in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze drie landen verkiezen vooralsnog hun huidige munteenheid boven de euro.

Het ERASMUS-programma is een in 1987 opgericht programma dat deel uitmaakt van het SOCRATES-programma. Het is een initiatief van de Europese Commissie voor het hoger onderwijs in de EU. ERASMUS is de afkorting van European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Het doel van ERASMUS is om uitwisseling onder Europese studenten zoveel mogelijk te bevorderen. Behalve alle Europese Unie-landen zijn ook Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Marokko en Turkije betrokken bij het project. Zwitserland is officieel niet van de partij, maar enkele Zwitserse universiteiten zijn wel ingeschreven. Circa anderhalfmiljoen studenten hebben al gebruik gemaakt van het uitwissselingsprogramma.

Galileo is het Europese civiele wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat gebouwd wordt door de Europese Unie in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA (European Space Agency). Het Galileo-project is het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden. Galileo wordt het eerste civiele systeem, dit ter onderscheiding van de huidige bestaande militaire wereldomvattende satellietnavigatiesystemen, te weten het Amerikaanse GPS (Global Positioning System) en het Russische GLONASS. Galileo staat gepland per 2013 wereldwijd operationeel te zijn en kan vanaf dat moment door iedereen gratis in gebruik worden genomen voor navigatiedoeleinden. De belangrijkste politieke bestaansreden van Galileo is het behoud van de Europese onafhankelijkheid ten opzichte van de Verenigde Staten. Galileo zal autonoom kunnen functioneren en kan samenwerken met zowel GPS als GLONASS om toegang tot en continuïteit van een gezamenlijk Global Navigation Satellite System (GNSS) te waarborgen.

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie in Brussel en Luxemburg en kan (informele) raden organiseren in de lidstaat zelf. De waarneming van het voorzitterschap is een plicht en vormt een bijdrage van elke lidstaat aan de goede werking van de Europese instellingen. Het Voorzitterschap van de Raad speelt een essentiële rol bij de sturing van het wetgevend en politiek besluitvormingsproces. De voorzittende lidstaat heeft hierbij de vrijheid om accenten te leggen bij de formulering van beleidsmatige prioriteiten. Van 1 juli t/m 31 december 2008 vervult Frankrijk het voorzitterschap van de Europese Unie.

De zegels zijn op 1 juli 2008 in de vorm van een bloc uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Yves Beaujard en Philippe Stark. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

40e ANNIVERSAIRE DE LA PREMIÈRE GREFFE DU COEUR EN EUROPE

Op de zegel wordt een hart met een verband erom afgebeeld.

Op 3 december 1967 slaagde Christian Bernard (een Zuid-Afrikaanse chirurg) er voor de eerste keer een harttransplantatie op een mens uit te voeren. De 57-jarige Louis Washkansky kreeg het hart van de bij een auto-ongeluk om het leven gekomen Danis Darvall. Achttien dagen na der operatie overleed hij aan longontsteking. Een tweede harttransplantatie, een maand later, door hetzelfde team, had meer succes. Bij de 50-jarige tandarts Philip Blaiberg werd het hart van Clive Haupt ingeplant, een jonge man die overleden was aan een hersenbloeding. Blaiberg bleef nog 19 maanden na de operatie leven, maar overleed uiteindelijk wel aan de gevolgen van een chronisch afstotingsproces. Het hek was van de dam: in 1968 werden er wereldwijd meer dan honderd harttransplantaties uitgevoerd. Daarna stond het aantal transplantaties een tijdlang op een laag pitje, tot door betere medicijnen het afstotingsproces beter kon worden beheerst. In 2003 worden met succes in Frankrijk 283 transplantaties uitgevoerd. 65% van de getransplanteerden zijn nog in leven.

De zegel is op 25 april 2008 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Philippe Ravon. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LES BIBLIOTHÈQUES SONORES

Op de zegel wordt een boek, een CD en een luisterend oor afgebeeld.

Men schat dat er in Frankrijk ongeveer 50.000 blinden zijn en 1.500.000 slechtzienden. L’Association des Donneurs de Voix (ADV), opgericht in 1972 door Charles Wannebroucq, heeft als doelstelling het isolement van deze groepen op te heffen. De ADV verzorgt met behulp van ongeveer 4.600 vrijwilligers op dit moment meer dan 120 geluidsbibliotheken. Het aantal geregistreerde ingesproken boeken bedraagt meer dan 270.000 stuks. Voor La Poste betekent het werk van de ADV het transport van ongeveer 350.000 ingesproken boeken per jaar.

De zegel is op 17 maart 2008 uitgegeven als blijk van waardering van l’Association des Donneurs de Voix. Het tarief is 0,55 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

COUPE DU MONDE DE HANDBALL

Op de zegel wordt een spelfragment afgebeeld.

Van 2 tot en met 16 december 2007 organiseert Frankrijk het 18de Wereldkampioenschap Handbal voor dames. Dit is de eerste keer dat het kampioenschap voor dames wordt georganiseerd. Frankrijk was in 1848, 1970 en 2001 gastland voor het kampioenschap voor heren. Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in Denemarken. In 1919 werden in Duitsland de spelregels geformaliseerd. Tegenwoordig wordt handbal gespeeld door 6 spelers en een keeper op een veld van 40 meter lang bij 20 meter breed met aan beide kanten een doel van 2 bij 3 meter. Het spel gaat snel heen en weer en de spelers zijn afwisselend verdedigers en aanvallers.

De zegel is op 12 november 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Pécot. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FOUNDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Op de zegel wordt een onderzoekskolf afgebeeld.

Kort na de Tweede Wereld Oorlog, in 1947, stichtten Jean Bernard, een van de grondleggers van de hedendaagse Franse geneeskunde, en Jean Hamburger een Stichting ten behoeve van de ondersteuning van geneeskundig onderzoek in Frankrijk. In 1962 werd deze organisatie omgevormd tot de “Fondation Recherche Médicale”. Het is een particulier initiatief. De Stichting komt aan financiële middelen door giften en donatiegelden. In 1965 werd de Stichting publiekelijk als zodanig erkend. Sinds dat tijdstip is de Stichting betrokken bij het onderzoek naar diverse ziekten (ziekte van Alzheimer, kanker, infarcten, leukemie, suikerziekte, sclerose, ziekte van Parkinson, etc.). Zij selecteert, onderzoekt en ontwikkelt per jaar gemiddeld 700 onderzoeksprojecten en kent jaarlijks wetenschappelijke prijzen toe. Deze prijzen worden overeenkomstig de wensen van de schenkers toegekend. Ofwel om een onderzoeker voor zijn buitengewone bijdrage op een bijzonder terrein te belonen, ofwel om het onderzoek naar een bepaald thema te stimuleren.

De zegel is op 22 oktober 2007 uitgegeven als herinneringszegel.. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CONQUÊTE DE L’ESPACE

Op de zegel worden drie ruimtevaartuigen en twee stuwraketten afgebeeld: de Spoetnik 1, de Apollo 11, de SPOT 5, de Ariane 5 en de Sojoez 2.

De Spoetnik 1 werd gelanceerd op 4 oktober 1957 om 22:48:34 uur. Deze datum wordt vaak gezien als de officiële start van het ruimtevaartperk. Het ruimtevaartuig werd gelanceerd van het Kazachstaanse lanceercomplex Tjoera-Tam en draaide rondjes om de aarde. De Spoetnik1 bestond uit een aluminium bol (gewicht 83,6 kg, doorsnee 58,5 cm) met daarin een accu, een ventilator voor de temperatuurregeling, 2 radiozenders met aan de buitenkant 4 ongeveer 3 meter lange sprietvormige antennes. De ingebouwde zender zond regelmatig een pieptoon uit totdat na 21 dagen de batterijen waren uitgeput. In de lengte van de piepjes waren gegevens over temperatuur, druk en spanning in de satelliet gecodeerd. Op 4 januari 1958 viel de Spoetnik 1 terug naar de aarde en verbrandde in de atmosfeer.

Apollo 11 was de missie van het Project Apollo die het doel had als eerste op de maan te landen. De bemanning bestond uit de astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Op 16 juli 1969 werd de Saturnus V-raket gelanceerd om 9.32 uur plaatselijke tijd van lanceerplatform 39A op het Kennedy Space Center. Op 20 juli om 16.18 uur landde de maanlander in de Mare Tranquilitatis. Om 22.56 uur zette Armstrong als eerste mens een voet op de maan met de legendarische woorden “It’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” De reis eindigde op 24 juli 1969 om 12.21 uur.

SPOT (Satelite Pour l’Observation de la Terre) is de naam van een serie commerciële observatiesatellieten, gelanceerd door de Franse ruimtevaartorganisatie CNES. De SPOT 5 werd gelanceerd op 4 mei 2002. Het door SPOT satellieten verzameld beeldmateriaal is onderling vergelijkbaar. SPOT satellieten volgen een baan om de aarde die nagenoeg cirkelvormig is op een hoogte van 830 km. Zij onderscheiden details met een afmeting van 2,5 m.

De zegel is op 5 oktober 2007 uitgegeven ter herinnering aan het feit dat 50 jaar geleden het ruimtevaarttijdperk begon. Het tarief 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door David Ducros. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007

Op de zegel wordt het nemen van een penalty afgebeeld.

De zegel heeft in werkelijkheid zes beeltenissen, die onder verschillende invalshoeken te zien zijn. Het verdwijnen van de bal tussen de palen kan dan ook daadwerkelijk worden waargenomen.

Vanaf 7 september tot 20 oktober 2007 wordt het zesde wereldkampioenschap in Frankrijk gehouden waarbij een aantal van de 48 wedstrijden wordt gespeeld in Wales en Schotland. Het toernooi begint met de wedstrijd Frankrijk - Argentinië. Het evenement is na de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voetbal het op twee na populairste toernooi. Het kampioenschap, met als inzet de Coupe Webb Ellis, wordt om de vier jaar gehouden. Engeland is de huidige kampioen.

De zelfklevende zegel is op 6 september 2007 in de vorm van een minifeuille uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief van de zegels is 3,00 €. Dit tarief wordt gebruikt voor bijfrankering. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is offset. De zegel is de eerste door La Poste uitgebrachte “timbre lenticulaire”

Terug naar boven Ý

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Op de zegel wordt de Marianne en de tekst Liberté, Égalité, Fraternité afgebeeld.

De “Association des maires de France” is in 1907 opgericht door Paul-Emile Sarradin, burgemeester van Nantes. Pas sinds 1933 wordt de doelstelling van de vereniging “de lokale en regionale autoriteiten vertegenwoordigen op nationaal niveau” publiekelijk erkend. De leden komen zowel uit Frankrijk als uit de overzeese gebiedsdelen. Bij het lidmaatschap en de besluitvorming speelt de grootte van de achterban en de politieke kleur geen enkele rol. Sinds 2004 is Jacques Pélissard, burgemeester van Lons-le-Saunier de voorzitter. De vereniging telt 35.577 leden.

De zegel is op 9 juli 2007 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de AMF. Het tarief van de zegels is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Patte & Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

TGV EST EUROPÉEN

Op de zegel wordt de TGV afgebeeld.

Op 10 juni 2007 is een nieuwe lijn van de TGV in gebruik genomen. Dit betekent dat Oost Frankrijk via een hoge snelheidslijn verbonden wordt met de rest van Frankrijk, met Duitsland, met Luxemburg en met Zwitserland. Een ander gedenkwaardig feit betreft het snelheidsrecord via spoorstaven dat op 3 april 2007 werd gevestigd. Met een snelheid van 574,8 km per uur heeft de SNCF in samenwerking met Alston, de ontwerper van dit wonder van techniek en Réseau Ferré de France, de ontwerper van de LGV (het railnetwerk) het record op deze snelheid gebracht. Het oude record dateert van 18 mei 1990 met een snelheid van 515,3 km per uur. Het absolute record is gevestigd in Japan met een magneettrein met een snelheid van 581 km per uur.

De zegel is op 11 juni 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Louis Briat. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOILE

Op de zegel worden twee zeilschepen afgebeeld.

De International Sailing Federation (ISAF), de overkoepelende internationale zeilfederatie, viert dit jaar in september haar honderdjarig bestaan. In die maand worden in Portugal de Wereldkampioenschappen gevaren. De federatie is in oktober 1907 in Parijs opgericht als de International Yacht Racing Union (IYRU). Op 5 augustus 1996 werd de naam veranderd in International Sailing Federation (ISAF). De IYRU ontwikkelde zich in die honderd jaar van een club van snelheidszeilers tot een federatie met regels en een stelsel van maatregelen waar men zich wereldwijd aan te houden heeft bij de organisatie van zeilwedstrijden. 121 landen zijn op dit moment bij de Federatie aangesloten. Men onderscheidt 87 klassen waarin gevaren kan worden. Sinds 1908 is het zeilen een officiële Olympische sport.

De zegel is op 7 mei 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,85 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Nicolas Vial. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

RUGBY

Op de zegel wordt een spelmoment en de tekst “Allez les petits” afgebeeld.

Het "Allez les petits" klinkt nog na. Het is de strijdkreet die Roger Couderc (1918 - 1984) gebruikt om de "vijftien" van Frankrijk op te peppen. De sportjournalist Roger Couderc en zijn radio- en televisiecollega Pierre Albaladejo hebben een grote bijdrage geleverd bij het populariseren van de rugbysport in Frankrijk. Vanaf 7 september tot 20 oktober 2007 wordt het wereldkampioenschap in Frankrijk gehouden waarbij een aantal van de 48 wedstrijden wordt gespeeld in Wales en Schotland. Het toernooi begint met de wedstrijd Frankrijk - Argentinië. Het evenement is na de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voetbal het op twee na populairste toernooi. Het kampioenschap, met als inzet de Coupe Webb Ellis, wordt om de vier jaar gehouden. Engeland is de huidige kampioen.

De zegel is op 16 april 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is héliogravure.

Op 25 juni 2007 is ter gelegenheid van het wereldkampioenschap een bloc uitgegeven bestaande uit 10 zegels waarop spelmomenten worden afgebeeld. Het tarief van de zegels is 0,54 €. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

TRAITÉ DE ROME

Op de zegel wordt in de vorm van een aantal figuren die elkaar ondersteunen de solidariteit van de lidstaten van Europa ten opzichte van elkaar afgebeeld. De sterachtige vormen en het blauw van de achtergrond refereert aan de Europese vlag.

Op 25 maart 2007 is het 50 jaar geleden dat in Rome de verdragen werden getekend die de basis vormen voor wat tegenwoordig de EU (Europese Unie) heet. De oprichting van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) was een ambitieus plan van zes West-Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland). Zij wilden op die manier voorkomen dat het Europese continent voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. Vermeldenswaard is nog dat op 22 maart 2007 bekend werd dat de ondertekening van het Verdrag op 25 maart 1957 op blanco papier gebeurde. De EU heeft op dit moment 27 lidstaten en is opgericht in 1992, bevestigd door het Verdrag van Maastricht.

De zegel is op 26 maart 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

COUR DES COMPTES

Op de zegel wordt de gevel van de vestiging van de rekenkamer in Parijs (Château Cambon, 13 rue Cambon, Paris), de Franse vlag en een weegschaal afgebeeld.

De rekenkamer is een college belast met het toezicht op de inkomsten en uitgaven van de staat. Het is zowel een rechter als een adviesorgaan. Zij is in Frankrijk ontstaan onder Filips IV de Schone. Na het oprichten van een instabiele nieuwe regering in 1795 nam Napoleon Bonaparte op 16 september 1807 het initiatief om van de rekenkamer een onafhankelijk instituut te maken. In Frankrijk heeft het Cour des Comptes de supervisie over 24 regionale rekenkamers. Deze rekenkamers geven een oordeel over de aan hen ter beoordeling voorgelegde financiële verantwoordingen. Er zijn voorts 7 verschillende kamers die elk aparte beleidsonderdelen van het overheidsapparaat beoordelen. Er zijn een Procureur Generaal en Advocaten Generaal aan de Cour des Comptes verbonden. De leden van het Franse Rekenhof zijn rechters onder leiding van een President.

De zegel is op 19 maart 2007 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het tweehonderd jaar geleden is dat de rekenkamer onafhankelijk werd. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

LES JUSTES DE FRANCE

Op de zegel wordt het Panthéon in Parijs afgebeeld.

Op 1 november 2005 verklaarde de Verenigde Naties middels Resolutie 60/7 dat de datum van 27 januari de dag is waarop alle slachtoffers van de Holocaust herdacht worden. Zij roept de lidstaten op de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust te respecteren en in stand te houden. De VN verklaarde tevens in deze resolutie dat zij elke poging tot het ontkennen of bagatelliseren van de Holocaust afwijst. De datum van deze Internationale Holocaust Herdenkingsdag komt overeen met de dag waarop Auschwitz-Birkenau, het laatste vernietigingskamp van de nazi's dat nog operationeel was, door de Russische legers werd bevrijd. In Auschwitz stierven 1.1 miljoen mensen waarvan 1.000.000 Joden. Auschwitz wordt door velen beschouwd als symbool voor de nazi-terreur en systematische vernietiging die zich voltrok tijdens de Holocaust. De Franse Regering heeft besloten de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust en de waardering van de mensen die Joden gered hebben, vorm te geven door middel van een herdenkingsteken in het Panthéon van Parijs, een rustplaats voor helden van Frankrijk.

De zegel is op 5 februari 2007 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Tanguy Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LE TRAMWAY DE PARIS

Op de zegel wordt een tramstel afgebeeld.

Van 1855 tot 1937 heeft Parijs de tram als vorm van openbaar vervoer gekend. Op 16 december 2006 komt dit middel van vervoer in het stadsbeeld weer terug. De moderne tram past in het streven het openbaar vervoer in Parijs aantrekkelijker te maken. De nieuwe tram T3 heeft de betrouwbaarheid van de metro, biedt het uitzicht van de stadsbus en ontwikkelt de snelheid van een auto die geen last heeft van het overige verkeer. De tramstellen zijn comfortabel en ruim opgezet. Van deze service zullen naar verwachting 100.000 passagiers per dag gebruik maken. Deze mogelijkheid van het openbaar vervoer levert een bijdrage aan het terugdringen van de luchtvervuiling van Parijs. De tram rijdt aan de zuidkant van Parijs tussen de Pont du Garigliano in het 15de arrondissement en de Porte d'Ivry in het 13de. Hij geeft aansluiting op vijf metrolijnen, twee RERlijnen, achttien stadsbuslijnen en negentien buslijnen uit de voorsteden.

De zegel is op 18 december 2006 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Pécot. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

Op de zegel wordt het beeldmerk van de Vrijmetselarij (een driehoek, een winkelhaak en een steekpasser ten teken van onbuigzaamheid en zekerheid) afgebeeld met op de achtergrond de wereldbol.

De Grande Loge Nationale Française (GLNF) organiseert van 28 tot en met 30 november 2006 de achtste Wereldconferentie in Parijs. De "Grande Loge de France", de Franse tak van de Vrijmetselarij, is de grootste en oudste voortzetting van de Schotse Rite. De Grande Loge Nationale Française werd opgericht in 1964 en wordt op dit moment geleid door Jean-Charles Foellner. De moderne Vrijmetselarij is een beweging die streeft naar persoonlijke bezinning op de eigen levenshouding. Aan de conferentie nemen wereldwijd 196 Grande Loges deel. La Poste geeft ter gelegenheid van deze conferentie een extra postzegel uit. De filatelie vergeet de Franse Vrijmetselarij zeker niet. Eerder uitgegeven zegels in dit verband zijn: "Centenaire du "Droit Humain", Ordre maçonnique mixte international (Yvert 2796) in 1993, Centenaire de la "Grande Loge de France" (Yvert 2912) in 1994 en 275e anniversaire de la "Franc-maçonnerie Française" (Yvert 3581) in 2003.

De zegel is op 2 december 2006 uitgegeven ter gelegenheid van de Wereldconferentie in Parijs. Het tarief is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

TRAM-TRAIN BONDY-AULNAY

Op de zegel wordt de tram-train afgebeeld.

Het prototype van de tram-train werd op 21 januari 2006 aan het grote publiek gepresenteerd. De modernisering in 2006 van de lijn T4, de lijn Aulny - Bondy, luidt voor alle Franse railnetwerken een nieuw tijdperk in: de tram-train. Dit treinstel, in 1992 in Duitsland ontworpen, kan zowel op het landelijke railnetwerk als op de regionale en de lokale netwerken uitstekend functioneren. Dit nieuwe concept van rollend materieel wordt op dit moment toegepast in Mulhouse en wordt in november in gebruik genomen op het traject Seine-Saint-Denis (noordoost Parijs), tussen Bondy en Alulnay-sous-Bois, (ligne des Coquetiers). De lijn, die al sinds 1875 bestaat, wordt zo genoemd omdat hij in de 19de eeuw vooral werd gebruikt voor het transport van eieren.

De zegel is op 18 november 2006 als herinneringszegel uitgegeven. Het tarief is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MÉMOIRE PARTAGÉE

Op de zegel wordt het weerzien van twee personen tegen een achtergrond van een keten van personen afgebeeld.

Op 26 en 27 oktober 2006 komen een twintigtal landen op initiatief van Frankrijk in Parijs in de gebouwen van de Unesco bij elkaar. De doelstelling van de bijeenkomst is tussen de landen, die in de twintigste eeuw òf elkaars bondgenoten òf elkaars vijanden zijn geweest, nieuwe betrekkingen op te bouwen. Een discussie over vorige conflicten, over de oorzaken er van bieden misschien de gelegenheid conflicten in de toekomst te vermijden. Het centrale thema is het bevorderen en handhaven van de duurzame wereldvrede door middel van het versterken van de band tussen de volkeren. De deelnemende landen zijn: Australië, België, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Korea, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko, Mauritanië, Nieuw Zeeland, Nederland, Polen, Rusland, Senegal, Tunesië, Verenigde Staten en Vietnam.

De zegel is op 26 oktober 2006 uitgegeven als herinneringszegel en gewijd aan de eerste maal dat de Mémoire partagée wordt gehouden. Het tarief is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Nicolas Vial. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

AVIATION SANS FRONTIÈRES

Op de zegel wordt hulpverlening via de lucht uitgebeeld in de vorm van een afbeelding van een benadeelde inwoner van Afrika die een pakket ontvangt en een vliegtuig dat over vliegt.

Aviation Sans Frontières (ASF) werd op 20 maart 1980 opgericht. ASF ondersteunt hulporganisaties in ontwikkelingslanden. In deze landen zijn wegen vaak onbegaanbaar en rivieren onbevaarbaar. Luchttransport is dan de manier om hulpgoederen, medicamenten, patiënten en hulpverleners te vervoeren. Vóór de officiële oprichtingsdatum hielden piloten zich al bezig met hulpverlening. Een voorbeeld is de hulpverlening aan Biafra in 1968. Gedurende vier maanden vervoerden piloten levensmiddelen en medicamenten en evacueerden zij ernstig zieke kinderen. Andere voorbeelden zijn Bangladesh in 1972 en de Sahel in 1974. In 1980 kreeg deze vorm van hulpverlening de structuur van de ASF. In 1987 werd deze organisatievorm als Piloten Zonder Grenzen overgenomen door Nederland.

De zegel is op 9 oktober 2006 uitgegeven als herdenkingszegel. Het tarief is 0,54 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre-André Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MERCI LES BLEUS!

Op de zegel wordt de tekst "merci les bleus" in combinatie met omhoog gehouden handen in de kleuren rood, wit en blauw afgebeeld.

Het is de elfde keer dat Frankrijk deelneemt aan de eindronde van het Wereldkampioenschap Voetbal. Voor het eerst sinds 1978 wordt het toernooi afgesloten met een finale zonder Brazilië of Duitsland. De finale gaat tussen Frankrijk en Italië. De wedstrijd eindigt in 1 - 1. Ook in de verlenging wordt er niet gescoord. Frankrijk verliest de finale door het missen van twee strafschoppen. Italië is voor de vierde keer Wereldkampioen.

De zegel is op 5 juli 2006 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm héliogravure.

Terug naar boven Ý

OPEN DE FRANCE DE GOLF

Op de zegel wordt een silhouet van een golfspeler uit 1906 en een uit 2006 met de tekst 1906 2006 afgebeeld.

Het oudste en beroemdste toernooi van Europa viert dit jaar zijn honderdste verjaardag op de golfbaan Albatros van Golf Français, in Saint-Quentin-en-Yvelines (ten zuidwesten van Parijs). Golf is een balspel waarbij een kleine, harde bal met een golfclub van de "tee" (afslagplaats) weggeslagen wordt in de richting van een met een vlag gemarkeerd punt. De bal moet in zo min mogelijk slagen in een putje belanden dat de "hole" wordt genoemd. Voor een partij legt een speler een traject af dat vaak bestaat uit 9 of 18 holes. Het aantal slagen dat hij daarvoor nodig heeft wordt vergeleken met een baangemiddelde ("par", 3, 4 of 5 slagen per hole naargelang de lengte). De "fairway" is het kort geschoren grastraject tussen de afslag ("tee") en de "green". Het minder kort geschoren gras ernaast heet de "semi-rough" en het niet speciaal geprepareerde terrein ernaast de "rough". Golf bestaat al heel lang. Vroeger werd door herders met hun stokken tegen stenen aan geslagen en dat heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot de wereldsport die het nu is.

De zegel is op 26 juni 2006 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig Open France Toernooi. Het tarief 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Patrice Caumon. De drukvorm héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE

Op de zegel wordt een G-sleutel, een apestaartje (master space) (@) en een aantal tekstregels afgebeeld.

In 1995 wordt bij La Poste een afdeling in het leven geroepen speciaal bedoeld om meer bekendheid te geven aan de postgeschiedenis. De rode draad die gevolgd wordt is daar waar het maar mogelijk is bekendheid geven aan La Poste. Voorbeelden zijn het publiceren over de geschiedenis en de ontwikkelingen van La Poste, het organiseren van tentoonstellingen en het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief aan 80.000 abonnees. Deze groep bestaat nu tien jaar.

De zegel is op 26 juni 2006 uitgegeven als herinneringszegel. De zegel is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland. Het ontwerp is van Elisabeth Maupin. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is offset sur papier de type kaft.

Terug naar boven Ý

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Op de zegels worden de scheidsrechter, de trainer, de reservebank, de supporters, de journalisten en vijf spelmomenten afgebeeld.

Voetbal is de populairste sport op de wereld en het spelen om de Wereld Cup is de belangrijkste internationale manifestatie binnen deze sport. Het wereldkampioenschap voetbal, kortweg WK voetbal genoemd, is een om de vier jaar terugkerend toernooi tussen landenteams van de zes bij de FIFA aangesloten continentale bonden. Naast het gastland plaatsen zich, via continentale voorronden, uiteindelijk nog 31 landenteams voor de eindronde. Aan het einde van de jaren 1920 kwam Jules Rimet met het idee om de sterkste nationale voetbalploegen om de titel wereldkampioen te laten spelen. De eerste trofee droeg dan ook zijn naam: de Jules Rimet beker. Deze beker is in het bezit van Brazilië, die deze beker drie keer won. De huidige bokaal is een 18 karaats gouden bokaal, 36,8 cm hoog met een gewicht van 6.175 gram, ontworpen door de Italiaan Silvio Gazzaniga.

De tien zegels (vier horizontaal, een verticaal en vijf rond) zijn uitsluitend in de vorm van een bloc op 29 mei 2006 uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief per zegel is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Guy Coda. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MÉMOIRES DE L'ESCLAVAGE ET DE SON ABOLITION

Op de zegel wordt een man met een hoed aan een ketting afgebeeld.

President Jaques Chirac ontving op 30 januari 2006 de leden van de Commissie ter herinnering aan de slavernij, die wordt voorgezeten door Mevr. Maryse Condé. Hij bekrachtigde hiermee de wet Taubira die op 10 mei 2001 werd aangenomen (Art. 1. De Franse republiek erkent slavenhandel enerzijds en slavernij anderzijds als zijnde een misdaad tegen de menselijkheid. Art. 4. In Europees Frankrijk is de datum van de jaarlijkse herdenking van het afschaffen van de slavernij door de regering na een zo breed mogelijk overleg vastgesteld.) Na deze ontmoeting heeft het staatshoofd tijdens een toespraak bekend gemaakt dat 10 mei als jaarlijkse herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij is gekozen.

De zegel is op 10 mei 2006. uitgegeven buiten het uitgifteprogramma 2006. Het tarief 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Nicolas Vial. De gravure is verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

HOMMAGE AUX MINEURS COURRIÈRES

Op de zegel worden een mijnwerker met lamp afgebeeld.

Bij een explosie in een kolenmijn in Courrières (Nord Pas-de-Calais) op 10 maart 1906 komen 1099 mijnwerkers om het leven. Het zou de ernstigste mijnramp van de twintigste eeuw zijn. Na de ramp gaan ruim 45.000 mijnwerkers in staking tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de mijnen, maar het leger maakt na 55 dagen een einde aan deze staking. In mei gaan de mijnwerkers weer aan het werk.

De zegel is op 6 maart 2006 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het honderd jaar geleden is dat deze ramp zich voordeed. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Véret-Lemarinier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

TURIN

Op de zegel worden een aantal deelnemers aan de biatlon afgebeeld.

Uit de vijftien onderdelen bij deze Olympische Winterspelen heeft La Poste gekozen voor een zegel waarbij aandacht wordt besteed aan de biatlon. De biatlon bestaat uit een combinatie van langlaufen en staand en liggend schijfschieten. Het doel is op 50 meter, bij staand schieten 115 mm groot, bij liggend schieten 45 mm. Wordt dat doel gemist, dan betekent dit tijdverlies, in de meeste varianten doordat een extra strafronde moet worden gelopen voor men op het eigenlijke parcours mag verder gaan. De geschiedenis van de biatlon heeft zijn oorsprong in oefeningen voor de Noorse soldaten; de eerste bekende wedstrijd vond plaats in 1767 tussen compagnies van de grenspolitie. Deze tak van sport werd als demonstratiesport opgenomen in de Olympische Winterspelen van 1924, 1928, 1936 en 1948. De eerste maal dat de biatlon op het officiële programma van de Olympische Winterspelen stond was in 1960 in Squaw Valley (voor de mannen) en in 1992 in Albertville (voor de vrouwen).

De zegel is op 6 februari 2006 uitgegeven ter gelegenheid van de twintigste Olympische Winterspelen. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door ABAKA. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

Op de zegel wordt in de vorm van een kerkgebouw en een officiële publicatie de scheiding van kerk en staat afgebeeld.

In Frankrijk is sinds 1958 in de grondwet de "scheiding van kerk en staat" vastgelegd. Voordien bestond er de in 1905 op initiatief van Aristide Briand aangenomen antiklerikale wet die dit principe regelde. De totstandkoming van deze wet sluit een periode van 25 jaar van heftige spanningen tussen de Republikeinse macht en de Katholieke Kerk af. In Frankrijk bestaat een strikte doorvoering van het principe van scheiding van kerk en staat. Religieuze afbeeldingen en kleding zijn taboe. In de staatsscholen wordt geen godsdienstles gegeven. In plaats van de confessionele leerstof wordt ethiek en filosofie onderwezen.

De zegel is op 5 december 2005 als herinneringszegel uitgegeven. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Nicolas Vial. De gravure is verzorgd door Grafy. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

AVICENNE

Op de zegel wordt Avicenne afgebeeld.

Avicenne (Ibn Sînâ) werd in 980 in de buurt van Boukhura (het huidige Oezbékistan) geboren. Hij is een groot filosoof en medicus en sterk geinteresseerd in politiek. Van Avicenne zijn tussen de 250 en 300 geschriften bekend. Zijn diepgaande kennis van de medische wetenschap en zijn visie op mondiale vraagstukken zijn niet alleen van grote invloed geweest op het Oosten maar zijn ook medebepalend geweest voor de ontwikkeling van het Westerse denken. Zijn medische geschriften vormen het beroemdste boek uit de medische geschiedenis. Ook in het Westen was het eeuwenlang de standaard voor de medische praktijk. Avicenne stierf in 1037 in Hamadan in het westen van het huidige Iran.

De zegel is op 14 november 2005 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Martin Mörck. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Op de zegel wordt een zelfonderzoek van de borst afgebeeld.

In de strijd tegen borstkanker is zelfonderzoek een van de meest wezenlijke elementen in de opsporing van de ziekte. Iedere vrouw zou dit onderzoek regelmatig moeten doen en onregelmatigheden aan de arts melden. Vanaf haar dertigste jaar zou een vrouw minstens één keer per jaar moeten deelnemen aan een klinisch onderzoek. Vanaf haar vijftigste jaar zou dit onderzoek gratis uitgevoerd moeten worden. De cijfers in Frankrijk zijn onrustbarend: een op tien vrouwen lijdt aan borstkanker en borstkanker is de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Tegelijkertijd moet worden gesteld dat wanneer borstkanker in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, de kans op genezing groot is.

De zegel is op 3 oktober 2005 uitgegeven met als doel de strijd tegen de toename van borstkanker aan te moedigen. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Patte & Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LE HARAS DU PIN

Op de zegel wordt de paardenstoeterij afgebeeld.

In een uitgestrekte groene omgeving ligt Haras du Pin (Orne) met de meest prestieuze Franse stoeterij. "Versailles van het paard" werd in 1715 gesticht, nadat Colbert hiervoor het initiatief had genomen. De bouw van de stoeterij mag gezien worden als een bevestiging van de koninklijke wil van Louis XIV. Tegenwoordig vervult Le Haras du Pin een viertal functies: het registreren van de geboorten van veulens, het faciliteren van fokkers, het organiseren van evenementen en het geven van adviezen aan locale autoriteiten. Haras du Pin is met 70.000 bezoekers per jaar een trekpleister voor de bezoekers van Normandie.

De zegel is op 18 juli 2005 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van François Bruère. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA LOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Op de zegel wordt een hand die een menselijk figuur ondersteunt afgebeeld.

Op 30 juni 1975 was Frankrijk een van de eerste landen die de grondrechten van gehandicapten erkende en in een wet vastlegde. Dezelfde rechten, dezelfde kansen en dezelfde positie in de burgermaatschappij. Toch komt de volledige sociale integratie van gehandicapten in de maatschappij nog altijd niet van de grond. Een voorbeeld: slechts gemiddeld 4% van het personeelsbestand bij bedrijven heeft een handicap in plaats van de in 1975 afgesproken norm van 10% en de in 1987 bijgestelde norm van 6%. Spijtig genoeg een actueel thema vandaar dat de tekst van deze wet wordt geactualiseerd om opnieuw de rechten te bevestigen en te garanderen.

De zegel is op 18 juni 2005 uitgegeven ter herinnering aan het dertig jarig bestaan van de wetgeving voor gehandicapten. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van Michel Granger. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

COUPE GORDON BENNETT

Op de zegels worden racewagens afgebeeld.

Het is honderd jaar geleden dat het competitieve autoracen begon. De competitie werd geïnitieerd door de Fransman Gordon Bennett op het circuit van Clermont-Ferrand. Het begon allemaal in 1899. In 1905 werd voor de zesde keer de Coupe Gordon Bennett in de buurt van Clermont-Ferrand verreden. De wedstrijd werd georganiseerd door de Franse Automobiel Associatie. Meer dan 80.000 toeschouwers en 300 internationale journalisten waren daar getuige van. De winnaar Léon Théry mag zich de eerste kampioen in deze tak van sport van de twintigste eeuw noemen. De competitie is uitgegroeid tot het huidige Formule 1 spektakel. Frankrijk mag zich de bakermat van het Formule 1 racen noemen.

De zegels zijn is op 6 juni 2005 in de vorm van een speciaal bloc als herinneringszegel uitgegeven. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp is van François Bruère. De gravure is verzorgd door Patte & Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LIBÉRATION DES CAMPS

Op de zegel wordt de bevrijding uit een concentratiekamp afgebeeld: twee soldaten, een Amerikaan en een Rus ondersteunen een uitgemergelde, spookachtige gevangene.

Bij de val van het Derde Rijk in 1945 werden de concentratiekampen bevrijd. Pas toen kwamen de verschrikkingen uit de kampen in alle hevigheid aan het licht. Vijftig jaar na dato herinnert Frankrijk zich nog altijd de slachtoffers en de helden van de Tweede Wereldoorlog. In Parijs is ter herinnering aan de structurele deportatie van de Joden een monument opgericht "Mémorial du Martyr Juif Inconnu". De eeuwige vlam die in de crypte van dit monument brandt is een gedenkteken voor de onbekende Joodse martelaar van de Holocaust.

De zegel is op 25 april 2005 uitgegeven ter ere van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Voor Plantu biedt de zegel de gelegenheid zijn dank te betonen aan de Russische en de Amerikaanse bevrijders. Het tarief is € 0,53. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Plantu. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

ROTARY INTERNATIONAL

Op de zegel wordt het beeldmerk van de Rotary - een tandwiel - met op de achtergrond de contouren van Frankrijk afgebeeld.

Paul Percy Harris (1868 - 1947) richtte op 23 februari 1905 samen met drie vrienden de eerste rotary club in Chicago op. Zijn voorbeeld vond navolging en in 1922 werd de Internationale Rotary een feit. Het lidmaatschap is lokaal voorbehouden aan slechts één vertegenwoordiger per bedrijfstak of per beroepsgroep. De organisatie bevordert de vriendschappelijke samenwerking van ondernemingen op directieniveau. De Rotary steunt liefdadigheid en moedigt internationale collegialiteit aan. Op dit moment heeft de organisatie 1,2 miljoen leden verdeeld over 166 landen.

De zegel is op 21 februari 2005 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Rotary. Het tarief is 0,53 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Didier Thimonier. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

JEUX OLYMPIQUES D'ATHÈNES

Op de zegels worden de Olympische ringen, estafettelopers, een kanoër, een tennisser en een paardrijder afgebeeld.

Van 13 tot 29 augustus 2004 worden de Olympische Zomer Spelen in Athene gehouden. De eerste Olympische Spelen dateren van 776 voor Christus. Na honderden Olympische Spelen in Olympia werden ze in 393 door Koning Theodosius plotseling verboden. In 1896 werden in Athene de moderne Olympische Spelen voor het eerst georganiseerd door Pierre de Coubertin. De Fransman Coubertin had een droom: hij wilde een sportevenement houden waar deelnemers en deelneemsters uit de hele wereld vertegenwoordigd zouden zijn.

De zegels zijn op 2 augustus 2004 in de vorm van een bloc van tien stuks als herinneringszegels uitgegeven. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Sylvie Patte en Tanguy Besset. De gravure is verzorgd door Pierre Albuisson en André Lavergne. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

Op de zegel wordt de Eiffeltoren met handen waarin een postzegel met Eiffeltoren afgebeeld.

Na Mulhouse in 2003 en vóór Nancy in 2005 wordt het 77ste congres van de FFAP (Franse Federatie van postzegelverenigingen) dit jaar in Parijs gehouden. Het congres valt samen met de Salon du Timbre 2004. De beurs wordt van 26 juni tot 4 juli in het Parc Floral in Parijs gehouden. Hiermee is de FFAP terug bij af, immers in 1922 werd de FFAP in Parijs opgericht. De Eiffeltoren verscheen in 1936 voor de eerste keer op een Franse zegel. Daarna is de toren regelmatig op Franse zegels verschenen. Jaarlijks heeft de Eiffeltoren zes miljoen bezoekers.

De zegel is op 28 juni 2004 als herinneringszegel uitgegeven. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Catherine Maisonnier. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is een mix van taille-douce en offset.

Terug naar boven Ý

LE DON D'ORGANES

Op de zegel worden in de vorm van een hand met vingers en een aantal organen de anonimiteit van de donor afgebeeld.

Het Franse Instituut voor orgaantransplantaties (L'Etablissement Français des Greffes (EFG)) is op 1 december 1994 ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Het houdt zich bezig met alles op het gebied van transplantaties in Frankrijk. De hoofddoelstelling is het aantal donoren uit te breiden. 22 juni 2004 is uitgeroepen tot nationale herdenkingsdag van de orgaandonoren. De eerste harttransplantatie werd uitgevoerd door Christian Barnard in 1967. De eerste longtransplantatie dateert van 1981.

De zegel is op 22 juni 2004 uitgegeven als blijk van waardering door La Poste voor de orgaandonoren. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Hervé Di Rosa. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

DÉBARQUEMENTS ET LIBÉRATION

Op de zegel wordt de landingsoperatie van de geallieerden afgebeeld in de vorm van de Franse vlag, de ontscheping en de bloemen.

De invasie in Normandië luidde het begin van het einde in van de nationaal-socialistische heerschappij. De datum 6 juni 1944 is bekend geworden als D-day. Maar de eigenlijke naam voor deze militaire onderneming was Operatie Overlord. De getallen spreken voor zich. Bij de operatie waren 5.000 schepen betrokken die 130.000 man en 20.000 voertuigen vervoerden. Zij werden ondersteund door de kanonnen van 700 oorlogsschepen waaronder 6 enorme slagschepen. Bovendien deden 8.000 vliegtuigen mee. Het totale aantal militairen bedroeg 2.000.000. De Amerikaan Eisenhouwer en de Engelsman Montgomery leidden de invasie.

De zegel is op 7 juni 2004 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het zestig jaar geleden is dat de landing bij Normandië plaats vond. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Jean-Paul Cousin. De gravure is verzorgd door Jacky Larrivière. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FIFA

Op de zegel wordt het embleem van de FIFA afgebeeld dat is opgebouwd uit twee ballen waarop het noordelijke en het zuidelijke halfrond zijn weergegeven.

De Federation Internationale de Football Association (FIFA) werd op 21 maart 1904 in Parijs opgericht door Frankrijk, België, Denemarken, Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. De allesoverheersende doelstelling van de organisatie is het promoten van het voetbalspel. Tot 1909 was de FIFA een Europese organisatie. Met de toetreding van Zuid-Afrika in 1910, Argentinië en Chili in 1912 en Amerika in 1913 werd dit tijdperk afgesloten en werd de FIFA een mondiale organisatie. In de laatste vijfentwintig jaar heeft de commercie zijn invloed op het voetbal nadrukkelijk doen gelden. Op dit moment zijn 204 landen bij de FIFA aangesloten. Met meer dan 200 miljoen beoefenaren is voetbal een van de, zoniet de meest populaire sport.

De zegel is op 24 mei 2004 uitgegeven ter herdenking van het honderdjarige bestaan van de FIFA. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Jean-Paul Cousin. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE DIÊN BIÊN PHU

Op de zegel worden een aantal soldaten in een landschap met een vliegtuig en parachutisten afgebeeld.

Tussen 1945 en 1954 hebben de Fransen (die voor de Tweede Wereldoorlog van Vietnam een kolonie hadden gemaakt) een bloedige oorlog in dat land uitgevochten met de Vietminh, een communistische groep onder leiding van Ho Chi Min die de vrijheid wilde. De Amerikanen bekostigden een groot deel van de Vietnamese oorlog die de Fransen voerden. Amerika kon niet voorkomen dat de Franse koloniale troepen in 1954 bij Diên Biên Phu een beslissende nederlaag leden tegen de Vietnamese nationalisten. De twee partijen kwamen overeen Vietnam tijdelijk in tweeën te delen en in 1956 vrije verkiezingen te houden.

De zegel is op 10 mei 2004 uitgegeven als eerbewijs aan de 3.000 Franse soldaten die vijftig jaar geleden sneuvelden bij de beslissende slag in de Vietnamese oorlog. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Jean-Paul Véret-Lemarinier. De gravure is verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Op de zegel worden de kaart van Europa en de vlaggen van de lidstaten van de Europese Unie afgebeeld.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman stelde in 1950 voor om de kolen- en staalindustrie van West-Europa te verenigen. Hieruit is in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ontstaan, bestaande uit zes leden: België, West-Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Nederland. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk kwamen er in 1973 bij, gevolgd door Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986 en Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995. De meest recente fase van de Europese integratie is de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 met tien landen uit Oost- en Zuid- Europa: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. Bulgarije en Roemenië hopen dat ook zij binnen een paar jaar aan de beurt komen en ook Turkije is een kandidaat-lidstaat.

De zegel is op 3 mei 2004 als herinneringszegel uitgegeven. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Louis Briat. De gravure is verzorgd door Yves Beaujard. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Op de zegel wordt een veiligheidsriem met op de gesp een hart tegen de achtergrond van een menselijke wegenkaart afgebeeld.

In het kader van een mondiale campagne georganiseerd door het ONU (Organisation des Nations Unies) verzorgt La Poste een bijdrage in de vorm van een gelegenheidszegel. Een pleidooi voor het gebruik van de veiligheidsgordel. Velen menen dat het gebruik ervan onzin is. Onderzoek toont aan dat een botsing met een snelheid van 20 km per uur zonder gebruik van de veiligheidsgordel dodelijk kan zijn. Elke dag zijn er, mondiaal gezien, 3.500 verkeersslachtoffers en 140.000 gewonden waarvan 15.000 invalide voor de rest van hun leven. De zegel maakt onderdeel uit van een serie van zes zegels die uitgegeven zijn in Europa en de Verenigde Staten.

De zegel is op 7 april 2004 ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag uitgegeven. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Michel Granger. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin en Yves Beaujard. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

L'ENTENTE CORDIALE

Op de zegels worden La Coccinelle (het lieveheersbeestje) van de kunstenares Sonia Delaunay (1885-1979) en Trial Proof van de kunstenaar Sir Terry Frost (1915-2003) afgebeeld.

De L'entente cordiale is de overeenkomst tussen Frankrijk en Engeland die op 8 april 1904 in Londen bekrachtigd werd door Lord Lansdowne, de secretaris van Vreemdelingen Zaken, namens Engeland en de ambassadeur, Paul Combon, namens Frankrijk. In dit akkoord worden de koloniale geschillen tussen de beide landen geregeld. Frankrijk ruilde zijn aanspraken in Egypte voor die in Marokko. In Marokko had Frankrijk in 1900 carte-blanche van Italië gekregen in ruil voor de Turkse provincie Triplitanië.

De zegels zijn op 7 april 2004 uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het verdrag. Het tarief is 0,50 € en 0,75 €. Het tarief van 0,50 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het tarief van 0,75 € is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp van de zegels is respectievelijk van Sonia Delaunay en Terry Frost. De gravure is verzorgd door respectievelijk Jacky Larrivière en Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

BICENTENAIRE DU CODE CIVIL

Op de zegel wordt Vrouwe Justitia met in haar ene hand een weegschaal en in haar andere hand het Burgerlijk Wetboek afgebeeld.

Napoleon Bonaparte, die in het Franse leger was begonnen als luitenant, pleegde in 1799 een staatsgreep en werd vrijwel alleenheerser. De eerste jaren (tot 1804) hield hij zich intensief bezig met binnenlandse aangelegenheden. Hij voerde een nieuwe cultuur- en onderwijspolitiek in en liet twee wetboeken samenstellen waarin de rechten van de Franse burgers werden vastgelegd: een burgerlijk wetboek en een wetboek van strafrecht. De wetboeken werden op 21 maart 1804 uitgegeven. Zij zijn door veel landen overgenomen en tientallen jaren toegepast. De wetboeken maakten een eind aan een grote willekeur op juridisch gebied. In Frankrijk werden ze in 1807 omgedoopt tot de "Code Napoléon".

De zegel is op 15 maart 2004 uitgegeven ter herdenking van het tweehonderd jarig bestaan van de Wetboeken. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Agence Virtual Création. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

SAINT-VALENTIN (2004)

Op de hartvormige zegels worden respectievelijk een flesje Chanel no. 5 met sieraad en een gestyleerde afbeelding van Gabrielle Chanel (1883-1971) met op de achtergrond de Eiffeltoren getoond.

De zegels zijn op 12 januari 2004 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is respectievelijk € 0,50 en € 0,75. De zegel van € 0,50 is ook uitgegeven in de vorm een mini-feuille bestaande uit vijf zegels. Het tarief € 0,50 is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het tarief € 0,75 is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Karl Lagerfeld. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

QUEEN MARY II

Op de zegel wordt het passagiersschip Queen Mary II gestileerd afgebeeld.

De grootste, de hoogste (74 m), de breedste (41 m), de langste (345 m) en de snelste. De oversteek van Southampton naar New York duurt vijf à zes dagen met een snelheid van maximaal 30 knopen (bijna 56 km per uur). De Queen Mary II is daadwerkelijk het meest indrukwekkende passagiersschip ter wereld met een capaciteit van 2.620 passagiers en 1.310 personen voor de dienstverlening. Het schip is daarmee een waardig opvolger van de Normandie (1912) en de Queen Elisatbeth II (1962). De Queen Mary II is gebouwd op een scheepswerf in Saint-Nazaire waar meer dan 20.000 mensen bij de bouw betrokken zijn geweest.

De zegel is op 15 december 2003 als gedenkzegel uitgegeven. Het tarief van de zegels is € 0,50. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Bruno Ghiringhelli. De gravure is verzorgd door Jacky Larrivière. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME

Op de zegel worden tegen de achtergrond van een lint van vlaggen een drietal atleten afgebeeld: een speerwerper, een hardloopster en een hoogspringster.

Van 22 tot 31 augustus 2003 organiseert Frankrijk het 9e Wereldkampioenschap atletiek in het Stade de France in Saint-Denis (Parijs). De organisatie verwacht een evenement groter dan ooit. 500.000 bezoekers en 4,5 miljard televisiekijkers kunnen 2.000 atleten uit 210 landen bewonderen.

De zegel is op 21 juli 2003 uitgegeven ter gelegenheid van dit kampioenschap. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CENTENAIRE DU TOUR DE FRANCE

Op de zegels worden Maurice Garin en een juichende tourwinnaar afgebeeld.

De Tour de France viert in 2003 zijn honderdste verjaardag. In 1903 gingen 60 wielrenners van start voor een wedstrijd over zes etappes met een totaal lengte van 2.428 km. De ritten gingen over grindweggetjes en fietsen met versnellingen bestonden nog niet. De editie van dit jaar is de negentigste. Het is een wedstrijd van 198 renners over eenentwintig etappes met een totaal lengte van 3.427,5 km. Zowel de commercie als de moderne technologie zijn in de hedendaagse Tour de France niet meer weg te denken. De winnaar van de eerste Tour is Maurice Garin. Twee Nederlanders hebben tot op dit moment de Tour weten te winnen Jan Jansen in 1968 en Joop Zoetemelk in 1980.

De zeshoekige zegels zijn op 30 juni 2003 in de vorm van een bloc uitgegeven ter ere van de Centenaire. Op het bloc worden de renners afgebeeld die de Tour vijf keer hebben gewonnen: Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) en Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), aangevuld met Lance Armstrong die de Tour vier keer heeft gewonnen (1999, 2000, 2001, 2002) en voor dit jaar als winnaar wordt getipt. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Frédéric Ruyant. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA FRANC-MAÇONNERIE FRANÇAISE

Op de zegel wordt het beeldmerk van de Vrijmetselarij (een winkelhaak en een steekpasser ten teken van onbuigzaamheid en zekerheid) afgebeeld.

De moderne Vrijmetselarij, een beweging die streeft naar persoonlijke bezinning op de eigen levenshouding, ontstaat in Engeland in de zeventiende eeuw. In Frankrijk geldt 1728 als startdatum van de Vrijmetselarij met de benoeming van de hertog van Wharton als Grootmeester. In de achttiende eeuw verspreidt de beweging zich verder over Frankrijk. Op dit moment heeft de beweging in Frankrijk 130.000 leden.

De zegel is op 30 juni 2003 uitgegeven ter herdenking van het feit dat het 275 jaar geleden is dat de beweging in Frankrijk werd opgericht. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door René Quillivic. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE

Op de zegel wordt het vliegdekschip Charles de Gaulle in actie op zee met een opstijgend vliegtuig afgebeeld.

Het Franse vliegdekschip "Charles de Gaulle", speerpunt van de Franse marine, is de opvolger van de Foch. De glorie van de Franse marine heeft ruim € 2.7 miljard gekost. Het vliegdekschip werd in de jaren tachtig ontworpen als tegenhanger van de grote Amerikaanse vliegdekschepen. Meer dan duizend  bedrijven zijn betrokken geweest bij de bouw ervan. Op 14 april 1989 werd de eerste proefvaart gemaakt. Het is definitief in gebruik genomen op 19 december 1992. De "Charles de Gaulle" is de concretisering van een modern militair programma waarbij luchtvaart en marine op de meest optimale wijze worden gecombineerd. Het vliegdekschip is geschikt voor kernaandrijving en beschikt over een woontoren met vijfentwintig etages. Inmiddels wordt er gewerkt aan de opvolger van het vliegdekschip.

De zegel is op 2 juni 2003 uitgegeven als gedenkzegel. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Pierre Courtois. De gravure is verzorgd door Pierre Forget. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Op de zegel wordt een mannenfiguur tegen de achtergrond van de sterrenhemel afgebeeld; in het spiegelbeeld een figuur met vleugels.

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad te Nice van 7 tot 9 december 2000 kondigen de voorzitters van het Europese Parlement, van de Europese Raad en van de Commissie, het handvest van de grondrechten van de Europese Unie af. Het Handvest bevat in één enkele tekst alle burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van de Europese burger en van alle personen die op het grondgebied van de Unie verblijven. De rechten zijn geordend in zes grote hoofdstukken: waardigheid van de persoon, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en gerechtigheid

De zegel is op 2 juni 2003 uitgegeven als gedenkzegel. Het tarief is 0,50 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Didier Thimonier naar een werk van Nicolas Vial. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS

Op de zegel wordt de Eiffeltoren samen met de jaartallen 1803 en 2003 afgebeeld.

De Kamer van Koophandel en Industrie van Parijs, opgericht in 1803 door Napoléon Bonaparte, is de eerste in zijn soort van Europa. Sinds 9 april 1898 is het bestaan bij de Wet geregeld. Bij de Kamer zijn 300.000 ondernemingen aangesloten. De kamer speelt een zeer belangrijke rol in de Economie van Parijs. Op dit moment is de voorzitter Michel Franck.

De zegel is op 24 februari 2003 uitgegeven ter herinnering aan de 200e oprichtingsdag van de Kamer. Het tarief is € 0,46. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Bleuenn Maisonneuve. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

40 ANS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Op de zegel wordt de infrastructuur van Frankrijk in Europees perspectief afgebeeld.

Op 14 februari 1963 stelde Generaal de Gaulle de organisatie DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) in. DATAR coördineert beleidsvoorbereiding en monitort beleidsuitvoering op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Het is een denktank, onafhankelijk van de politiek met een brede taakopdracht. Het doel is alle Franse regio’s te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling op dit gebied.

De zegel is op 10 februari 2003 uitgegeven ter herdenking van het 40-jarig bestaan van de denktank. Het tarief is € 0,46. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Anne Bailly. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SÉRIE MÉMOIRES DU 20E SIÈCLE – LES PHOTOS DES FRANÇAIS

De gedachte achter dit blok zegels is de Fransen te verleiden alledaagse foto’s te maken en in te zenden. Met dit materiaal wordt een representatieve weergave van de 20e eeuw opgebouwd.

Het gezin: zo maar op een prachtige ochtend op de scooter op familiebezoek.

De arbeider: zwoegend met zijn paard. Een werkman bezig met het wegbrengen van zand.

De juffrouw van de linnenkamer zit te strijken: bekend in het hele dorp vanwege haar beroep maar ook wegens haar aangeboren eigenschap mensen te willen helpen.

Kind bij de waterpomp: de compositie van de fontein met het drinkende kind is voor de fotograaf van ongekende schoonheid.

Het meisje in de schoolbank: wat een voorrecht, een eigen plaats voor mij alleen in het volle Parijs.

De zegels zijn uitsluitend in de vorm van een blok van twee maal vijf zegels op 30 september 2002 uitgegeven als filatelistische herinnering aan de twintigste eeuw. Het tarief is € 0,46. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is respectievelijk van Alfred Fresneau, René Daynes, Louis Esnault, Edmond Volponi en D.R. De gravure is verzorgd door Valérie Besser. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

L’ART CHORÉGRAPHIQUE

Op de zegel worden een naar elkaar reikende mannen- en vrouwenhand afgebeeld.

Choreografie betekent letterlijk dansschrift. Deze term werd in 1700 voor het eerst ge­bruikt voor een systeem van dansnotatie. Tegenwoordig wordt de term choreografie gebruikt om de danscompositie aan te duiden. De danscompositie is het zuiver dans­kunstige onderdeel van het ballet. De danspassen, samengesteld in dansthema’s worden gecombineerd tot ruimtelijke bewegingspatronen.

De zegel is op 16 september 2002 uitgegeven als herinneringszegel. Het tarief is € 0,46. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Ernest Pignon-Ernest. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ATHLÉTISME HANDISPORT

Op de zegel worden twee rolstoelers in actie tijdens een rolstoelrace afgebeeld.

Het wereldkampioenschap voor atleten met een handicap wordt van 20 tot 28 juli gehouden in Lille (Nord-Pas-de-Calais). Het is de eerste keer dat dit kampioenschap in Frankrijk wordt georganiseerd. 100 landen die gezamenlijk 1400 atleten afvaardigen, nemen deel. De Franse delegatie bestaat uit 50 atleten.

De zegel is op 17 juni 2002 uitgegeven als herdenkingszegel aan dit wereldkampioenschap. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Claude Andréotto naar een foto van B. Loyseau. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LÉGION D’HONNEUR

Op de zegel wordt de medaille van de Ordre National de la Légion d’Honneur afgebeeld.

De Franse ridderorde is, op initiatief van eerste consul Bonaparte, door het Wetge­vend Lichaam ingesteld op 19 mei 1802. Tegenwoordig is het nog de enige ridderorde voor burgerlijke en militaire verdiensten. Aanvankelijk telde zij vier, en sedert 1805 vijf rangen: grand aigle (na 1814 grand cordon), grootofficier, commandeur, officier, légionnaire. In 1816 werden grand cordon en légionnaire gewijzigd in grootkruis en ridder. De orde kan ook aan buitenlanders worden verleend.

De zegel is op 21 mei 2002 uitgegeven ter herinnering aan de 200e geboortedag van de Ordre National de la Légion d’Honneur. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Ernest Pignon-Ernest. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Op de eerste zegel van het zegelpaar worden de vlaggen van de wereldkampioenen Engeland, Duitsland, Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Italië en Uruguay en een deel van het speelveld afgebeeld. Op de tweede zegel wordt een speler en de Franse vlag met de tekst "Champions du monde de football 1998" afgebeeld.

De FIFA stelde in 1928 het wereldkampioenschap voor landenteams in, dat in 1930 in Uruguay voor het eerst werd gespeeld. Elke vier jaar wordt dit toernooi gespeeld. Net als voor het Europees kampioenschap moeten voor dit toernooi voorronden in een poulesysteem worden gespeeld. De grote vraag is: worden de Fransen, les Bleus, die op 12 juli 1998 kampioen werden opnieuw wereldkampioen?

De zegel is op 29 april 2002 uitgegeven als herdenkingszegel. De zegel is ook uitgegeven in de vorm van een speciaal bloc van vijf zegels. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Andrea Acker en Alain Seyrat naar een werk van Andrea Acker. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

100e PARIS - ROUBAIX

Op de zegel worden twee renners op een kasseienstrook afgebeeld.

In 1896 namen de industriëlen Théodore Vienne en Maurice Perez het initiatief van deze beroemde en beruchte klassieker van 280 km door de hel van het Noorden. De eerste winnaar is Josef Fischer. Koning van Parijs-Roubaix is Roger de Vlaeminck. Hij won 4 maal, in 1972, 1974, 1975 en 1977. Andere beroemde winnaars zijn Louison Bobet, Eddy Merckx, Francesco Moser en Bernard Hinault. In 1964 won de Nederlander Peter Post deze koers. In 1967 was het de beurt aan Jan Jansen.

De zegel is op 15 april 2002 uitgegeven als herdenkingszegel. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Thierry Mordant en Jacky Larrivière. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SÉRIE MÉMOIRES DU 20E SIÈCLE – TRANSPORTS

Op de respectievelijke zegels wordt in de 5e serie markante momenten uit onze samenleving een aantal middelen van massatransport afgebeeld.

De Concorde, bekend om zijn "gebogen", puntige neus tijdens het opstijgen, vliegt meer dan tweemaal zo snel als het geluid. Dit vliegtuig met zijn deltavormige vleu­gels werd ontwikkeld door Groot-Brittannië en Frankrijk en diende vanaf 1976 als passagiersvliegtuig. Een prototype vloog voor het eerst supersoon in 1969. De Concorde bleek economisch niet rendabel en werd geleidelijk van steeds meer routes teruggetrokken. Tegenwoordig vliegt de Concorde tussen Europa en Noord- Amerika. Op de zegel wordt de Concorde in stijl afgebeeld.

Een Citroën 2CV is geen auto, het is een levenswijze! In 1936, geeft Jean-Pierre Boulanger Citroën ingenieurs de opdracht om een nieuwe, economische en kleine auto te ontwerpen. Deze specificaties werden uitgewerkt tot een auto die tot een van de automobiele legenden van deze eeuw zouden worden en bekend werd onder de naam: 2CV. Na de oorlog had Citroën nog drie jaar nodig om de 2CV te kunnen onthullen op de 1948 Salon d’Automobile. De 2CV werd gefabriceerd van 1949 tot 1990. Op 27 juli 1990 0m 16.00 uur precies verdween de 2CV uit het productieprogramma. In de 40 jaren was de eend met al zijn broertjes/zusjes bekend geworden over de gehele wereld. Op de zegel wordt het vooraanzicht van de 2CV tegen een achtergrond van bergen afgebeeld.

Het passagiersschip "Le France" loopt in 1961 van stapel. Het is 315 meter lang. Het duurt tot 1963 alvorens het schip zijn eerste reis maakt. 1806 gelukkige passa­giers maken deze reis mee. In totaal hebben 588.024 passagiers een overtocht van Le Havre naar New York meegemaakt. 113.862 passagiers hebben een van 93 cruises meegemaakt. In totaal heeft de France 1.860.00 mijlen afge­legd of te wel is 85 keer om de aarde gevaren. Op de zegel wordt het schip afge­beeld tegen de achtergrond van het vrijheidsbeeld in New York.

De eerste serieuze pogingen om de fiets te voorzien van een kleine tweetaktmotor die de wielrijder zou ontlasten van het trappen, dateren uit de jaren twintig. De in­dustriële fabricage van als zodanig speciaal ontworpen bromfietsen begon in 1948. Het motorvermogen uit een cilinderinhoud van ca. 50 cm3 werd in de loop van de tijd opgevoerd, totdat de Nederlandse fabrikanten en importeurs in 1956 een snel­heidsbeperking tot 40 km/h realiseerden door het aanbrengen van snelheidsbeper­kende constructies. Op de zegel wordt de Mobylette afgebeeld met de op de ach­tergrond de Sacre Coeur.

De TGV (Train à Grande Vitesse)-treinen werden ontwikkeld in Frankrijk. Tijdens de dagelijkse dienst is hun topsnelheid ca. 300 km per uur. De hoogste snelheid ooit met een TGV behaald, werd bereikt op 18 mei 1990: 515,3 km per uur, een wereldrecord. De hoge treinsnelheid vereist een aangepaste techniek van spoorwegaanleg of spoorwegombouw; minder scherpe bochten, kruisingvrije doorgangen voor overig verkeer, een stevige ondergrond. Het eerste traject Parijs-Lyon (361 km) werd nagenoeg geheel nieuw aangelegd, het kwam gereed in 1981. In de loop van de jaren tachtig en negentig zijn overal in Europa hogesnelheidstreinen in gebruik genomen. Op de zegel wordt de hogesnelheidstrein afgebeeld.

De zegels zijn, in de vorm van een blok van twee maal vijf zegels, op 25 maart 2002 uitgegeven als filatelistische herinnering aan de twintigste eeuw. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het bin­nenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Valérie Besse. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet en Jacky Larrivière. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

JEUX OLYMPIQUES DE SALT LAKE CITY

Op de zegel worden een snowboarder en de olympische ringen afgebeeld.

De eerste Winterspelen van het nieuwe millennium worden gehouden in Salt Lake City in Amerika van 8 tot 24 februari 2002. Een nieuwe discipline op de Spelen is snowboarden.

De zegel is op 28 januari 2002 uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Winterspelen 2002. Het tarief is 0,46 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

ALBERT DECARIS

Op de zegel wordt een werk van de kunstenaar Decaris afgebeeld. De Eiffeltoren en de Arc de Triomph zijn in een intiem gesprek verwikkeld. De beeltenis, gemaakt bij de eeuwwisseling, is ontleend aan een verzamelwerk over beroemde monumenten van Parijs.

Albert Decaris, geboren in Sotteville-lès-Rouen op 6 mei 1901, is voor de (Franse) filatelie een begrip. Hij graveerde vele Franse postzegels.. Honderden zegels, gewijd aan de meest uiteenlopende onder­werpen zoals de Franse cultuur, het verzet, de Tour de France, de Raad van Europa, enz., heeft hij gegraveerd. Zeer bekend is het type Coq de Decaris (Yvert nummer 1331, besproken in MB 16). Albert Decaris (1901-1988) is voor de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars van bijzondere betekenis. De viering van de tiende verjaardag van onze CFV stond in het teken van Albert Decaris. Hij was aanwezig op de door Doris de Vries georganiseerde expositie in het Maison Decartes in Amsterdam. De tentoonstelling was geheel gewijd aan de vele gravu­res en postzegels die Albert Decaris heeft gemaakt. Doris de Vries steekt in het MB 39 de loftrompet af en schrijft onder andere "Decaris is een postzegelgraveur die klassiek denkt en modern schept". In het zelfde nummer is te lezen dat een groter gedeelte van het werk van Albert Decaris het illustreren van boekwerken is. In MB 79 gaat Leonardus op de Marianne van Decaris in (Yvert nummer 1263). Albert Decaris overleed op 1 januari 1988.

De zegel is op 12 november 2001 uitgegeven als herdenkingszegel. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Albert Decaris. De gravure is verzorgd door Claude Jumelet. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

SÉRIE MÉMOIRES DU 20E SIÈCLE – SCIENCES

Op de respectievelijke zegels wordt de 4e serie markante momenten uit onze samenleving afgebeeld:

De eerste man in de ruimte: Op 12 april 1961 beschreef de Russische militair vlieger Joeri Aleksejevitsj Gagarin (1934-1968) als eerste kosmonaut in de Wostok I een volledige omwenteling om de aarde. De gehele tocht duurde 1 uur en 48 mi­nuten, waarvan 1 uur en 29 minuten voor het afleggen van de baan om de aarde. De grootste afstand tot de aarde was 327 km. Gagarin werd op 9 maart 1934 in Tsjeboksary geboren. Hij vond op 27 maart 1968 de dood bij een vliegtuigongeval. Op de zegel wordt Joeri Gagarin met op de achtergrond de Wostok I afgebeeld.

DNA (Deoxyribo Nucleid Acid): In 1953 ontdekten de Amerikaanse biochemicus James Dewey Watson en Francis Harry Compton Crick dat het DNA molecuul de vorm van een wenteltrap heeft. Op regelmatige afstanden zijn de beide spiralen van de wenteltrap met elkaar verbonden. De spiralen zijn zelf ook weer gespiraliseerd. De hierdoor ontstane keten is nog eens opgerold. Zo ontstaat een driedubbel gespiraliseerde keten, het chromosoom, de genetische revolutie. In 1962 ont­ving Watson samen met Crick en Wilkins de Nobelprijs voor geneeskunde Op de zegel wordt het DNA molecuul afgebeeld.

De chipkaart: De Fransman Roland Moreno ontwierp in 1974 de chipkaart. Het is een kunststofkaart die een microprocessor bevat. De chip bevat een aantal onuitwisbare gegevens. Daarnaast kan uitwisbare informatie zoals een banksaldo worden toegevoegd. De chipkaart kent diverse toepassingen: als telefoonkaart, creditcard, medisch paspoort, bankpas en diefstalpreventie voor mobiele telefoons, e.d. Om misbruik van de kaart te voorkomen wordt de Pincode toegepast. Veiliger technieken zoals Iris herkenning zijn in ontwikkeling. Op de zegel wordt een chipkaart afgebeeld.

De laser: LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Reeds in 1917 gaf Albert Einstein theoretisch de mogelijkheid van laserstraling aan. De eigenschappen zijn hoge dichtheid van energie en scherpe bundeling van de straling. Het duurde echter tot 1960 voordat T.H. Maiman er in slaagde een laserstraal te construeren. De lasertechniek kent een verscheidenheid aan toepassingen die alle de behoefte aan nauwkeurigheid gemeen hebben. In de telecommunicatie kunnen met behulp van laser verscheidene televisie-, telefonie- of datakanalen gelijktijdig worden overgedragen. Lasers worden ook gebruikt voor het opslaan en aflezen van informatie op bijvoorbeeld de Cd-rom en de compact disk. Op de zegel wordt de toepassing van laser voor optische doeleinden afgebeeld in de vorm van een gezicht met een laserstraal op het oog.

Penicilline: Alexander Fleming ontdekte op 3 september 1928 de penicilline bij het kweken van schimmels. Pas gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het onderzoek door o.a. E.B. Chain en H.W. Florey op grote schaal voortgezet zodat met de geneeskundige toepassing kon worden begonnen. In 1945 kregen de drie onderzoekers samen voor de ontdekking van penicilline en zijn genezend effect bij verschillende infectieziekten de Nobelprijs voor fysiologie. Op de zegel wordt de schimmelcultuur in de vorm van de door penicilline oplossende schimmel afgebeeld.

De zegels zijn, in de vorm van een blok van twee maal vijf zegels, op 24 september 2001 uitgegeven als filatelistische herinnering aan de twintigste eeuw. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AUX RÉFUGIÉS

Op de zegel wordt rechts het beeldmerk van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR afgebeeld met daaronder de letters HCR (High Commissioner for Refugies) en de tekst "relative aux réfugiés". Links op de zegel Convention de Genève 1951 – 2001.

De belangrijkste internationale overeenkomst voor de bescherming van de vluchtelingen is de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Het vat de bepalingen samen van vroegere overeenkomsten over vluchtelingen en stelt minimum rechten voor hen vast, waaronder het recht op arbeid, sociale zekerheid, overheidssteun en het recht op vrijheid van beweging tussen de landen die partij zijn bij de Conventie. De hoge Commissaris heeft de plicht toezicht te houden op de naleving van de Conventie.

De zegel is op 30 juli 2001 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de Conventie over de status van vluchtelingen werd vastgesteld. Het tarief is 4,50 F (0,69 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sylvie Patte en Tanguy Besset. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LIBERTÉ D’ASSOCIATION

In de vorm van een vijftal puzzelstukjes die aan elkaar worden gelegd, wordt op de zegel de totstandkoming van de wet "vrijheid van vereniging" symbolisch weergegeven. De teksten zijn "liberté d’", "association" en "loi du 1er juillet 1901".

Dankzij Pierre Waldeck-Rousseau komt op 1 juli 1901 wetgeving tot stand die de minimum voorwaarden voor Vakverenigingen uitregelt. De Vakvereniging beoogt de economische belangen van hetzij de werkgevers, hetzij de werknemers in een bepaald bedrijf te behartigen. In het spraakgebruik wordt het woord Vakvereniging gewoonlijk gebezigd voor de arbeidersvakverenigingen (Vakbeweging). Voor de Werkgeversvakverenigingen wordt over het algemeen gesproken over de Werkgeversverenigingen. Vandaag de dag zijn er bijna 800.000 leden in alle sectoren van de samenleving.

De zegel is op 2 juli 2001 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het op 1 juli 2001 honderd jaar geleden is dat de wet een feit werd. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

LA PIECE D’1 EURO

Op de rond getande zegel wordt het muntstuk van 1 euro afgebeeld.

De geschiedenis van het ontstaan van de euro kent een aantal markante momenten. In 1992 neemt de Europese Monetaire Unie in Maastricht het besluit op Europese schaal tot één munteenheid te komen als tegenwicht tegen de yen en de dollar. Op 2 mei 1998 voldoen elf van de vijftien lidstaten aan de eisen om tot invoering van de euro over te gaan. Deze landen zijn Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Italië, Spanje en Portugal. Op 1 januari 1999 wordt de koers officieel vastgesteld. Bij die gelegenheid is het Frankrijk dat als eerste land een postzegel uitgeeft met dubbele aanduiding van de frankeerwaarde. Vanaf juli 1999 geldt dat voor alle uit te geven postzegels. In juni 2000 sluit Griekenland zich als twaalfde land van de Monetaire Unie aan. Vanaf 1 juli 2001 worden alle prijzen in twee waarden aangegeven. Op 1 januari 2002 is de invoering van de euro een feit. Met ingang van 17 februari 2002 zijn de oorspronkelijke munten niet langer een wettig betaalmiddel.

De zegel is op 25 juni 2001 uitgegeven ter ondersteuning van de introductie van de euro. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Eric Fayolle. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

SÉRIE MÉMOIRES DU 20E SIÈCLE – COMMUNICATION

Op de respectievelijke zegels wordt een 3e serie markante momenten uit onze samenleving afgebeeld:

Télévision: Met de komst van de televisie werd de radio, tegen de verwachting in, niet overbodig. Door de afmetingen van de televisie was het mogelijk met grote groepen mensen naar populaire familieprogramma’s te kijken. Voor de kinderen van de jaren zestig was "Bonne nuit les petits" een begrip. Op de zegel worden onder andere Pimprenelle en Nicolas afgebeeld.

Publicité: Reclame is een vorm van aanprijzende massacommunicatie. Reclame in de huidige vorm is gebaseerd op het functioneren van moderne massacommunicatiemedia voor het verspreiden van reclameboodschappen. Op de zegel wordt "Le Petit Mineur", het symbool van filmliefhebbers, afgebeeld.

Téléphone: De uitvinding van Graham Bell in 1876 wordt pas sinds de jaren zestig op grote schaal gebruikt. De cijfers in Frankrijk zijn: vijf miljoen abonnees in 1970, vijfendertig miljoen in 1997. Nu hebben al 13 miljoen Fransen een portable en het eind is nog lang niet in zicht. Op de zegel wordt een baby met een portabele in zijn hand tegen de achtergrond van de wereldbol afgebeeld.

Radio: Guglielmo Marco en Branly worden gezien als grondleggers van de radio. De term "radio" werd voor het eerst in Berlijn in 1903 gebruikt tijdens de internationale telegraafconferentie. In 1920 worden de eerste berichten uitgezonden: het weer en de beurskoersen. "Salut les copains" dateert van 1959. Lucien Morisse verovert de ether: 17.00 uur wordt dagelijks de hitparade uitgezonden. Op de zegel wordt deze gebeurtenis vereeuwigd. Het paar danst de rock ’n roll.

Multimédia: Op de cd-rom worden gegevens in de vorm van minuscule putjes vastgelegd. Sinds 1983 wordt de cd-rom toegepast. Als snel en compact medium is de populariteit ongekend groot. Op de zegel wordt de cd afgebeeld.

De zegels zijn, in de vorm van een blok van twee maal vijf zegels, op 19 maart 2001 uitgegeven als filatelistische herinnering aan de twintigste eeuw. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gra­vure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL

Op de zegel wordt een handballer afgebeeld.

Het handbal is sinds 1972, de spelen van Munchen, een Olympische Sport. Het is een van de zeldzame takken van sport die niet uitsluitend aan mannen is voorbehouden. Ook het handbal voor dames geniet een wereldwijde belangstelling. Het spel is ontstaan in Duitsland. Sinds 1925 wordt het in Frankrijk gespeeld. Het moderne handbal wordt sinds 1953 gespeeld met zeven spelers.

De zegel is op 22 januari 2001 uitgegeven ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap in Nantes. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Raymond Moretti. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

MÉTALLURGIE

Op de zegel wordt de Eiffeltoren en de Ariane raket afgebeeld.

De Eiffeltoren en de Ariane raket zijn twee aansprekende symbolen van de technische ontwikkeling van de metaalnijverheid zoals deze in de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden. In de negentiende eeuw is deze industrie echt tot ontwikkeling gekomen. In Frankrijk ontlenen 45.000 bedrijven hun bestaansrecht aan de metaalindustrie. De industrie zorgt voor de werkgelegenheid van 1,8 miljoen mensen. In 1900 komt de UIMM tot stand uit vele bondjes en groeperingen. De activiteiten van de Unie omvat vele terreinen zoals de staalindustrie, de scheepsbouw, de elektronica en de auto-industrie.

De zegel is op 11 december 2000 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het 100 jaar geleden is dat de Bond voor metaalnijverheid werd opgericht. Het tarief is 4,50 F (0,69 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp is van Jean-Paul Cousin. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

NOUVEAU MILLÉNAIRE

Op de zegel worden tegen de achtergrond van een wereldbol gestileerd de vijf zintuigen weergegeven.

Is 2001 het eerste getal van het duizendtal of is het 2000? Op deze vraag wordt door respondenten sterk verdeeld gereageerd. Voor de wetenschap is het duidelijk: het begin van het millennium is op 1 januari 2001. La Poste heeft besloten het begin van het derde duizendjarige tijdperk te vieren in de vorm van een herdenkingszegel.

De zegel is op 16 oktober 2000 uitgegeven ter herinnering aan 1 januari 2001. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Florence Richard. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

S.O.S. AMITIÉ

Op de zegel wordt in de vorm van drie figuurtjes de wijze van hulpverlening door de S.O.S. dienst weergegeven. De vrager om hulp is eerst triest, krijgt contact met de S.O.S. dienst en kan dan weer opgelucht kijken.

De S.O.S. dienst werd in 1960 opgericht. In 1967 werd het algemeen belang van de dienst erkend. Tweeduizend vrijwilligers onderverdeeld in 48 teams zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar via een telefonische hulplijn oproepbaar. La Poste feliciteert de S.O.S. dienst in de vorm van een herdenkingszegel.

De zegel is op 2 oktober 2000 uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de S.O.S. dienst. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Stéphane Pécot. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

SÉRIE MÉMOIRES DU 20E SIÈCLE – SOCIÉTÉ

Op de respectievelijke zegels wordt een aantal markante momenten uit de samenleving afgebeeld:

Le lave-linge: De wasmachine werd in 1901 uitgevonden. Vijftig jaar later had hij zijn weg gevonden naar vele huishoudens.

Les congés payés: De sociale wetgeving die het recht in Frankrijk op vakantietoeslag regelt, dateert van 1936. De zegel laat pootjebadende mensen zien.

Le droit de vote des femmes: Het vrouwenkiesrecht dateert van 1944. Op de zegel wordt de rij vrouwen voor stembus afgebeeld.

La déclaration universelle des droits de l’homme: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dateert van 1948. Op de zegel worden op de muur geschreven teksten weergegeven.

Le premier pas sur la lune: De eerste stap op de maan zette Neil Armstrong in 1969. Op de zegel wordt deze gebeurtenis vereeuwigd.

De zegels zijn, in de vorm van een blok van twee maal vijf zegels, op 2 oktober 2000 uitgegeven als filatelistische herinnering aan de twintigste eeuw. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Claude Andréotto. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

 

 

 

 

 

SYDNEY, UN GRAND BOND POUR LA FLAMME OLYMPIQUE

Op de twee zegels een doorlopende weergave van een wielrenner, schermers, estafettelopers, judoka's en een schoonspringster.

De moderne Olympische Spelen danken hun ontstaan aan het initiatief van baron P. de Coubertin, die in 1894 het Internationaal Olympisch Comité oprichtte. De eerste Spelen werden in 1896 in Athene gehouden. De volgende Winterspelen zullen in 2002 in Salt Lake City worden gehouden; de volgende Zomerspelen in 2004 opnieuw in Athene.

De zegels zijn, als paartje en in de vorm van een bloc, op 11 september 2000 uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Zomerspelen 2000. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp is van Marc Taraskoff. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

FOLKLORES

Op de zegel worden diverse feestvierende figuren afgebeeld. Zij dansen en maken muziek. Op de achtergrond het woord "folklore".

De Franse folklore is terug te vinden in allerlei regionale tradities. Voorbeelden zijn klederdrachten, kaas, muziek en volksdansgroepen. In totaal zijn er meer dan 300 regionale gezelschappen met meer dan 30.000 leden. Elk jaar wordt in Frankrijk een scala aan volksfestivals georganiseerd die deze regionale tradities in stand houden.

De zegel is op 14 augustus 2000 uitgegeven in het thema de "folklore van Frankrijk". Het tarief is 4,50 F (0,69 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief van 20 tot 50 gram in het binnenland. Het ontwerp en de gravure zijn ver­zorgd door Grafy Studio. De drukvorm is héliogravure.

Terug naar boven Ý

CONQUÊTE DE L’ANNAPURNA

Op de zegel wordt de Himalaja-expeditie, in de vorm van vier klimmers die bezig zijn met de bedwinging van de Annapurna, afgebeeld.

Maurice Herzog en zijn mensen bereikten op 3 juni 1950 de top van de Anna­purna. Deze berg, met een hoogte van 8.075 meter is een van de hoogste bergen van de Himalaja. Nog nooit daarvoor was een berg met een hoogte van meer dan 8.000 meter bedwongen. Gedreven door de zucht naar het onmogelijke en bereid en in staat een bovenmenselijke inspanning te leveren, werd de berg door de expeditie overwonnen. De Himalaja is het hoogste gebergte van de wereld.

De zegel is op 5 juni 2000 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de Annapurna voor de eerste keer werd bedwongen.

Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ont­werp is van Jean-Paul Cousin. De gravure is verzorgd door André Lavergne. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý

73e CONGRES DE LA FFAP NEVERS

Op de zegel wordt tegen de achtergrond van de"Porte du Croux" een waterkan van aardewerk uit de zeventiende eeuw afgebeeld.

Nevers, beroemd om haar aardewerk, kijkt uit op de Loire. Nevers was de hoofd­stad van het voormalige Nivernais. Aan het einde van de zestiende eeuw was het Louis de Gonzague, hertog van Nivernais, die de aardewerkindustrie naar Nevers bracht. In de Porte du Croux, daterend uit de zestiende eeuw, is het archeologisch museum ondergebracht.

De zegel is op 22 mei 2000 uitgegeven ter gelegenheid van het Congrès de la Fédération française des associations philatéliques. Het tarief is 3,00 F (0,46 €). Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar landen behorend tot de Europese Unie. Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Pierre Albuisson. De drukvorm is taille-douce.

Terug naar boven Ý